Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement > Aktuality

Ostravská univerzita

Přehled připravovaných kurzů pro přírodovědně a matematicky nadané žáky

Akademici napříč katedrami Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nabízejí nadaným žákům zajímavé kurzy.

Korýši známí, neznámí

Mgr. Milan Koch, Ph.D. (Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)

Člověk a jeho proměny během 3 miliónů let

RNDr. Michal Živný, Ph.D. (Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)

Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)

Ruská geopolitika 21. století

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)

Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice

doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)

Moderní vývoj mobilních aplikací

Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)

GNSS a moderní metody navigace

Ing. Radek Dušek, Ph.D. (Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)

Geoinformační technologie

RNDr. Renata Popelková, Ph.D., RNDr. Martin Adamec, Ph.D., RNDr. Monika Mulková, Ph.D. (Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)

Environmentální toxicita a aktuální přístupy její detekce

Mgr. Hana Sezimová, Ph.D. (Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)

Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie

PaedDr. Ivana Marková, Ph.D. (Planetárium Ostrava)

Změna klimatu

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava)

Tvorba předpovědi počasí

RNDr. Roman Volný (Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava)

Extrémní projevy počasí a možnosti jejich předpovědí

RNDr. Roman Volný (Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava)

Hydrologické předpovědi na tocích v povodí Odry a Moravy

Mgr. Ondřej Kosík (Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava)

Povodně a sucho a možnosti jejich předpovídání v kontextu krajiny ČR a globálních změn přírodního prostředí

doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. (Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava)

Meteorologická měření včera a dnes

Mgr. Miroslav Řepka (Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava)


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 03. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub