Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie

Jan Hradecký

děkan Přírodovědecké fakulty OU


„We cannot command Nature except by obeying her.“

Francis Bacon

Jan Hradecký

titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
L 104, budova L
L 221, budova L
funkce:
obor činnosti:
geoekologie
telefon, mobil:
734 796 545
553 46 2388
e-mail:

Vzdělání

1995 – 1998
Mgr., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v oboru fyzická geografie a geoekologie
1992 – 1995
Bc., Západočeská univerzity v Plzni v oboru ekonomická a regionální geografie
1988 – 1992
Gymnázium Česká Lípa
1980 – 1988
Základní škola U lesa, Nový Bor
 

Kvalifikace

2009
habilitace v oboru fyzická geografie a geoekologie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005
rigorózní řízení v oboru fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
2005
Ph.D. v oboru fyzická geografie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 

Zaměstnání, praxe

1998 – dosud
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie (asistent, odborný asistent, docent)
 

Odborné zaměření

Fluviální a svahová geomorfologie
Paleoenvironmentální a geoekologické změny v kvartéru
Aplikace geomorfologie a geoekologie v krajinném managementu
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosud
děkan PřF, předseda Vědecké rady PřF OU
2015 – dosud
člen Vědecké rady OU
2015 – dosud
člen Vědecké rady UJEP
2012 – dosud
člen oborové rady doktorského studia fyzické geografie a geoekologie na PřF UK
2011 – 2015
vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU
2010 – 2015
předseda oborové rady doktorského oboru Environmentální geografie, dosud člen
2000 – 2004
člen, předseda Akademického senátu PřF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen České asociace geomorfologů - předseda (2009-2013), místopředseda (2013-dosud)
National Scientific Member of International Association of Geomorphologists (2009 - 2013)
člen České geografické společnosti
člen České společnosti pro krajinnou ekologii - Regionální organizace IALE České republiky
člen České geografické společnosti
člen Odborného panelu při Správě CHKO Poodří
člen redakční rady Geoenvironmental Disasters (Springer)
člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae Geographica (Scopus)
člen redakční rady Moravian Geographical Reports (IF)
člen dozorčí rady Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.
 

Působení v zahraničí

16. 2. 2017 – 3. 3. 2017
Patagonie, Argentina (terénní výzkum)
29. 9. 2016 – 8. 10. 2016
SWU, Soul, Jižní Korea
1. 12. 2015 – 10. 12. 2015
University of Massachusetts
23. 9. 2015 – 1. 10. 2015
Taurus, Turecko (terénní výzkum)
20. 6. 2014 – 26. 6. 2014
Konference ESOF, Kodaň, Dánsko
2. 6. 2014 – 12. 6. 2014
World Landslide Forum 3, Peking, Čína
25. 8. 2013 – 2. 9. 2013
8th International Conference on Geomorphology IAG, Paříž, Francie
11. 5. 2013 – 20. 5. 2013
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
13. 4. 2013 – 20. 4. 2013
University of Coimbra, Portugalsko (Erasmus)
3. 11. 2012 – 13. 11. 2012
International Symposium on Earthquake-induced Landslides, Kiryu, Japonsko
9. 9. 2012 – 19. 9. 2012
Východní pobřeží Kaspického moře, Kazachstán (terénní výzkum)
8. 5. 2012 – 18. 5. 2012
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
11. 3. 2012 – 16. 3. 2012
University of Lubljana, Slovinsko (Erasmus, vyžádaná přednáška pro SAG)
15. 5. 2011 – 26. 5. 2011
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
8. 4. 2011 – 15. 4. 2011
Taurus, Turecko (terénní výzkum)
16. 5. 2010 – 19. 5. 2010
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
1. 10. 2009 – 12. 10. 2009
Kubáň, Rusko (terénní výzkum)
7. 5. 2009 – 20. 5. 2009
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
15. 11. 2008 – 28. 11. 2008
First World Landslide Forum, Tokyo, Japonsko
3. 9. 2007 – 25. 9. 2007
4th International conference on debris-flow hazards mitigation: mechanics, prediction, and assessment, Chengdu, Čína
6. 5. 2007 – 25. 5. 2007
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
20. 8. 2006 – 20. 9. 2006
Regional Conference on Geomorphology, Goiania, Brazíle
19. 5. 2006 – 10. 6. 2006
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
5. 9. 2005 – 16. 9. 2005
6th International Conference on Geomorphology IAG, Zaragoza, Španělsko
23. 1. 2003 – 26. 1. 2003
Aalen, SRN (digitální fotogrammetrie)
12. 10. 2001 – 15. 10. 2001
Universität Bonn, SRN (Erasmus)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pokročilý
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Aubrechtová Tereza
Územně plánovací politiky a jejich míra reflexe vybraných environmentálních témat
disertační
Borák Libor
Geoekologický význam listového opadu a dřevní hmoty ve vysokogradientových korytech
disertační
2017
Chudaničová Monika
Environmentální magnetismus a jeho využití při studiu povodňových sedimentů
disertační
2016
Miklín Jan
Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje
disertační
2015
Galia Tomáš
Geomorfologie vysokogradientových koryt a jejich význam v krajině Moravskoslezských Beskyd
disertační
2012
Škarpich Václav
Diskonektivita beskydských toků v kontextu akcelerace hloubkové eroze
disertační
2012
Kopřivová Veronika
Analýza vazby nivní a břehové vegetace na korytovou a nivní morfologii (využití v revitalizacích)
diplomová
2019
Přibyl Milan
Analýza antropogenního impaktu na morfologii koryta řeky Jičínky
diplomová
2015
Beinhauer Lukáš
Geomorfologické a sedimentární parametry vybraných bystřinných toků v povodí Moravice
diplomová
2014
Ječmínková Iva
Prostorová variabilita sedimentárního záznamu řeky Odry ve vybraných úsecích
diplomová
2014
Klasová Petra
Detailní geomorfologické mapování a analýza korytových forem v NPP Skalická Morávka (2. etapa)
diplomová
2014
Kopečková Eliška
Prostorová variabilita sedimentárního záznamu řeky Lučiny ve vybraných úsecích
diplomová
2014
Polzerová Karolína
Analýza antropogenního impaktu na morfologii koryta a nivy vybraného úseku řeky Odry (od soutoku s Ostravicí)
diplomová
2014
Weissmann Tomáš
Zhodnocení rekultivací v bývalém důlním prostoru Lazy
diplomová
2014
Školudíková Magdalena
Naučná stezka Svatý kopeček
diplomová
2013
Vojkůvková Lucie
Analýza antropogenního impaktu na morfologii koryta řeky Ondřejnice
diplomová
2013
Borák Libor
Využití dendrogeomorfologických analýz při stanovení bank-full koryta vybraných toků Moravskoslezských Beskyd.
diplomová
2012
Borák Libor
Role listového opadu při formování step-pool systémů horských toků Moravskoslezských Beskyd na příkladu vybraných korytových úseků
diplomová
2012
Chudaničová Monika
Geomorfologické a sedimentologické poměry vybraného úseku řeky Olše (Doubrava)
diplomová
2012
Polachová Lenka
Účelová analýza využití krajiny v povodí Černé Ostravice
diplomová
2012
Trombik Jiří
Faktory ovlivňující rozsah sněhových disturbancí v nepůvodních smrkových porostech v Moravskoslezských Beskydech
diplomová
2012
Košťál Jan
Fluviální reliéf a fluviální procesy na dolním úseku řeky Olše
diplomová
2011
Ryšán Michal
Závislost obsahu zlata ve fluviálních sedimentech na geomorfologii toků Zlatohorské vrchoviny
diplomová
2011
Veselý Matěj
Analýza a monitoring korytové morfologie řeky Morávky (spádový stupeň - lávka)
diplomová
2011
Aubrechtová Tereza
Krajinný plán katastrálního území Mokré Lazce
diplomová
2010
Gwóźdź Tomáš
Analýza hloubkové a boční eroze řeky Olše
diplomová
2010
Kašpárek Zdeněk
Analýza hloubkové a boční eroze řeky Ostravice
diplomová
2010
Lenart Jan
Pseudokrasové geosystémy severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
diplomová
2010
Šindlerová Hana
Příprava podkladů pro revitalizaci Krkavčího potoka
diplomová
2010
Trojáčková Lenka
Komplexní geomorfologická analýza vysokogradientových koryt masívu Ondřejníku
diplomová
2010
Zdráhalová Darina
Příprava podkladů pro revitalizaci Javorového potoka (Třinec, Oldřichovice)
diplomová
2010
Zvolánková Tereza
Analýza geomorfologického rizika v NPR Keprník-Šerák
diplomová
2010
Ćmielová Eva
Analýza povodí Kopytné z hlediska transportu dnových sedimentů
diplomová
2009
Galia Tomáš
Komplexní geomorfologická analýza bystřinného toku Malá Ráztoka
diplomová
2009
Křesina Jiří
Časoprostorová analýza vývoje fluviálních ekotopů na Račím potoce s ohledem na biotopy mihule ukrajinské
diplomová
2009
Přibyla Zdeněk
Komplexní geomorfologická analýza vysokogradientového koryta toku Stoligy v Moravskoslezských Beskyd
diplomová
2009
Drastich Lukáš
Obnova ekologické stability krajiny v katastrálních územích Darkovice a Hať
diplomová
2008
Děd Martin
Geomorfologické hodnocení zdrojnic vodního toku Mohelnice
diplomová
2007
Doláková Petra
Geomorfologická analýza potenciálního a reálného stavu vodního toku Lučina
diplomová
2007
Dvorník Richard
Geodiverzita vybrané svahové deformace Západních Beskyd
diplomová
2007
Fišer Oto
Hodnocení erozních procesů v NPR Praděd
diplomová
2007
Glembová Andrea
Analýza změny krajinného krytu vzhledem k akceleraci svahových procesů v oblasti Moravskoslezských Beskyd
diplomová
2007
Kubešová Stanislava
Geomorfologická analýza potenciálního a reálného stavu zdrojnic Mohelnice
diplomová
2007
Švarc Jiří
Geodiverzita vybrané svahové deformace Radhošťské hornatiny
diplomová
2007
Hennig Antonín
Návrh praktických revitalizačních opatření na obnovu ekologické stability krajiny v katastru obce Bolatice
diplomová
2006
Jurčík Michal
Střety zájmů v CHKO Poodří - severovýchod
diplomová
2006
Kubenková Veronika
Krajinoekologická studie CHKO Poodří - krajinný ráz
diplomová
2006
Motl Vojtěch
Hodnocení erozních procesů v NPR Praděd
diplomová
2006
Ptašek Petr
Krajinoekologická studie CHKO Poodří - krajinný potenciál
diplomová
2006
Řondíková Lenka
Krajinoekologická studie CHKO Poodří - únosnost území
diplomová
2006
Uchytilová Kateřina
Disturbanční význam geomorfologických procesů v oblasti Západních Beskyd
diplomová
2006
Vávra Jiří
Změny průběhu koryta řeky Odry v CHKO Poodří (ř. km 44,2 - 31,4)
diplomová
2006
Hrbková Lucie
Ověření metodiky stanovení revitalizačního efektu na vybraných revitalizačních akcích
diplomová
2005
Pešl Vítězslav
Geoekologické mapování a návrh místního územního systému ekologické stability v povodí Moštěnky (nad soutokem s Bystřičkou)
diplomová
2005
Žáčková Jana
Podrobné geomorfologické mapování nivy řeky Morávky
diplomová
2005
Antonín Jakub
Změny způsobené vodohospodářskými a plavebními úpravami koryta dolního úseku Odry v úseku (Svinov - st. hranice)
bakalářská
2022
Kolečkářová Monika
Význam maloplošných chráněných území z hlediska zadržení vody v krajině.
bakalářská
2019
Šín Marek
Komparace funkcí lesního ekosystému na příkladu vybraných území
bakalářská
2019
Di-Giusto Jan
Změna zrnitostního složení půd v závislosti na morfometrických parametrech
bakalářská
2017
Horský Tomáš
Využití mrtvého dřeva v revitalizacích
bakalářská
2017
Bročková Ester
Revitalizace vodních toků v intravilánech (příkladové studie)
bakalářská
2016
Gračková Kateřina
Říční krajina a její ekosystémové služby (koncept výukového materiálu)
bakalářská
2016
Kot Petr
Revitalizace vodních toků na zemědělské půdě (příkladové studie)
bakalářská
2016
Kovařík Jan
Stanovištní poměry na korytových akumulacích ve vybraném úseku řeky Olše
bakalářská
2015
Lešková Veronika
Krajinná percepce vinohradů v České a Slovenské republice
bakalářská
2014
Martináková Iva
Percepce krajinných prvků v industriální (těžební) krajině občasnými návštěvníky
bakalářská
2014
Omylaková Soňa
Hodnocení reálného stavu koryta a nivy Vendryňky
bakalářská
2014
Rusková Alexandra
Percepce krajinných prvků v industriální (těžební) krajině místními obyvateli
bakalářská
2014
Vencarová Beáta
