Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Environmentální centrum

Gyözö Garab


titul, jméno, příjmení:Dr. Gyözö Garab, DSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:hostující profesor
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.brc.hu/personal_page.php?id=nb_gagy

Vzdělání

1971MSc., luminofory pevných látek, Univ. Szeged, Inst. techn. fyz., Budapešť

Kvalifikace

1992Doktor biologických věd, Maďarská akademie věd (HAS)
1982Kandidát biologických věd, HAS, Szeged; Univerzita Szeged
1974Ph.D., biofyzika a rostlinná fyziologie, Biologické výzkumné centrum (BRC), HAS, Szeged; Univerzita Szeged

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2016 – dosud Katedra fyziky, PřF, Ostravská univerzita
2004 – dosudVýkonný ředitel a zakládající spolumajitel, Biofotonika R&D Ltd, Szeged, Maďarsko
1999 – 2000 Zástupce ředitele, BRC, HAS
1987 – 1995Vědecký pracovník, Brookhaven National Laboratory, Biology Institute, Upton, NY, USA (přerušovaně)
1990 – 1999Vedoucí vědecký pracovník, BRC, HAS
1984 – 1989Samostatný vědecký pracovník, BRC, HAS
1975 – 1983Vědecký pracovník, BRC, HAS

Odborné zaměření

Biofyzika (makro–organizace a flexibilita fotosyntetických membrán, molekulární interakce ve fotosyntetických membránách)

Ocenění

2014Medaile Farkase Gábora (Maďarská společnost rostlinných biologů)
2009Knight (Internatinal Order of Merit of Inventors)
2001Straubova medaile (Biologické výzkumné centrum)
1994Cena J. Ernsta (Maďarská biofyzikální společnost)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 předsedající, International Workshop on Photosynthetic Proteins, Szeged
2015 člen komise, Hodnocení ústavů a výzkumných skupin AV ČR, Česká republika
2014 předsedající, International Workshop “Ultrafast Processes in Photosynthesis, Szeged
2014ředitel, Advanced Training School of PHOTOTECH COST action TD1102, Szeged
2013člen předsednictva, OTKA (Maďarský fond zákl. výzkumu), oborová komise: biologie
2011ředitel, EBSA Biophysics Course on Solar Energy, Szeged
2011člen vědeckého výboru, EBSA Congress, Budapešť
2008 – 2015generální sekretář, Maďarská biofyzikální společnost
2005člen organizační komise, FEBS IUBMB Congress, Budapešť, programový výbor
2001ředitel, Advanced International Summer School on Membrane Biophysics
2001 – 2009člen předsednictva, OTKA (Maďarský fond zákl. výzkumu), oborová komise: biologie
1998 – 2004národní zástupce, International Society for Photosynthesis Research
1998předsedající, XI. International Congress on Photosynthesis, Budapešť, Maďarsko
1995 – 2002zakládající prezident, Pracovní skupina biofyziky, Regionální výbor Szeged HAS
člen, Výbory pro biofyziku, rostlinnou fyziologii Maďarská akademie věd
1994 – 2002vicepresident, Maďarská biofyzikální společnost
1994zakládající člen, Nadace pro fotosyntézu
1993 – 2000člen řídící komise, ESF BIOPHYSICS OF PHOTOSYNTHESIS PROGRAM
1993generální sekretář, XI. International (IUPAB) Biophysics Congress, Budapešť
1993ředitel, Spectroscopy of Energy Converting Membranes; ESF Summer School Szeged
1989člen programového výboru, III. European Photobiology Congress, Budapešť
1988 – 1991člen představenstva, OKKFT T/t (Maďarsko) Program molekulární biologie

Působení v zahraničí

1990Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, USA, 4 měsíce
1988Brookhaven National Laboratory and University of New Mexico, USA, 4 měsíce
1987University of New Mexico, Chemistry Department, Albuquerque, NM, USA, 3 měsíce
1985 – 1986Brookhaven National Laboratory, Biology Dept, Upton, NY, 15 měsíců
1984 – 1985University of Illinois, Dept. Plant Biology, Urbana, IL, USA, 15 měsíců
1981CEA, Section Bioenergetique, Saclay, Francie, 3 měsíce
1978Institut de Biologie Physico–Chimique, Paris, Francie, 4 měsíce
1976Moskevská státní univerzita, Oddělení biofyziky, Moskva, SSSR, 3 měsíce
1975Centre d'Etudes Atomiques (CEA), Section Bioenergetique, Saclay, Francie, 2 měsíce

