OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement > Nabízené služby

Nabízené služby

Pravidelné služby centra:

PaedDr. Jiří Rozehnal, odborník pro práci s nadanými dětmi, učitel, lektor
Konzultace pro rodiče a děti, kteří mají osobní zájem dozvědět se více o svém dítěti
Konzultace pro vedení škol, které mají zájem o systematickou práci v oblasti péče o nadané žáky

Pondělky od 12.30 hod. - 16.30 hod. (pouze sudé týdny)
Kde: budova C Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 30. dubna 22, Ostrava, místnost: C203
Začínáme 19. února 2018

Mgr. René Gavlas, školní psycholog, odborník v oblasti nominace a identifikace nadaných dětí včetně předškolního věku
Konzultace pro rodiče, děti a učitele

Úterky v měsíci od 16.00 do 18.00 (každé první úterý v měsíci)
Kde: budova C Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 30. dubna 22, Ostrava, místnost: C203
Začínáme 6. března 2018

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Vedoucí centra, výzkumník

facebook
rss
social hub