Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Slezské gymnázium, Opava, p. o., je veřejnou státní školou, která poskytuje ve čtyřletém studijním cyklu úplné střední vzdělání. Vybaví žáky všeobecným rozhledem a tím je připraví pro studium na všech typech vysokých škol. Gymnázium se pyšní titulem univerzitního gymnázia Slezské univerzity v Opavě a je také fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Výuka probíhá v moderně vybavených prostorách a zajišťuje ji plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Škola nabízí nepřeberné množství aktivit a projektů (Emise, HelpP3, Televize SGO, spolupráce s MŠ Eliška atd.) a je rovněž zapojena do mnoha programů rozvíjejících měkké kompetence žáků a učitelů (Erasmus+, SPOPR, Nové metody na SGO aj.)

Základní filozofií Slezského gymnázia je vzájemná úcta, respekt a partnerský přístup preferující individualitu. Cílem školy je rozvoj osobnosti studenta, jeho zdravého sebevědomí a prezentačních schopností, kdy každý žák může díky naší pomoci zažívat úspěch.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2018