Personální složení

Odborný tým projektu PŘÍRODA
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí centra, výzkumník
krajský metodik péče o nadání
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
 
Rozehnal Jiří, PaedDr.
zástupce vedoucího centra
pedagog, poradce v oblasti nadání
krajský metodik péče o nadání
 
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
poradce propagace centra
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
 
Janalík Stanislav, Mgr.
propagace centra
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
 
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
garant spolupráce centra pro přípravu učitelů přírodovědných předmětů (v rámci studijních programů a programů CŽV PřF)
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
 
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D.
koordinátor internacionalizace a výzkumu
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
 
Gavlas René, Mgr.
psycholog, poradce, kouč problematiky nadání a vztahových procesů
Krajský metodik péče o nadání
 
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
koordinátor, získávání talentů (Matematika), výzkumník
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
 
Ferdiánová Věra, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro výzkum talentů, výzkumník
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita<
 
Blumenstein Tomáš, Ing.
výzkumník
Mensa Česko
 
Kalusová Hana, Ing.
výzkumník
Mensa Česko
 
Popelka Stanislav, RNDr., Ph.D.
eye-tracking konzultant
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 
Bujok Petr, doc. RNDr., Ph.D.
datový analytik & koordinátor experimentů
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
 
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vizuální koncepty
Fakulta umění, Ostravská univerzita
 
Marková Ivana, PaedDr., Ph.D.
externí spolupracovník CVVPT a katedry fyziky PřF OU
 
Kočí Patrik, RNDr.
externí spolupracovník CVVPT a katedry fyziky PřF OU
 
Remeš Pavel, Mgr., Ph.D.
externí spolupracovník CVVPT a katedry fyziky PřF OU
 


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 05. 2024