Kancelář děkanky

Kancelář děkanky vyřizuje veškerou agendu související s výkonem funkce děkana po administrativní a organizační stránce a organizuje styk pracovníků fakulty a veřejnosti s děkanem. Vede a zpracovává agendu vnitřních předpisů fakulty, zpracování podklady pro děkana, podílí na realizaci akcí pořádaných děkanátem.

 
Žárníková Lucie, Bc.
sekterářka děkanky
777 107 281
553 46 2102


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2023