Internacionalizace centra

Naše centrum je otevřené mezinárodní spolupráci s využitím technologie eye-tracking v širokém výzkumném zaměření.

Zveme ke spolupráci domácí i zahraniční výzkumná pracoviště. Rádi bychom se v rámci této spolupráce společně zapojili do výzkumů zaměřených na studium talentů v oblasti přírodovědného vzdělávání a na oblast základního pedagogicko-psychologického výzkumu nadaných.

Pro mezinárodní spolupráci bude výměna zkušeností v práci s technologií eye-tracking klíčová. Pro její zabezpečení je potřeba vytvořit předpoklady pro mobility pracovníků a studentů. Také z tohoto důvodu zveme zahraniční univerzity do partnerství, které může být časem formalizováno pro potřeby akademické mobility v daném oboru. Mobilitu je možno realizovat přes možnosti programu Erasmus+ v rámci Evropské unie nebo programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) v rámci užší spolupráce ve Střední Evropě a na Balkáně.

Uvítáme spolupráci se zahraničními i domácí pracovišti a budeme rádi, když nám napíšete. Na vaši zprávu se těšíme.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 01. 2018