Geomorfologická analýza NPR Stará řeka
bakalářská
2014
Voglová Anna
Problematika západní hranice Polonské podprovincie na trojmezí biogeografických podprovincií - zhodnocení abiotických faktorů
bakalářská
2014
Basta Michael
Inventarizace dřevin na haldě Hrabůvka za účelem srovnání inventarizace firmy SWECO
bakalářská
2013
Blahutová Veronika
Analýza stanovištních poměrů na svahových deformacích Skalické Strážnice
bakalářská
2013
Dufka Pavel
Význam ovocných dřevin pro krajinu, území Hluku (Horňácko)
bakalářská
2013
Hantáková Natália
Hodnocení reálného stavu koryta a nivy Hluchové
bakalářská
2013
Jeníková Kateřina
Revitalizační opatření na bystřinných tocích (příkladová studie)
bakalářská
2013
Kaplová Lenka
Vyhodnocení reálného stavu koryta a nivy Desné ve vybraném úseku
bakalářská
2013
Puchalová Jana
Vyhodnocení vlivu potenciální přehrady Nové Heřminovy na ekosystémové služby řeky Opavy
bakalářská
2013
Beinhauer Lukáš
Hodnocení reálného stavu koryta a nivy Moravice (úsek od Žimrovic po soutok s řekou Opavou)
bakalářská
2012
Ječmínková Iva
Fluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Odry v CHKO Poodří/ část A
bakalářská
2012
Klíč Michal
Fluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Odry v CHKO Poodří část B
bakalářská
2012
Kopečková Eliška
Fluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Lučiny - část A
bakalářská
2012
Kromsiánová Brigita
Dostupnost lesních komplexů v oblasti Šancí pro velké savce (část I.)
bakalářská
2012
Niemcová Veronika
Hodnocení reálného stavu koryta a nivy Olše (Jablunkov-Třinec)
bakalářská
2012
Weissmann Tomáš
Rekreační rekultivace na haldě Hrabůvka
bakalářská
2012
Bartek Patrik
Úpravy koryt v urbanizovaných územích a jejich alternativní řešení
bakalářská
2011
Borák Libor
Biogeografická charakteristika a potenciál introdukce vybraných dřevin v ČR
bakalářská
2010
Chudaničová Monika
Analýza současného stavu fluviálního geosystému řeky Lučiny (nad ú. n. Žermanice)
bakalářská
2010
Kozlová Simona
Analýza současného stavu fluviálního geosystému Datyňky
bakalářská
2010
Polzerová Karolína
Geomorfologická analýza paleokoryt na soutoku Odry a Olše
bakalářská
2010
Horáček Matěj
Zhodnocení abiotických rozdílů kontaktní oblasti Polonské a Západokarpatské biogeografické podprovincie
bakalářská
2009
Kukuč Tomáš
Hodnocení reálného stavu Borového a Jestřábího potoka (Moravskoslezské Beskydy)
bakalářská
2009
Šotkovská Tereza
Hodnocení reálného stavu toku Lomná
bakalářská
2009
Veselý Matěj
Digital Gravelometer - testování využití granulometrického softwaru
bakalářská
2009
Janzová Alice
Výskyt invazních druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Divoké Orlice (CHKO Orlické hory)
bakalářská
2008
Košťál Jan
Fluviálně-geomorfologická analýza toku Olše (úsek: ústí do Odry až most silnice I/59)
bakalářská
2008
Kozelský Vladimír
Reálný fluviálně-geomorfologický stav Malého Lipového potoka
bakalářská
2008
Majdová Pavla
Návrh revitalizace části vodního toku a rybníku v povodí Kobylího potoka
bakalářská
2008
Peč Jan
Reálný fluviálně-geomorfologický stav Velkého Lipového potoka
bakalářská
2008
Bardoňová Eva
Revitalizace malých vodních toků na příkladu akce Mokré Lazce
bakalářská
2007
Pavlíková Alexandra
Fytogeografická analýza svahové deformace v údolí Jestřábího potoka
bakalářská
2007
Přibyla Zdeněk
Geomorfologická analýza vodního toku Tyra a vybraných přítoků
bakalářská
2007
Trojáčková Lenka
Geomorfologické hodnocení reálného stavu vodního toku Říčka
bakalářská
2007
Ćmielová Eva
Geomorfologické hodnocení reálného stavu vodního toku Kopytná
bakalářská
2006
Křesina Jiří
Časové a prostorové změny biotopu mihule ukrajinské v Račím potoce
bakalářská
2006
Glembová Andrea
Místní a pomístní jména při hodnocení změn horizontální struktury krajiny (Slezské Beskydy)
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období
3/2022 - 3/2024
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty EU
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období
1/2021 - 12/2023
Poskytovatel
Katedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život"
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2019
Poskytovatel
Katedra fyzické geografie a geoekologie, Technologická agentura ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období
4/2018 - 10/2018
Poskytovatel
Nezařazené projekty
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období
8/2017 - 6/2018
Poskytovatel
Statutární město Ostrava
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2015
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období
1/2006 - 12/2008
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub