Personální složení

Odborný tým projektu PŘÍRODA
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Vedoucí centra, výzkumník
Krajský metodik péče o nadání
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
e-mail:
PaedDr. Jiří Rozehnal
Zástupce vedoucího centra
Pedagog, poradce v oblasti nadání
Krajský metodik péče o nadání
e-mail:
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.
Poradce propagace centra
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
e-mail:
Mgr. Stanislav Janalík
Propagace centra
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
e-mail:
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Garant spolupráce centra pro přípravu učitelů přírodovědných předmětů (v rámci studijních programů a programů CŽV PřF)
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
e-mail:
Mgr. Lukáš Laš, Ph.D.
Koordinátor internacionalizace a výzkumu
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
e-mail:
Mgr. René Gavlas
Psycholog, poradce, kouč problematiky nadání a vztahových procesů
Krajský metodik péče o nadání
e-mail:
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Koordinátor, získávání talentů (Matematika), výzkumník
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
e-mail:
Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Koordinátor pro výzkum talentů, výzkumník
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
e-mail:
Ing. Tomáš Blumenstein
Výzkumník
Mensa České republiky
e-mail:
Ing. Hana Kalusová
Výzkumník
Mensa České republiky
e-mail:
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Eye-tracking konzultant
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail:
doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Datový analytik & koordinátor experimentů
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
e-mail:
doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Vizuální koncepty
Fakulta umění, Ostravská univerzita
e-mail:
PaedDr. Ivana Marková, Ph.D.
Externí spolupracovník CVVPT a katedry fyziky PřF OU
e-mail:
RNDr. Patrik Kočí
Externí spolupracovník CVVPT a katedry fyziky PřF OU
e-mail:
Mgr. Pavel Remeš, Ph.D.
Externí spolupracovník CVVPT a katedry fyziky PřF OU
e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 08. 2020