OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement > Aktuality

Ostravská univerzita

Partneři spolupracují při podpoře vzdělávání nadaných

V pátek 19. října 2018 se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity uskutečnilo setkání zástupců škol z Moravskoslezského kraje s reprezentanty Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu a Centra pro talentovanou mládež, které je spolupracující partnerskou organizací centra. CVVPT představilo svou činnost a nabídlo ojedinělé kurzy, na nichž mohou společně bádat nadaní žáci se svými učiteli, CTM představilo unikátní online program, díky kterému stovky zvídavých dětí ročně věnují čas tomu, co je baví. Spolupráce CVVPT a CTM je systémově zaměřená na podporu nadaných dětí, žáků a studentů nejen v Moravskoslezském kraji, ale i za hranicemi České republiky.

Partneři spolupracují při podpoře vzdělávání nadanýchPartneři spolupracují při podpoře vzdělávání nadanýchPartneři spolupracují při podpoře vzdělávání nadanýchPartneři spolupracují při podpoře vzdělávání nadaných

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub