OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Kancelář děkana

Kancelář děkana

Kancelář děkana vyřizuje veškerou agendu související s výkonem funkce děkana po administrativní a organizační stránce a organizuje styk pracovníků fakulty a veřejnosti s děkanem. Vede a zpracovává agendu vnitřních předpisů fakulty, zpracování podklady pro děkana, podílí na realizaci akcí pořádaných děkanátem.

Bc. Lucie Žárníková
Sekterářka děkana

facebook
rss
social hub