OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Personální oddělení

Personální oddělení

Personální útvar
Bc. Lucie Malovcová
personální oddělení
email:
telefon: 553 46 2107
facebook
rss
social hub