Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Barbara Baarová


„Život je zajímavý právě
pro tu možnost uskutečnit nějaký sen“

Paulo Coelho

Barbara Baarová

titul, jméno, příjmení:RNDr. Barbara Baarová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 437, budova L
funkce:
obor činnosti:didaktika geografie, politická a kulturní geografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2335
775 132 888
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.researchgate.net/profile/Barbara-Baarova

Vzdělání

2014 – dosuddoktorské studium na Ostravské univerzitě
1989 – 1994Mgr., Ostravská univerzita, učitelství geografie a biologie
1985 – 1989Gymnázium s polským jaz. vyuč. v Českém Těšíně

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2013 – dosudOstravská univerzita
2000 – 2015ZŠ K. Dvořáčka Orlová
1994 – 2000ZŠ s pol. jaz. vyuč. v Dolní Lutyni

Odborné zaměření

Didaktika geografie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016Komise pro tvorbu učebnice: Deutsch-Tschechische Schulbuchkomission
2015Komise pro tvorbu učebnice: Polsko-Czeski Zespół ds. Podręczników Szkolnych
2014 – dosudRedakční rada – Informace ČGS, ISSN 1213-1075
2013Odborná společnost: Česká geografická společnost

Působení v zahraničí

30. 4. – 4. 5. 2018 Univerzita Komenského v Bratislave
7. 5. – 12. 5. 2017 Uniwersytet Warszawski (Erasmus)
4. 12. – 9. 12. 2016Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach (Erasmus)
16. 5. – 20. 5. 2016Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Erasmus)
23. 11. – 26. 11. 2015Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Erasmus)
19. 10. – 23. 10. 2015Prešovská univerzita v Prešove (Erasmus)

Jazykové znalosti

Němčina
Polština
Ruština
Angličtina


Podněstří - de facto stát s nejistou budoucností
Barbara Baarová, Daniel Jakubek
Rok: 2019, Acta Geographica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

South Ossetia-Alania - 10 Years since Gaining Partial International Recognition
Barbara Baarová
Rok: 2019, Politické vedy
článek v odborném periodiku

Hospodářský zeměpis
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Migrace v českém kurikulu a učebních materiálech pro geografickou edukaci
Barbara Baarová
Rok: 2018
stať ve sborníku

De Facto States in the post-Soviet Space after the Annexation of Crimea
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Rok: 2017, Studies in Political and Historical Geography
článek v odborném periodiku

Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii
Vladimír Baar, Barbara Baarová, Jaroslav KURFÜRST
Rok: 2017, Medzinárodné vzťahy
článek v odborném periodiku

Podróże bliskie i dalekie. Czechy
Barbara Baarová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

New Political Geography
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ
Barbara Baarová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Rok: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica
článek v odborném periodiku

Theopolitics of the Orthodox World-Autocephaly of the Orthodox Churches as a Political, Not Theological Problem
Vladimír Baar, Martin Solik, Barbara Baarová, Jan GRAF
Rok: 2022, Religions
článek v odborném periodiku

Analiza wyników egzaminów wstępnych z geografii na Uniwersytecie Ostrawskim
Barbara Baarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Bild der USA in zeitgenössischen tschechischen Geografie-Lehrbüchern der Jahre 1868 bis 1989
Barbara Baarová
Rok: 2021, Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut
kapitola v odborné knize

Geografia jako część edukacji regionalnej w szkołach podstawowych po obu stronach Śląska Cieszyńskiego
Barbara Baarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe politické a kulturní geografie Číny, Ruska a USA v českých učebnicích v kontextu dobové geopolitické reality
Barbara Baarová
Rok: 2021
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

XXI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Barbara Baarová
Rok: 2021
působení v zahraničí

Obraz první Československé republiky v dobových učebnicích geografie.
Barbara Baarová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Obraz USA v učebnicích zeměpisu a povědomí české společnosti od 19. století po současnost
Barbara Baarová
Rok: 2020
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Recenze: Žákovský atlas pro 2. stupeň základních škol, Žákovský atlas - pracovní sešit.
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích. Rok 1918 - jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych
Blažena Gracová, Martin Tomášek, Barbara Baarová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Tuva and Mongolia: Between Annexation and Independence.
Vladimír Baar, Barbara Baarová, Jaroslav KURFÜRST
Rok: 2020, Routledge
kapitola v odborné knize

Intensive General English
Barbara Baarová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Katolícka univerzita v Ružomberoku
Barbara Baarová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Podněstří - de facto stát s nejistou budoucností
Barbara Baarová, Daniel Jakubek
Rok: 2019, Acta Geographica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

Portfolio o Těšínském Slezsku pro žáky základních škol
Barbara Baarová, Pavlína Badurová, Renata Czader, Marta Kmeť, Leszek Lipsa, Jadwiga Wąsowicz, Józef Michałek ... další autoři
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

South Ossetia-Alania - 10 Years since Gaining Partial International Recognition
Barbara Baarová
Rok: 2019, Politické vedy
článek v odborném periodiku

Hospodářský zeměpis
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Migrace v českém kurikulu a učebních materiálech pro geografickou edukaci
Barbara Baarová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Obraz USA v současných a dobových českých geografických učebnicích
Barbara Baarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz 1. československé republiky v dobových i současných učebnicích geografie
Barbara Baarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentacja geograficzna ważnych wydarzeń z historii Czech w podręcznikach geografii i w atlasach szkolnych
Barbara Baarová, Tadeusz Siwek
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Problematika moldavsko-ukrajinské hranice v kontextu ruské zahraniční politiky,
Daniel JAKUBEK, Barbara Baarová
Rok: 2018, Acta Geographica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

Přírodní krajiny, šířková pásma nebo biomy? Srovnávací analýza učebnic pro šestý ročník ZŠ
Barbara Baarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

The Centre for Research on Natural Science Education and Talent-Management
Jana Škrabánková, Barbara Baarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Komenského v Bratislave
Barbara Baarová
Rok: 2018
působení v zahraničí

De Facto States in the post-Soviet Space after the Annexation of Crimea
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Rok: 2017, Studies in Political and Historical Geography
článek v odborném periodiku

Den Země
Barbara Baarová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Konflikty na politickej mape sveta:
Barbara Baarová, Vladimír Baar, Anton Fogaš, Ivana Slobodníková
Rok: 2017, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
kapitola v odborné knize

Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii
Vladimír Baar, Barbara Baarová, Jaroslav KURFÜRST
Rok: 2017, Medzinárodné vzťahy
článek v odborném periodiku

Podróże bliskie i dalekie. Czechy
Barbara Baarová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Podróże bliskie i dalekie. Europa.
Barbara Baarová, Renata Rzymanová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Studijní pobyt - Uniwersytet Warszawski
Barbara Baarová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Vplyv separatizmu a nacionalizmu na formovanie politickej mapy Európy a sveta
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Rok: 2017, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
kapitola v odborné knize

Výuka geografie v polském národnostním školství v Česku
Barbara Baarová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den Země
Barbara Baarová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Migrace v české geografické edukaci
Barbara Baarová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New Political Geography
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Obraz Polski w czeskich podrecznikach do geografii
Barbara Baarová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počátek české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie
Tadeusz Siwek, Barbara Baarová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profil absolventů učitelství geografie v Česku
Barbara Baarová
Rok: 2016
stať ve sborníku

ROZDÍLY V PŘÍPRAVĚ STUDENTŮ NA SLOVENSKU A V ČESKU
Barbara Baarová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Studijní pobyt - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Barbara Baarová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Barbara Baarová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Tuvinskij gosudarstvennyj universitet
Barbara Baarová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Den Země pro ZŠ v Orlové - Lutyni
Barbara Baarová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro VŠ
Barbara Baarová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ
Barbara Baarová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geopolityka i geokultura w wybranych regionach na 3 stopniach nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jagiellonian University Krakow Institute of Geography and Spatial Management
Barbara Baarová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Prešovská univerzita v Prešově
Barbara Baarová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Regionální zpravodajství
Barbara Baarová
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Religious Policy in De Facto States of Caucasus - Abkhazia and South Ossetia
Barbara Baarová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Rok: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica
článek v odborném periodiku

Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce
Elzbieta Szkurlat, Barbara Baarová
Rok: 2014, Wydawnictwo UŁ, Lódź
kapitola v odborné knize

Malé státy Oceánie ve 21. století
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Rok: 2014, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Oceánie ve výuce ZŠ a SŠ
Barbara Baarová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce
Barbara Baarová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodní vědy moderně a interaktivně
Barbara Baarová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Barbara Baarová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ASPRAAsistenská praxe
BAKS2Bakalářský seminář 2
DIGE1Didaktika geografie 1
DIGE2Didaktika geografie 2
DOPECDoplňková pedagogická činnost
MCRASDestinace cest. ruchu - Asie a Oceánie
PPPX1Průběžná pedagogická praxe 1
PPPX2Průběžná pedagogická praxe 2
PPXS1Průběžná pedagogická praxe na SŠ 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe na SŠ 2
PRIRUPřírodní složky Země pro učitelství Ge
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SEFGUSeminář z FG a KG pro učitelskou praxi
SEPR1Seminář k průběžné pedagogické praxi 1
SEPR2Seminář k průběžné pedagogické praxi 2
SESGUSeminář z SG pro učitelskou praxi
SPPXGSouvislá pedagogická praxe
SPXSSSouvislá pedagogická praxe na SŠ
TPXUPTerénní praxe v urb. a rur. prost.
UVGEOÚvod do studia geografie
UVSGPÚvod do studia oboru
YDGZ1Didaktika geografie 1
YDGZ2Didaktika geografie 2
YOBZPKonzultace a obhajoba závěrečné práce
Y1DS1Didaktika geografie pro SŠ I
Y1DS2Didaktika geografie pro SŠ II
Y1OBPKonzultace a obhajoba závěrečné práce
Y3DG1Didaktika geografie pro SŠ 1
Y3DG2Didaktika geografie pro SŠ 2
Y3DG3Didaktika geografie pro SŠ 3
Y3IPRIndividuální didaktický projekt
6ASPRAsistenská praxe
7BAPRBakalářská práce
7DGE1Didaktika geografie 1
7DGE2Didaktika geografie 2
7KVALKvalitativní výzkumné metody
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Ge
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SFGUSeminář z FG a KG pro učitelskou praxi
7SOPPSouvislá profesní praxe
7SPP1Seminář k průběžné profesní praxi 1
7SPP2Seminář k průběžné profesní praxi 2
7SSGUSeminář z SG pro učitelskou praxi
7TPXUTerénní praxe v urb. a rur. prost.
7UVGEÚvod do studia geografie
7UVSOÚvod do studia geografie


AutorNázev práceTypRok
Bělejová MarieMikroregion Hornolidečsko - výuka místního regionuzávěrečná  
Berger TomášVyužití GPS a mobilních zařízení ve výuce zeměpisu v Bílovcizávěrečná  
Frýdecká KristýnaMikroregion Horňáckozávěrečná  
Horský PetrLokalita staré a nové Výškovicezávěrečná  
Kahánková SimonaPeru a Chile metodou hryzávěrečná  
Konečná EditaVývoj turismu v Javoříčských jeskyních a okolízávěrečná  
Konečný ŠtěpánAfghánistán - země s hrdou minulostí a nejistou budoucností.závěrečná  
Kráľ IvanZa poznáním Vinohrad na Praze 2závěrečná  
Liszok DanielTerénní výuka v Havířově a jeho okolízávěrečná  
Mlčoch VítHospodářský rozvoj Hulína a jeho vliv na původní krajinuzávěrečná  
Oškrkaný PavelTerénní výuka - o těžbě stříbra v Salezávěrečná  
Rárová MarkétaProjektová výuka v terénu - Frenštát pod Radhoštěmzávěrečná  
Slaziníková JúliaVychádzky do terénu na hodinách geografie v oblasti Horných Kysúczávěrečná  
Stieborský JosefVyužití projektové metody v globálním rozvojovém vzdělávání na příkladu Kypru .závěrečná  
Šimková DarinaStáty severní Evropy metodou CLILzávěrečná  
Váchová PavlínaPoznáváme místní region - Otrokovickozávěrečná  
Valentík TomášGeografická exkurze v okolí obce Kunínzávěrečná  
Valentíková TerezaKrajinou Novojičínska - desková hrazávěrečná  
Vitásek JakubVybrané problémy společnosti USAzávěrečná  
Wątroba JanNaučná stezka z České Třebové do Křivolíkuzávěrečná  
Heczková Veronika"Večírek cestovatelů" v Rychlebských horáchzávěrečná 2020 
Hoppová BarboraGeografická exkurze údolím Bílé Opavy na horu Pradědzávěrečná 2020 
Kurcik StanislavVyužití her ve výuce zeměpisuzávěrečná 2020 
Přikryl TomášGIS ve výuce o životním prostředízávěrečná 2020 
Chytilová ZdeňkaVsetínsko - výuka místního regionu pro základní a střední školydiplomová 2022 
Mičulková TerezaZa poznáním místního kulturního a přírodního dědictví pomocí questu - Háj ve Slezskudiplomová 2022 
Polášková MonikaKomparace učebnic a výuky geografie v Česku a Novém Jižním Walesudiplomová 2021 
Strzelec JanAspekty míry úspěšnosti při řešení úloh ze sociální a regionální geografie v přijímacích testech na OUdiplomová 2021 
Šinál MartinPlumlov a okolí: výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ a na střední školediplomová 2021 
Werner MartinAspekty míry úspěšnosti při řešení úloh z fyzické geografie v přijímacích testech na OUdiplomová 2021 
Birkeová PetraCestování Opavskem a Ratibořskem - regionální učebnicediplomová 2020 
Faldík AlešRegionální učebnice Bílovecka s návrhem terénní výuky v centru městadiplomová 2020 
Pokorný OndřejSportovně - geografické exkurze v kontextu vývoje sportovních aktivit žáků na Vsetínskudiplomová 2020 
Florián TomášÚroveň znalostí českých a slovenských reálií u mládeže ve vybraných regionech na česko-slovenském pohraničídiplomová 2019 
Šolcová LenkaBroumov a jeho okolí - výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ a na střední školediplomová 2019 
Balon RobinRegionální identita mládeže na Záolší v kontextu znalostí reálií Polskadiplomová 2018 
Křiváková MichaelaFrenštátsko - výuka místního regionudiplomová 2018 
Svoboda OndřejOstrava jako místo pro výuku geografiediplomová 2018 
Škuta JanZa poznáním Klimkovic - výuka místního regionudiplomová 2018 
Fröde KateřinaDolní oblast Vítkovic jako místo pro výuku geografiediplomová 2017 
Slivková MarkétaKomparace výuky regionální geografie Asie na francouzských a českých základních školáchdiplomová 2017 
Bártová LucieUčitelství geografie v terciárním vzdělávání v Česku a na Slovenskudiplomová 2016 
Kotzurová HanaHlučínsko: výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ a na střední školediplomová 2016 
Machů ŠárkaKomparace výuky regionální geografie USA, Ruska a Číny na slovenských a českých základních a středních školáchdiplomová 2016 
Hofer IvoAplikace agroturistiky ve výuce geografie na ZŠ a SŠdiplomová 2015 
Riedlová ŽanetaStruktura geografického učiva v předmětu vlastivěda a jeho návaznost na předmět zeměpisdiplomová 2015 
Pavlík LukášNávrh zeměpisných výletů po Moravskoslezském krajibakalářská 2021 
Peřichová AdrianaZavádění prvků CLIL ve výuce zeměpisu na příkladu učiva o Jižní Asiibakalářská 2019 
Polášková MonikaGeografie - její postavení a pojetí v australském kurikulu na příkladu Nového Jižního Walesubakalářská 2019 
Chytilová ZdeňkaToponymie obce Čeladná jako námět do výukybakalářská 2018 
Tioková ZuzanaOstrava Poruba: výuka místního regionu na 2. stupni ZŠbakalářská 2018 
Šimečka RenéVýuka v terénu - pozitivní a negativní dopad antropogenní činnosti v okolí Doubravybakalářská 2017 
Víšková BarboraSpecifika výukových metod v prospěchově slabých třídáchbakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub