Absolventský tým

S aktivitami Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement pomáhají také studenti Přírodovědecké fakulty. Aktivně se zapojují do shromažďování podkladů ke komparaci existujících trendů práce s nadanými jedinci a námětů členů centra i jeho spolupracovníků v oblasti výzkumu a vzdělávacích aktivit, které souvisejí s problematikou nadaných žáků. Zpracovávají například rešerše ze zahraničních zdrojů, které pomáhají mapovat současnou situaci v oblasti podpory nadaných v Evropě a ve světě. Jejich rešeršní činnost je přínosná v tom, že pomáhá sledovat trendy v následujících oblastech:

  • práce s přírodovědně nadanými žáky všech věkových úrovní (zejména středoškoláků)
  • nominace a identifikce nadaných žáků
  • využívání technologií v kontextu edukace nadaných
  • podpory a rozvoje potenciálu nadaných žáků

Kromě toho se zapojují do přípravy dalších témat, která mohou být využita např. při podávání tematicky souvisejících projektů.Zveřejněno / aktualizováno: 08. 12. 2021