Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd

MŠMT ČR rozhodlo v řízení žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022 podpořit projekt, podaný koncem roku 2021 Centrem pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement. Centrum tak v rámci tohoto projektu s názvem Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd získalo zajímavou možnost učinit z nadaných žáků mladé vědce. Do projektu jsou zapojeni kolegové ze všech kateder napříč Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity.

Pro obohacení a akceleraci nadaných žáků a pro jejich přípravu na vědeckou dráhu projekt nabízí rozšíření vědomostí nadaných žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Ukáže nadaným žákům vědecká pracoviště, umožní jim setkání s vědci a zprostředkuje dialog mezi nimi. Toho bude docíleno realizací šesti vědeckých přírodovědných a technologických modulů. Jedná se o moduly: Mentoring nadaných žáků, Fyzika se zaměřením na meteorologii, Moderní trendy v oblastech IT, automatizace a robotizace, Astronomie, astrofyzika a moderní pozorovací metody, Geografie: Jak mapovat současný svět? a Biologie: Vědcem na vysoké. Vše završí závěrečná vědecká konference, která se uskuteční v prosinci 2022 napříč realizovanými moduly za účasti nadaných žáků, odborníků a vědeckých pracovníků Přírodovědecké fakulty OU. Na konferenci budou vzájemně sdíleny nabyté zkušenosti a věříme, že výsledkem našeho ročního úsilí bude spokojenost všech zúčastněných.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2022