Úspěch pracovníka Katedry fyzické geografie a geoekologie

RNDr. Martin Adamec, Ph.D. z  Katedry fyzické geografie a geoekologie získal krásné 3. místo v soutěži posterů na 18. konferenci GIS ESRI v ČR. Cenu za toto umístění posteru s názvem Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování přijel Mgr. Martinu Adamcovi osobně předat dne 27. ledna 2010 přímo na naši fakultu Ing. Jan Novotný ze společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Ocenění proběhlo v přátelské atmosféře za účasti paní děkanky doc. Dany Kričfaluši, pana proděkana pro vědu a vnější vztahy dr. Romana Maršálka a vedoucí Katedry fyzické geografie a geoekologie dr. Moniky Mulkové. V rámci tohoto setkání se živě debatovalo o samotné práci s GIS jak na katedře, tak v rámci projektů a spolupráce s dalšími subjekty, dále o zpracovávání geografických dat i množství způsobů využití GIS a taktéž o trendech v poskytování služeb v této oblasti. Toto setkání bylo velmi zajímavé a podnětné.

Mgr. Adamcovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Předávání cenyPředávání cenyProjev blahopřání paní děkankySpolečné foto (zleva vedoucí KFG dr. Mulková, oceněný Mgr. Adamec, děkanka fakulty doc. Kričfaluši, Ing. Novotný z ARCDATA PRAHA, s.r.o.Cena za 3. místo v soutěži posterůŽivá diskuze ke GISŽivá diskuze ke GISMgr. Adamec  popisuje svůj oceněný poster, který „rozbalili“ společně doc. Kričfaluši, dr. Maršálek a Ing. Novotný

18. konference GIS ESRI v ČR Konference proběhla ve dnech 21. a 22. října 2009 v Kongresovém centru Praha. Na konferenci se sešlo 800 uživatelů a zájemců o geografické informační systémy společnosti ESRI.