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý


Accumulation of geranylgeranylated chlorophylls in the pigment-protein complexes of Arabidopsis thaliana acclimated to green light: effects on the organization of light-harvesting complex II and photosystem II functions
Václav Karlický, Zuzana Materová, Irena Kurasová, Jakub Nezval, Michal Štroch, Gyözö Garab, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2021, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

Light-Adapted Charge-Separated State of Photosystem II: Structural and Functional Dynamics of the Closed Reaction Center
Gábor Sipka, Melinda Magyar, Alberto Mezzetti, Parveen Akhtar, Qingjun Zhu, Yanan Xiao, Guangye Han, Stefano Santabarbara, Jian-Ren Shen, Petar H. Lambrev, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2021, The Plant Cell
článek v odborném periodiku

Lipid Polymorphism of Subchloroplast Membrane Particles: Isolated Granum and Stroma Thylakoids
Ondřej Dlouhý, Uroš Javornik, Primož Šket, Attila Bóta, Ildikó Domonkos, Roman Kouřil, Václav Karlický, Irena Kurasová, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modulation of non?bilayer lipid phases and the structure and functions of thylakoid membranes: effects on the water?soluble enzyme violaxanthin de?epoxidase
Ondřej Dlouhý, Irena Kurasová, Václav Karlický, Uroš Javornik, Primož Šket, Nia Z. Petrova, Sashka B. Krumova, Janez Plavec, Bettina Ughy, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polymorfic Lipid Phase Behavior of Chloroplast Thylakoid Membranes. DEM, the Dynamic Exchange Model
Gyözö Garab
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Relation of Plant Thylakoid Lipid Phases to Membrane Permeability and their Accessibility to Lipases
Bettina Ughy, Václav Karlický, Ondřej Dlouhý, Uroš Javornik, Zuzana Materová, Ottó Zsiros, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Celebrating the contributions of Govindjee after his retirement: 1999-2020
Alexandrina Stirbet, Lars Olof Björn, Dmitry Shevela, Suleyman I. Allakhverdiev, Arthur Nonomura, Xin-Guang Zhu, Dušan Lazár, Ashwani Pareek, Gyözö Garab, Julian J. Eaton-Rye ... další autoři
Rok: 2020, New Zealand Journal of Botany
článek v odborném periodiku

Modulation of non-bilayer lipid phases and the structure and functions of thylakoid membranes: effects on the water-soluble enzyme violaxanthin de-epoxidase
Ondřej Dlouhý, Irena Kurasová, Václav Karlický, Uroš Javornik, Primož Šket, Nia Z. Petrova, Sashka B. Krumova, Janez Plavec, Bettina Ughy, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2020, Scientific Reports
článek v odborném periodiku

Neutron scattering in photosynthesis research: recent advances and perspectives for testing crop plants
Gergely Nagy, Gyözö Garab
Rok: 2020, PHOTOSYNTH RES
článek v odborném periodiku

Role of Protein-Water Interface in the Stacking Interactions of Granum Thylakoid Membranes-As Revealed by the Effects of Hofmeister Salts
Ottó Zsiros, Renáta Ünnep, Gergely Nagy, László Almásy, Roland Patai, Noémi K. Székely, Joachim Kohlbrecher, Gyözö Garab, András Dér, László Kovács ... další autoři
Rok: 2020, Frontiers in Plant Science
článek v odborném periodiku

Similarities and Differences in the Effects of Toxic Concentrations of Cadmium and Chromium on the Structure and Functions of Thylakoid Membranes in Chlorella variabilis
Ottó Zsiros, Gergely Nagy, Roland Patai, Katalin Solymosi, Urs Gasser, Tamás F. Polgár, Gyözö Garab, László Kovács, Zsolt Tibor Hörcsik ... další autoři
Rok: 2020, Frontiers in Plant Science
článek v odborném periodiku

