Oddělení pro podporu projektové činnosti

Oddělení pro podporu projektové činnosti Přírodovědecké fakulty zajišťuje administrativní, informační a organizační podporu grantové a projektové činnosti pracovníků a studentů fakulty. Mezi hlavní činnosti, které oddělení primárně zajišťuje, patří:

  • Vyhledávání vhodných výzev dotačních programů a soutěží
  • Podpora při zpracování návrhů projektů (formulace cílů, výstupů, charakteristika souvisejících činností, finanční rozvaha, soulad s výzvou)
  • Podpora při přípravách projektových žádostí a jejích příloh
  • Podpora při tvorbě závěrečných zpráv, kompletace závěrečných finančních zpráv projektů

Oddělení má dlouholeté zkušenosti s přípravou a podporou projektů v rámci vyhlášených výzev soutěží, např. Studentské grantové soutěže, Individuálních rozvojových projektů univerzity, rozvojových projektů ministerstev, dotačních programů městských obvodů, měst a krajů, ministerstev i nadací, veřejných soutěží grantových agentur, technologických agentur, programů Strukturální fondů EU, programů EU.

Úsek proděkana pro rozvoj a internacionalizaci
Macháček Jan, Mgr., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a internacionalizaci
733 756 592
553 46 2380
Oddělení pro podporu projektové činnosti
Faja Petr, Mgr., MPA
vedoucí Oddělení pro podporu projektové činnosti
553 46 2119
739 204 709
Balatková Eva, Ing.
projektová manažerka
553 46 2389
Batihová Helena, Mgr.
finanční manažerka projektů
553 46 2139
Bravanská Markéta, Bc.
administrátorka projektů
553 46 4046
Bulavová Andrea
administrátorka projektů
53 46 2112
Orešanská Kateřina, Ing.
projektová manažerka
553 46 2373


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 11. 2023