Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace

Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci bylo založeno v roce 1946. Od roku 1976 bylo ministerstvem školství pověřeno vzděláváním talentovaných žáků v oblasti matematiky. V současné době škola nabízí kvalitní vzdělávání v osmiletém i čtyřletém oboru vzdělávání se všeobecným zaměřením a zaměřením na matematiku a informatiku. Gymnázium dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a univerzitami. Je nejstarší fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Olomouc, od roku 2016 je fakultní školou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, je členem Pedagogické rady Vysoké školy báňské, úzce spolupracuje s ČVUT Praha a Ostravskou univerzitou. Vyučující těchto škol se přímo zapojují ve vzdělávání žáků. Pro své žáky škola nabízí množství volnočasových aktivit, například 2 pěvecké sbory, práci ve školním časopise, sportovní kroužky, fotografický kroužek atd. Škola disponuje rekonstruovanými odbornými učebnami, třemi sportovišti, horolezeckou stěnou, posilovnou, divadelní a hudební zkušebnou s nahrávacím studiem, vlastní jídelnou, kuchyní a ubytovacím zařízením. Žáci dosahují vynikajících úspěchů v různých typech soutěží napříč kategoriemi. V rámci výuky škola nabízí sportovní kurzy, zahraniční jazykové zájezdy a výměnné pobyty s partnerskými školami v Německu, Rakousku a Polsku. Kvalitní a všestranné vzdělávání se projevuje téměř 100% úspěšností žáků ve společné části maturitní zkoušky a téměř stoprocentní úspěšností při přijímacím řízení na vysoké školy. V roce 2011 byla škola zařazena mezi devět nejprestižnějších škol České republiky. V roce 2013 získala škola ocenění Gymnázium roku 2012.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2018