OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Personální oddělení

Personální oddělení

Personální útvar
Gazdová Šárka, Bc.
personální oddělení
email: sarka.gazdova@osu.cz
telefon: 553 46 2107
733 678 256
facebook
rss
social hub