Kancelář děkana

Kancelář děkana vyřizuje veškerou agendu související s výkonem funkce děkana po administrativní a organizační stránce a organizuje styk pracovníků fakulty a veřejnosti s děkanem. Vede a zpracovává agendu vnitřních předpisů fakulty, zpracování podklady pro děkana, podílí na realizaci akcí pořádaných děkanátem.

Bc. Lucie Žárníková
Sekterářka děkana


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020