OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Libor Koníček

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 207, budova C
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)31300
telefon, mobil: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
e-mail: libor.konicek@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nepodařilo se načíst záznamy.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
1BF1LLékařská biofyzika I
2BF2LLékařská biofyzika II.
ASPRAAsistenská praxe
BAPROBakalářský projekt
BF1LFLékařská biofyzika I
DIFS2Didaktika fyziky 2
DIFZ1Didaktika fyziky 1
DIFZ2Didaktika fyziky 2
DOPECDoplňková pedagogická činnost
DTVFYDigitální technologie ve výuce fyziky
DTVPVDig. technologie v přírodovědném vzděl.
ELEKTElektronika
ELMAGTeorie elektromagnetického pole
ELMGPElektřina a magnetizmus
ELMS1Seminář z elektřiny a magnetizmu 1
ELMS2Seminář z elektřiny a magnetizmu 2
EVVTVEfek. využití výst. testování vědomostí
FYZP1Fyzikální praktikum 1
FYZP2Fyzikální praktikum 2
FYZP3Fyzikální praktikum 3
FYZP4Fyzikální praktikum 4
MECHPMechanika
MCHS1Seminář z mechaniky 1
MCHS2Seminář z mechaniky 2
MRFU1Metody řešení fyzikálních úloh 1
MRFU2Metody řešení fyzikálních úloh 2
ODPSSObhajoba diplomové práce
POPEXPočítačem podporované experimenty
POPOVPočítačem podporovaná výuka fyziky
POVEFPočítač ve fyzice
PPXS1Průběžná pedagogická praxe 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe 2
PRSM1Proseminář 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QDZVFDiagnostikování znalostí žáků ve fyzice
QPPEXPočítačem podporovaná výuka a exp. ve Fy
SPOS1Školní pokusy 1
SPOS2Školní pokusy 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
SZZK9Část SZZ: Fyzika s didaktikou
TELMPTeorie elektromagnetického pole
TELMSSeminář z teorie elektromag. pole
TTAJVTvorba testů a jejich vyhodnocování
UVMAXÚvod do vyšší matematiky
UVMA1Úvod do vyšší matematiky 1
VOPS1Seminář z vlnění a optiky 1
VOPS2Seminář z vlnění a optiky 2
VPRIMVývoj přírodovědného myšlení
XELMGElektřina a magnetismus
XELMSSeminář z elektřiny a magnetismu
XKICTKlíč. kompetence ICT v přírodověd.vzděl.
XMECHMechanika
XMCHSSeminář z mechaniky
XVOPSSeminář z vlnění a optiky


AutorNázev práceTypRok
Vlková IvaBadatelsky orientovaná výuka fyziky s podporou ICT v aplikaci na lidské tělodizertační 2016 
Hönigová LenkaBadatelsky orientované úlohy z fotometrie s využitím digitálních technologiídizertační 2015 
Spustová RenataPrekoncepty a koncepty žáků v tepelných jevech a podpora tvorby fyzikálních pojmů u žáků s užitím ICTdizertační 2014 
Solowski RadekMěření prostorových charakteristik světelných zdrojůdiplomová 2016 
Bjolek LukášFyzikální měření netradičnědiplomová 2012 
Chrástek JiříElektromagnetické vlnění - kolem násdiplomová 2012 
Richterová EvaTeplo, teplota, tepelná výměna - kolem násdiplomová 2012 
Holubová JulieAktuální stav využití informačních zdrojů s fyzikální tématikou žáky 2.stupně ZŠdiplomová 2010 
Hruška JanMěření z videosekvencí v prostředí Coach 6 - úlohy pro žáky ZŠdiplomová 2010 
Aujeský MichalAplikace polovodičových prvků pro měření neelektrických veličindiplomová 2009 
Macoszková PavlaMisconcepce z elektřiny a magnetismu u žáků ZŠdiplomová 2009 
Mohylová EvaMotivační úlohy z fyziky pro žáky ZŠdiplomová 2009 
Rácová IvanaVýzkum postoje žáků třetích ročníků středních škol k fyzicediplomová 2008 
Slánský JanPočítačem podporované experimenty v RVP člověk a přírodadiplomová 2008 
Šebesta PavelPříprava experimentů z fyziky pro vzdálenou laboratořdiplomová 2008 
Labudek TomášExperimenty ve vyučování fyzice s aplikací v biologii na střední školediplomová 2007 
Jurčík IvanPočítačem podporovaný experiment - užití systému MF-DAQ. Příprava a realizace úloh z různých oblastí fyziky. Využití na základní a střední škole.diplomová 2005 
Mazurová VeronikaJednoduché pokusy z fyziky. Návrh a příprava jednoduchých experimentů s měřením. Příprava modulů v Excelu pro zpracování datdiplomová 2005 
Bedřichová TerezaAkustická měření v orchestrubakalářská 2016 
Stříž EduardMěření intenzity vysokofrekvenčního elektromagnetického vlněníbakalářská 2016 
Bajnarová VendulaExperimentální sada těles pro měření momentu setrvačnostibakalářská 2015 
Filar PetrMěření charakteristik elektrochemických zdrojů elektrického proudubakalářská 2014 
Pika OndřejFrekvenční analýza strunných hudebních nástrojůbakalářská 2014 
Ranocha TomášKomparativní měření elektronických čidel teplotybakalářská 2014 
Trunkát RadimMěření účinnosti ohřevu vodybakalářská 2014 
Chvostková DagmarExperimenty z elektrostatikybakalářská 2013 
Hrabovská KamilaFyzikální základy tření a jeho měřeníbakalářská 2013 
Krejčí TomášExperimentální úlohy v neinerciálních soustaváchbakalářská 2012 
Přívětivý PavelNávrh čidel pro měření fyzikálních veličinbakalářská 2012 
Filusz JanMěření charakteristik PCbakalářská 2011 
Chrástek JiříPočítačem podporované experimenty - zdroje elektrické energiebakalářská 2010 
Peška PatrikPočítačem podporované experimenty - vlněníbakalářská 2010 
Richterová EvaPočítačem podporované experimenty - teplo a teplotabakalářská 2010 


Rozvoj praktické výuky Lékařské biofyziky 1 pro obor Všeobecné lékařství
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
MOSEM - MOdelling and data acquisition for the continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of Superconductivity and ElectroMagnetism based on Minds-On Simple ExperiMents
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Období11/2008 - 5/2011
PoskytovatelKatedra fyziky, Leonardo
Stavukončený
Návrh a ověření výzkumných úloh pro žáky ZŠ a SŠ s podporou ICT
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený