Aktuality

Nadání pod vedením našich mentorů přináší výsledky

Naše Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) dlouhodobě bojuje za zlepšení práce s nadanými studenty. V současnosti zkoušíme do této snahy zapojit i špičkové odborníky naší Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU). Opřít se přitom můžeme mimo jiné o úspěšné vědce, kteří dokáží své chráněnce ze středních škol zasvětit do světa velké vědy a třeba i přivést k zajímavým úspěchům.

Debatovali jsme s ministrem školství o modernizaci školského systému i práci s nadanými žáky

Vedoucí našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity docentka Jana Škrabánková se v Uherském Hradišti účastnila setkání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Petrem Gazdíkem. Na tamní Academic School se zapojila do diskuse v rámci kulatého stolu, který řešil otázky moderní školy.

Šťastné náhody se dějí

Trochu šťastná náhoda, ale také touha poznat, pod čím vším se  může skrývat nadání a talent, mě nominovala na sérii vzdělávacích kurzů pod názvem „Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky“.