Spectral tuning of light-harvesting complex II in the siphonous alga Bryopsis corticulans and its effect on energy transfer dynamics
Parveen Akhtar, Paweł J Nowakowski, Wenda Wang, Thanh Nhut Do, Songhao Zhao, Giuliano Siligardi, Gyözö Garab, Jian-Ren Shen, Howe-Siang Tan, Petar H Lambrev ... další autoři
Rok: 2020, BBA-BIOENERGETICS
článek v odborném periodiku

The fluid-mosaic membrane theory in the context of photosynthetic membranes: Is the thylakoid membrane more like a mixed crystal or like a fluid?
Christian Wilhelm, Reimund Goss, Gyözö Garab
Rok: 2020, Journal of Plant Physiology
článek v odborném periodiku

Thylakoid membrane reorganizations revealed by small-angle neutron scattering of Monstera deliciosa leaves associated with non-photochemical quenching
Renáta Ünnep, Suman Paul, Ottó Zsiros, László Kovács, Noémi K. Székely, Gábor Steinbach, Marie-Sousai Appavou, Lionel Porcar, Alfred R. Holzwarth, Gyözö Garab, Gergely Nagy ... další autoři
Rok: 2020, Open Biology
článek v odborném periodiku

Anisotropic Circular Dichroism of Light-Harvesting Complex II in Oriented Lipid Bilayers: Theory Meets Experiment
Parveen Akhtar, Dominik Lindorfer, Mónika Lingvay, Krzysztof Pawlak, Ottó Zsiros, Giuliano Siligardi, Tamás Jávorfi, Márta Dorogi, Bettina Ughy, Gyözö Garab, Thomas Renger, Petar Lambrev ... další autoři
Rok: 2019, The Journal of Physical Chemistry B
článek v odborném periodiku

Dependence of Chlorophyll Fluorescence Quenching on the Lipid-to-Protein Ratio in Reconstituted Light-Harvesting Complex II Membranes Containing Lipid Labels
Parveen Akhtar, Fanni Görföl, Gyözö Garab, Petar Lambrev
Rok: 2019, Chemical Physics
článek v odborném periodiku

Effects of selenate and red Se-nanoparticles on the photosynthetic apparatus of Nicotiana tabacum
Ottó Zsiros, Valéria Nagy, Árpád Párducz, Gergely Nagy, Renáta Ünnep, Hassan El Ramady, József Prokisch, Zsuzsa Lisztes Szabó, Miklós Fári, József Csajbók, Szilvia Zita Tóth, Gyözö Garab, Éva Domokos Szabolcsy ... další autoři
Rok: 2019, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

Extremely rapid light-induced zeaxanthin accumulation in Norway spruce needles at elevated temperatures - possible reasons and consequences
Vladimír Špunda, Zuzana Materová, Václav Karlický, Irena Kurasová, Kristýna Večeřová, Michal Štroch, Ondřej Dlouhý, Bettina Ughy, Jan SEMER, Otmar Urban, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chlorophyll-a fluorescence emission at 77 K originating from Norway spruce photosystem II differs from that of model angiosperm plants
Václav Karlický, Irena Kurasová, Gábor Sipka, Petar Lambrev, Gyözö Garab, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Light-induced conformational changes and rate-limiting steps in Photosystem II
Gyözö Garab, Melinda Magyar, Gábor Sipka, Alberto Mezzetti, Winfried Leibl, Qingjun Zhu, Yanan Xiao, Guangye Han, Petar Lambrev, Jian-Ren Shen ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Light-induced conformational changes and ratelimiting steps in Photosystem II revealed by FTIR, transient absorption and fluorescence measurements
Melinda Magyar, Gábor Sipka, Alberto Mezzetti, Winfried Leibl, Pavel Müller, Klaus Brettel, Qingjun Zhu, Yanan Xiao, Guangye Han, Petar Lambrev, Jian-Ren Shen, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Light-induced conformational changes in closed Photosystem II reaction center complexes alter the excitation energy pathways
Gábor Sipka, Stefano Santabarbara, Pavel Müller, Klaus Brettel, Melinda Magyar, Qingjun Zhu, Yanan Xiao, Guangye Han, Petar Lambrev, Jian-Ren Shen, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lipid polymorphism of plant thylakoid membranes. Reversible changes induced by low pH and elevated temperature
Ondřej Dlouhý, Václav Karlický, Uroš Javornik, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Bettina Ughy, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lipid-polymorphism of plant chloroplast thylakoid membranes. Enhanced non-bilayer lipid phases associated with increased membrane permeability
Bettina Ughy, Václav Karlický, Ondřej Dlouhý, Uroš Javornik, Zuzana Materová, Ottó Zsíros, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019, Physiologia Plantarum
článek v odborném periodiku

On the 77 K fluorescence emission of Norway spruce Photosystem II, differing from angiosperms
Václav Karlický, Irena Kurasová, Gábor Sipka, Petar Lambrev, Gyözö Garab, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Redox transients of P680 associated with the incremental chlorophyll-a fluorescence yield rises elicited by a series of saturating flashes in diuron-treated Photosystem II core complex of Thermosynechococcus vulcanus
Gábor Sipka, Pavel Müller, Klaus Brettel, Melinda Magyar, László Kovács, Qingjun Zhu, Yanan Xiao, Guangye Han, Petar Lambrev, Jian-Ren Shen, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019, Physiologia Plantarum
článek v odborném periodiku

Sensitivity of isotropic lipid phases in the plant thylakoid membranes to physiologically relevant pH and temperature changes
Ondřej Dlouhý, Václav Karlický, Uroš Javornik, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Bettina Ughy, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

31P-NMR spectroscopic study of the accessibility of different lipid phases of thylakoid membranes tested by proteases and lipases
Bettina Ughy, Ondřej Dlouhý, Uroš Javornik, Václav Karlický, Otto Zsiros, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of high-light acclimation on photosynthetic apparatus of Norway spruce
Václav Karlický, Michal Štroch, Irena Kurasová, Zuzana Materová, Kristýna Večeřová, Bettina Ughy, Otmar Urban, Gyözö Garab, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Characterization of the functional changes and the darkand light-adapted reaction center states of Photosystem II core complex isolated from T. vulcanus
Gábor Sipka, Pavel Müller, Klaus Brettel, Melinda Magyar, Qingjun Zhu, Guangye Han, Petar Lambrev, Jian-Ren Shen, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imaging linear and circular polarization features in leaves with complete Mueller matrix polarimetry
C.H. Lucas Patty, David A. Luo, Frans Snik, Freek Ariese, Wybren Jan Buma, Inge Loes ten Kate, Rob J.M. van Spanning, William B. Sparks, Thomas A. Germer, Gyözö Garab, Michael W. Kudenov ... další autoři
Rok: 2018, BBA-GEN SUBJECTS
článek v odborném periodiku

Increased thermal stability of photosystem II and the macro-organization of thylakoid membranes, induced by co-solutes, associated with changes in the lipid-phase behaviour of thylakoid membranes
Christos Kotakis, Parveen Akhtar, Ottó Zsiros, Gyözö Garab, Petar Lambrev
Rok: 2018, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Light-induced conformational changes in Photosystem II core complexes revealed by rapid-scan Fourier Transfrom Infrared spectroscopy
Melinda Magyar, Alberto Mezzetti, Gábor Sipka, Qingjun Zhu, Guangye Han, Petar Lambrev, Winfried Leibl, Jian-Ren Shen, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lipid polymorphism in plant thylakoid membranes. Dynamic exchange membrane model
Gyözö Garab, Bettina Ughy, Pieter de Waard, Parveen Akhtar, Uroš Javornik, Christos Kotakis, Ottó Zsiros, Primož Šket, Václav Karlický, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Janez Plavec, Herbert van Amerongen, László Vígh, Henk Van As, Petar Lambrev ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Our gratitude and congratulations to our guest editor Julian Eaton-Rye and thanks to all the 167 contributors to the special issue honoring professor Govindjee
Gyözö Garab
Rok: 2018, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Rate-limiting steps in the dark-to-light transition of Photosystem II - revealed by chlorophyll-a fluorescence induction
Melinda Magyar, Gábor Sipka, László Kovács, Bettina Ughy, Qingjun Zhu, Guangye Han, Vladimír Špunda, Petar Lambrev, Jian-Ren Shen, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2018, Scientific Reports
článek v odborném periodiku

Selenate tolerance and selenium hyperaccumulation in the monocot giant reed (Arundo donax), a biomass crop plant with phytoremediation potential
Éva Domokos-Szabolcsy, Miklós Fári, László Márton, Mihály Czakó, Szilvia Veres, Nevien Elhawat, Gabriella Antal, Hassan El-Ramady, Ottó Zsíros, Gyözö Garab, Tarek Alshaal ... další autoři
Rok: 2018, Environmental Science and Pollution Research
článek v odborném periodiku

Light-induced conformational changes and rate-limitation in photosystem II reaction centers. The origin of variable chlorophyll fluorescence
Melinda Magyar, Gábor Sipka, Alberto Mezzetti, László Kovács, Bettina Ughy, Qingjun Zhu, Guangye Han, Vladimír Špunda, Petar H. Lambrev, Winfried Leibl, Jian-Ren Shen, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lipid polymorphism in chloroplast thylakoid membranes - as revealed by 31P-NMR and timeresolved merocyanine fluorescence spectroscopy
Gyözö Garab, Bettina Ughy, Pieter de Waard, Parveen Akhtar, Uroš Javornik, Christos Kotakis, Primož Šket, Václav Karlický, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Janez Plavec, Herbert van Amerongen, László Vígh, Henk Van As, Petar Lambrev ... další autoři
Rok: 2017, Scientific Reports
článek v odborném periodiku

Lipid polymorphism in plant thylakoid membranes
Gyözö Garab, Bettina Ughy, Pieter de Waard, Parveen Akhtar, Uroš Javornik, Christos Kotakis, Primož Šket, Václav Karlický, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Janez Plavec, Herbert van Amerongen, László Vígh, Henk Van As, Petar Lambrev ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lipid polymorphism in plant thylakoids. Possible roles in the structure and dynamics of membranes
Gyözö Garab, Bettina Ughy, Pieter de Waard, Parveen Akhtar, Uroš Javornik, Christos Kotakis, Primož Šket, Václav Karlický, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Janez Plavec, Herbert van Amerongen, László Vígh, Henk Van As, Petar Lambrev ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Low-pH induced reversible reorganizations of chloroplast thylakoid membranes - As revealed by small-angle neutron scattering
Renáta Ünnep, Ottó Zsiros, Zsolt Hörcsik, Márton Markó, Anjana Jajoo, Joachim Kohlbrecher, Gyözö Garab, Gergely Nagy ... další autoři
Rok: 2017, Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics
článek v odborném periodiku

Unique composition of Norway spruce thylakoid membranes and specific responses of photosynthetic apparatus to elevated temperature and high light
Vladimír Špunda, Václav Karlický, Irena Kurasová, Zuzana Materová, Michal Štroch, Kristýna Večeřová, Otmar Urban, Bettina Ughy, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laboratory of Biophysics, Wageningen University & Research
Gyözö Garab
Rok: 2016
působení v zahraničí

1975 (2 m) Centre d'Etudes Atomiques (CEA), Sect Bioenerg, Saclay, FR
Gyözö Garab
Rok: 1975
působení v zahraničí

1976 (3 m) Moscow State University, Biophysics Department, Moscow, USSR
Gyözö Garab
Rok:
působení v zahraničí

1978 (4 m) Institut de Biologie Physico-Chimique, Paris, France
Gyözö Garab
Rok:
působení v zahraničí

1981 (3 m) CEA, Section Bioenergetique, Saclay, France
Gyözö Garab
Rok:
působení v zahraničí

1984-1985 (15 m) University of Illinois, Dept. Plant Biology, Urbana, IL, USA
Gyözö Garab
Rok:
působení v zahraničí

1985-1986 (15 m) Brookhaven National Laboratory, Biology Dept., Upton, NY, USA
Gyözö Garab
Rok:
působení v zahraničí

1987 (3 m) University of New Mexico, Chem. Dept., Albuquerque, NM, USA
Gyözö Garab
Rok:
působení v zahraničí

1988 (4 m) Brookhaven National Laboratory and University New Mexico, USA
Gyözö Garab
Rok:
působení v zahraničí

1990 (4 m) Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, USA
Gyözö Garab
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub