Den GIS 2009 na Ostravské univerzitě

Již šestým rokem jsme uspořádali Den GIS na katedře fyzické geografie a geoekologie (KFGG) Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Stejně jako v předchozích letech jsme se zaměřili na studenty a pedagogy středních škol. Akce proběhla 18. listopadu 2009 v prostorách KFGG (Chittussiho 10, Slezská Ostrava). Program, který trval pro každou skupinu studentů více než dvě hodiny, zahrnoval jednu teoretickou a tři praktické části.

V teoretické části byli návštěvníci stručně seznámeni s vybranými geoinformačními technologiemi s hlavním zaměřením na GIS, s principem zobrazování objektů z reálného světa v GIS, s jeho výhodami a také s konkrétním využitím geoinformačních technologií ve vybraných oblastech. Následně studentům byly prezentovány vybrané mapové servery, které mohou být využity při výuce i v běžném životě (např. mapový server Magistrátu města Ostravy). Dále proběhlo seznámení s různými druhy leteckých a družicových snímků a s jejich využitím v praxi. Studenti se aktivně zapojili do malého kvízu „Co je zobrazeno na leteckém snímku?“.

Dvě praktické části proběhly na počítačových učebnách. Na jedné si studenti vyzkoušeli práci v ArcGIS 9.3. Největší ohlas sklidily průlety nad terénem pokrytým ortofotem v ArGIS 3D Analyst, které si mohl každý vyzkoušet. V druhé praktické části se studenti naučili pracovat s Google Earth, prohlédli si vybraná zajímavá místa na Zemi i ve Vesmíru. Třetí praktická část byla zaměřena na hravé využití turistického GPS přístroje. V okolí naší budovy jsme rozmístili 4 cache s drobnými dárky, takže si studenti mohli vyzkoušet geocaching.

Celkem se programu zúčastnilo 130 studentů a 7 pedagogů. Při rozloučení dostali učitelé pro svou třídu drobné dárky, které poskytl sponzor a organizátor celé akce v České republice firma ARCDATA PRAHA. Potěšilo nás, že Den GIS pedagogy zaujal, a tvrdili, že i studentům se program líbil. Akci celkově hodnotíme jako velice úspěšnou a věříme, že tradice pořádání Dne GIS na KFGG bude pokračovat.

Den GIS 2009 na Ostravské univerzitěDen GIS 2009 na Ostravské univerzitěDen GIS 2009 na Ostravské univerzitěDen GIS 2009 na Ostravské univerzitěDen GIS 2009 na Ostravské univerzitěDen GIS 2009 na Ostravské univerzitěDen GIS 2009 na Ostravské univerzitěDen GIS 2009 na Ostravské univerzitě