Přijďte se seznámit s ABAKU

Dovolujeme si Vás pozvat na schůzku k aktivitě ABAKU, která se bude konat v pondělí 6. září 2021 od 11. hodiny. Vezměte s sebou klidně své studenty i další zájemce.Sejdeme se na hladnovském pracovišti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, konkrétně v místnosti L105.

Co je Abaku?

Abaku je hra, podle které byla pojmenována metoda výuky počtů. Tato metoda je silně motivující, efektivní a spolehlivá. Funguje.

A jak to funguje?

Prostě. Využíváme to, co se žáci naučí učí v práci s mateřským jazykem. To znamená pracovat s abecedou. Automaticky rozeznat, spojovat, pojmenovat znaky abecedy spojené do slov.

Naučit se je automaticky číst tak, že už nevnímáme jednotlivé znaky slova. To samé děláme s abecedou znaků číselných. Naše abeceda má jen 10 znaků, ale variabilita je nekonečná. Rozdíl spočívá v tom, že my neučíme žáky spojovat znaky do slov, ale do příkladů aritmetické rovnosti, kterou vyjadřujeme číselným zápisem bez matematických znamének (znaménka, jsou pouze myšlená).

Pro ilustraci:

s+r+d+c+e = srdce
123 = 1+2=3 // 1234 = 12:3=4 // 1239 = 12-3=9 // 31238 // 7231238…do nekonečna

Proč by učitelé měli znát abaku?

Protože jim to umožní velmi silně a pozitivně motivovat všechny žáky bez rozdílů k tomu, aby se naučili počítat.

To možná umí i pomocí jiných metod, ale metodu abaku už žáci vlastně umí - protože se jí naučili ve výuce mateřštiny, takže je pro ně absolutně přirozená a přijetí je okamžité.

Co nabízíme pedagogům?

  1. Metodiku i didaktiku zdarma
  2. Školení a semináře i webináře vedené zkušenými Abakáři.
  3. Oporu v off i online pomůckách pro podporu metody.
  4. Fantastickou online herní a výukovou školní aplikaci

Co shání náš malý tým Abaku? Partnerství a spolupráci s akademickou obcí a případný výzkum.

Partnerství s vámi nám pomůže dostat funkční metodu k žákům a studentům učitelství, protože k nim máme přístup pouze přes kvalitní pedagogy. Partnerství nás zajímá rovněž na úrovni stálého zlepšování metodiky abaku. Tam budeme vděčni za každý názor a rozšíření či výzkum. Vše je k diskusi. Nabízíme možnost seznámit s metodou ABAKU všechny didaktiky, podílející se na přípravě budoucích učitelů přírodovědných předmětů na Přírodovědecké fakultěn Ostravské Univerzity, pro nás bude velkou ctí a výzvou.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 09. 2021