Pilotní ověření projektu Učitelem fyziky na zkoušku proběhlo úspěšně

Ve čtvrtek 17. února 2022 bylo ukončeno pilotní ověřování projektu Učitelem fyziky na zkoušku. Projekt byl realizován pod záštitou Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagemet ve spolupráci s Gymnáziem Nový Jičín a Lékařským a přírodovědným gymnáziem PRIGO. Do projektu se z obou škol přihlásilo celkem osm studentů, kteří si na vlastní kůži zkusili, jaké je vyučovat fyziku u svých spolužáků na spřáteleném gymnáziu. Studenti v roli učitelů fyziky i jejich "žáci" obstáli a byli více než spokojení. Všichni získali nejen nezapomenutelné zkušenosti, ale také nové fyzikální znalosti.

Výsledná spokojenost je však podložena pečlivou přípravou, kterou studenti předem konzultovali a upravovali jak se svými středoškolskými učiteli, tak s odborníky z CVVPT a z katedry fyziky. Dík proto patří nejen doc. PaedDr. Janě Škrabánková, Ph.D. a PaedDr. Jiřímu Rozehnalovi, ale také RNDr. Patriku Kočímu, MSc. z Gymnázia Nový Jičín, Mgr. Janu Martínkovi a Mgr. Ivě Vlkové, Ph.D. z Gymnázia PRIGO.

Vzhledem k tomu, že se pilotní projekt opravdu vydařil, byly již jeho výsledky představeny také Mgr. Stanislavu Folwarcznemu, náměstku hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství. Mgr. Folwarczny projekt Učitelem fyziky na zkoušku bez výhrad podpořil. To znamená, že myšlenka, aby si studenti gymnázií v našem kraji vyzkoušeli být učitelem fyziky, bude v dalších měsících rozvíjena a realizována také pod záštitou a s podporou zřizovatele středních škol, kterým je Moravskoslezský kraj.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2022