Oddělení pro podporu projektové činnosti

Oddělení pro podporu projektové činnosti Přírodovědecké fakulty zajišťuje administrativní, informační a organizační podporu grantové a projektové činnosti pracovníků a studentů fakulty. Mezi hlavní činnosti, které oddělení primárně zajišťuje, patří:

  • Vyhledávání vhodných výzev dotačních programů a soutěží
  • Podpora při zpracování návrhů projektů (formulace cílů, výstupů, charakteristika souvisejících činností, finanční rozvaha, soulad s výzvou)
  • Podpora při přípravách projektových žádostí a jejích příloh
  • Podpora při tvorbě závěrečných zpráv, kompletace závěrečných finančních zpráv projektů

Oddělení má dlouholeté zkušenosti s přípravou a podporou projektů v rámci vyhlášených výzev soutěží, např. Studentské grantové soutěže, Individuálních rozvojových projektů univerzity, rozvojových projektů ministerstev, dotačních programů městských obvodů, měst a krajů, ministerstev i nadací, veřejných soutěží grantových agentur, technologických agentur, programů Strukturální fondů EU, programů EU.

Děkanka
 
Referenti pro podporu projektové činnosti
553 46 2119

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2023