Patrik Wittek

Patrik Wittek


Co studujete?

Studuju ve třetím ročníku dvouobor Fyzika-Matematika.

Proč jste si vybral právě tyto obory?

Myslím, že za to vděčím hlavně kantorům na gymnáziu. Nabízeli různé projekty pro talentované děti, do kterých jsme se mohli zapojit a dokázali přiblížit fyziku a matematiku tak, že jsem tomu propadl a chtěl jsem si své znalosti ještě víc prohloubit.

Proč jste se zapojil do aktivit CVVPT?

Zapojil jsem se zejména kvůli přesvědčovacím schopnostem paní docentky Škrabánkové (vedoucí CVVPT). Rád bych navíc pomohl s rozvojem projektu, aby se již na základních školách někdo věnoval nadaným žákům, pro které je tento systém školství nezajímavý z hlediska obtížnosti.

Co je pro Vás osobně talent?

Pro mne je talent schopnost dělat věci lépe než ostatní, kteří tvrdě trénují či pracují na těchto schopnostech.

Co máte v rámci CVVPT na starost?

Zabývám se průzkumem webových stránek, které popisují jiné projekty s podobnou náplní jako náš projekt, překládám je a zpracovávám do rešerší.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2019