OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement > Aktuality

Ostravská univerzita

Matematika trochu jinak

Dne 24. ledna 2018 se uskutečnila na ZŠ Hello ukázková hodina matematiky, kterou vedl PaedDr. Jiří Rozehnal. Cílem této hodiny bylo ukázat méně tradiční formy výuky matematiky se zaměřením na výuku nadaných žáků. Po hodině následovala diskuse s vyučujícími na téma nominace nadaných žáků v podmínkách 1. stupně základní školy. Pokračování této akce pro vyučující 2. stupně proběhne 27. února 2018.

Fotky z akce:


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub