OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Barbara Baarová


„Život je zajímavý právě
pro tu možnost uskutečnit nějaký sen“

Paulo Coelho

Barbara Baarová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Barbara Baarová
místnost, podlaží, budova: L 437, budova L
funkce:
obor činnosti:didaktika geografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 775 132 888
553 46 2335
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014 – dosuddoktorské studium na Ostravské univerzitě
1989 – 1994Mgr., Ostravská univerzita, učitelství geografie a biologie
1985 – 1989Gymnázium s polským jaz. vyuč. v Českém Těšíně

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2013 – dosudOstravská univerzita
2000 – 2015ZŠ K. Dvořáčka Orlová
1994 – 2000ZŠ s pol. jaz. vyuč. v Dolní Lutyni

Odborné zaměření

Didaktika geografie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016Komise pro tvorbu učebnice: Deutsch-Tschechische Schulbuchkomission
2015Komise pro tvorbu učebnice: Polsko-Czeski Zespół ds. Podręczników Szkolnych
2014 – dosudRedakční rada – Informace ČGS, ISSN 1213-1075
2013Odborná společnost: Česká geografická společnost

Působení v zahraničí

30. 4. – 4. 5. 2018 Univerzita Komenského v Bratislave
7. 5. – 12. 5. 2017 Uniwersytet Warszawski (Erasmus)
4. 12. – 9. 12. 2016Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach (Erasmus)
16. 5. – 20. 5. 2016Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Erasmus)
23. 11. – 26. 11. 2015Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Erasmus)
19. 10. – 23. 10. 2015Prešovská univerzita v Prešove (Erasmus)

Jazykové znalosti

Němčina
Polština
Ruština
Angličtina


Vybrané publikace

Baar, V. a Baarová, B. Hospodářský zeměpis: Regionální aspekty světového hospodářství. 2018.
Baar, V. a Baarová, B. De Facto States in the post-Soviet Space after the Annexation of Crimea. Studies in Political and Historical Geography. 2017, roč. 6, s. 267-303. ISSN 2300-0562.
Baarová, B., Baar, V., Fogaš, A. a Slobodníková, I. Konflikty na politickej mape sveta:. In: Kolektiv autorov. Vplyv EÚ a NATO na európsku a globálnu bezpečnosť a ich význam pre bezpečnosť SR. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2017. s. 177-201. ISBN 978-80-557-1214-7.
Baar, V., Baarová, B. a KURFÜRST, J. Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii. Medzinárodné vzťahy. 2017, roč. XV, s. 219-251. ISSN 1336-1562.
Baarová, B. Podróże bliskie i dalekie. Czechy: Podręcznik z ćwiczeniami dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC. 2017.
Baarová, B. Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro VŠ. 2015.
Baarová, B. Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ. 2015.
Baarová, B. Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica. 2014, roč. 2014, s. 196-206. ISSN 2084-5456.
Baarová, B. Přírodní vědy moderně a interaktivně. 2013.
Baarová, B. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 2012.

Všechny publikace

Baarová, B. Intensive General English: Studijní pobyt. 2019.
Baarová, B., Badurová, P., Czader, R., Kmeť, M., Lipsa, L., Wąsowicz, J. a Michałek, J. Portfolio o Těšínském Slezsku pro žáky základních škol: Portfolio o Sląsku Cieszyńskim dla uczniów szkół podstawowych. 2019.
Baarová, B. Seminář pro učitele geografie [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2019.
Baarová, B. South Ossetia-Alania - 10 Years since Gaining Partial International Recognition. Politické vedy. 2019, 22(2), s. 159-188. ISSN 1335-2741.
Baar, V. a Baarová, B. Hospodářský zeměpis: Regionální aspekty světového hospodářství. 2018.
Baarová, B. Migrace v českém kurikulu a učebních materiálech pro geografickou edukaci. In: Maier, R. (Hg.): Migration als Thema des Unterrichts in Deutschland, Tschechien und Polen: Eckert.Dossiers 20 (2018) . Leibnitz: Georg Eckert Institute for International Textbook Research, 2018. s. 197-216. ISSN 2191-0790.
Baarová, B. Obraz USA v současných a dobových českých geografických učebnicích. In: Amerika-Wissen unda Amerika-Bilder. Transatlantische Beziehungen in Schulbüchern und Populärkultur in Deutschland und Tschechien. XV.deutsch-tschechische Schulbuchkonferenz in Bad Schandau. Bad Schandau: Georg-Eckert-Institut Braunschweig. 2018.
Baarová, B. Obraz 1. československé republiky v dobových i současných učebnicích geografie. In: Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích. Praha .: Česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic při Polsko-české vědecké společnosti ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky v Praze. 2018.
Baarová, B. a Siwek, T. Prezentacja geograficzna ważnych wydarzeń z historii Czech w podręcznikach geografii i w atlasach szkolnych. In: D. Konieczka-Sliwińska, M. Machałek. Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. 165. vyd. Poznań: Instytut Historii UAM, 2018. s. 259-276. Publikacje Instytutu Historii. ISBN 978-83-65663-55-9.
JAKUBEK, D. a Baarová, B. Problematika moldavsko-ukrajinské hranice v kontextu ruské zahraniční politiky,. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 2018, roč. 2018, 62(1), s. 25-44. ISSN 1338-6034.
Baarová, B. Přírodní krajiny, šířková pásma nebo biomy? Srovnávací analýza učebnic pro šestý ročník ZŠ. In: Gegrafia na vzostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti / 24. sjezd České geografické společnosti. Bratislava: Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 2018.
Baarová, B. Seminář pro učitele geografie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Škrabánková, J. a Baarová, B. The Centre for Research on Natural Science Education and Talent-Management. In: The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness - Inspiration, Motivation and Creativity: Leading the Way to Giftedness. Bangkok: National Science and Technology Development Agency. 2018.
Baarová, B. Univerzita Komenského v Bratislave. 2018.
Baar, V. a Baarová, B. De Facto States in the post-Soviet Space after the Annexation of Crimea. Studies in Political and Historical Geography. 2017, roč. 6, s. 267-303. ISSN 2300-0562.
Baarová, B. Den Země [Workshop]. Orlová - Lutyně, ZŠ K. Dvořáčka, Česká republika. 2017.
Baarová, B., Baar, V., Fogaš, A. a Slobodníková, I. Konflikty na politickej mape sveta:. In: Kolektiv autorov. Vplyv EÚ a NATO na európsku a globálnu bezpečnosť a ich význam pre bezpečnosť SR. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2017. s. 177-201. ISBN 978-80-557-1214-7.
Baar, V., Baarová, B. a KURFÜRST, J. Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii. Medzinárodné vzťahy. 2017, roč. XV, s. 219-251. ISSN 1336-1562.
Baarová, B. Podróże bliskie i dalekie. Czechy: Podręcznik z ćwiczeniami dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC. 2017.
Baarová, B. a Rzymanová, R. Podróże bliskie i dalekie. Europa.: Podręcznik z ćwiczeniami dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC. 2017.
Baarová, B. Seminář pro učitele geografie: Na slovíčko s objevitelem pramenů Amazonky [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Baarová, B. Studijní pobyt - Uniwersytet Warszawski. 2017.
Baarová, B. a Baar, V. Vplyv separatizmu a nacionalizmu na formovanie politickej mapy Európy a sveta. In: Kolektiv autorov. Vplyv EÚ a NATO na európsku a globálnu bezpečnosť a ich význam pre bezpečnosť SR. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2017. s. 169-176. ISBN 978-80-557-1214-7.
Baarová, B. Výuka geografie v polském národnostním školství v Česku. In: Školská geográfia - súčastnosť a perspektivy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. 2017.
Baarová, B. Den Země: Den Země pro ZŠ v Orlové - Lutyni [Workshop]. Orlová - Lutyně, Česká republika. 2016.
Baarová, B. Migrace v české geografické edukaci: Migrace jako téma výuky v České republice a ve Spolkové republice Německo. In: XIV. Česko - německá konference o učebnicích. České Budějovice: Karlova univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2016.
Baarová, B. a Baar, V. New Political Geography. In: P. Karvánková, D. Popjaková, M. Vančura, J. Mládek.. Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Switzerland: Springer, 2016. s. 229-252. ISBN 978-3-319-43613-5.
Baarová, B. Obraz Polski w czeskich podrecznikach do geografii. In: Posiedzenie Polsko-Czeskiego Zespolu ds. Podrecznikow Szkolnych. Poznan: Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 2016.
Siwek, T. a Baarová, B. Počátek české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie. In: Kongres Czechoznawstwa Polskiego. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2016.
Baarová, B. Profil absolventů učitelství geografie v Česku. In: Výroční konference České geografické společnosti: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva 2016-09-05 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 247-253. ISBN 978-80-7394-619-7.
Baarová, B. ROZDÍLY V PŘÍPRAVĚ STUDENTŮ NA SLOVENSKU A V ČESKU. In: Geografické aspekty stedoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2016.
Baarová, B. Seminář pro učitele geografie: Co nás spojuje a v čem se lišíme? [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Baarová, B. Studijní pobyt - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 2016.
Baarová, B. Studijní pobyt na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2016.
Baarová, B. Tuvinskij gosudarstvennyj universitet. 2016.
Baarová, B. Den Země pro ZŠ v Orlové - Lutyni [Workshop]. Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová - Lutyně, Česká republika. 2015.
Baarová, B. Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro VŠ. 2015.
Baarová, B. Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ. 2015.
Baarová, B. Geopolityka i geokultura w wybranych regionach na 3 stopniach nauczania w Czechach. In: NOWE PROBLEMY I METODY BADAŃ PROCESU KSZTAŁCENIA GEOGRAFICZNEGO. Poznan: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2015.
Baarová, B. Jagiellonian University Krakow Institute of Geography and Spatial Management. 2015.
Baarová, B. Prešovská univerzita v Prešově. 2015.
Baarová, B. Regionální zpravodajství. Den Země v Orlové [Televizní relace].. 2015.
Baarová, B. Religious Policy in De Facto States of Caucasus - Abkhazia and South Ossetia. In: SGEM 2015: International Multidisciplinary Scientefic Conference on Social Sciences and Arts: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Conference Proceedings, Volume 1 2015-08-26 Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM 2015, 2015. SGEM 2015, 2015. s. 291-298. ISBN 978-619-7105-46-9.
Baarová, B. Seminář pro učitele geografie: Nabízíme novou perspektivu [Workshop]. Ostravská univerzita, Chittussiho 10, KSGRR, Česká republika. 2015.
Baarová, B. Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica. 2014, roč. 2014, s. 196-206. ISSN 2084-5456.
Szkurlat, E. a Baarová, B. Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce. In: Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce - wybrane problemy. Łódź: Wydawnictwo UŁ, Lódź, 2014. s. 153-172. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. ISBN 978-83-7969-420-4.
Baar, V. a Baarová, B. Malé státy Oceánie ve 21. století. Geografické rozhledy. 2014, roč. 24, s. 2-5. ISSN 1210-3004.
Baarová, B. Oceánie ve výuce ZŠ a SŠ. 2014.
Baarová, B. Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach. In: International Seminar of University Specialists in Didactics and Teachers of Geography and Nature Studies. Kraków: Departament of Didactic Geography, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow. 2013.
Baarová, B. Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce. In: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Edukacja Geograficzna w Polsce i na świecie. Łódź: Zakład Dydaktyki Geografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki. 2013.
Baarová, B. Přírodní vědy moderně a interaktivně. 2013.
Baarová, B. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 2012.


ZkratkaNázev předmětu
ASPRAAsistenská praxe
DGSSXDidaktika geografie středních škol II
DGSSYDidaktika geografie středních škol I
DIGE1Didaktika geografie 1
DIGE2Didaktika geografie 2
DOPECDoplňková pedagogická činnost
MCRASDestinace cest. ruchu - Asie a Oceánie
PPPX1Průběžná pedagogická praxe 1
PPPX2Průběžná pedagogická praxe 2
PPXS1Průběžná pedagogická praxe na SŠ 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe na SŠ 2
PRIRUPřírodní složky Země pro učitelství Ge
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SEFGUSeminář z FG a KG pro učitelskou praxi
SEPR1Seminář k průběžné pedagogické praxi 1
SEPR2Seminář k průběžné pedagogické praxi 2
SESGUSeminář z SG pro učitelskou praxi
SPPXGSouvislá pedagogická praxe
SPXSSSouvislá pedagogická praxe na SŠ
TPXUPTerénní praxe v urb. a rur. prost.
UVGEOÚvod do studia geografie
UVSGPÚvod do studia oboru
YDGZ1Didaktika geografie 1
YDGZ2Didaktika geografie 2
YOBZPKonzultace a obhajoba závěrečné práce
Y1DS1Didaktika geografie pro SŠ I
Y1DS2Didaktika geografie pro SŠ II
Y1OBPKonzultace a obhajoba závěrečné práce
Y3DG1Didaktika geografie pro SŠ 1
Y3DG2Didaktika geografie pro SŠ 2
Y3DG3Didaktika geografie pro SŠ 3
Y3IPRIndividuální didaktický projekt
6ASPRAsistenská praxe
7BAPRBakalářská práce
7DGE1Didaktika geografie 1
7DGE2Didaktika geografie 2
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Ge
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SFGUSeminář z FG pro učitelskou praxi
7SOPPSouvislá profesní praxe
7SPP1Seminář k průběžné profesní praxi 1
7SPP2Seminář k průběžné profesní praxi 2
7SSGUSeminář z SG pro učitelskou praxi
7TPXUTerénní praxe v urb. a rur. prost.
7UVGEÚvod do studia geografie
7UVSOÚvod do studia oboru


AutorNázev práceTypRok
Šimková DarinaStáty severní Evropy metodou CLILzávěrečná  
Florián TomášÚroveň znalostí českých a slovenských reálií u mládeže ve vybraných regionech na česko-slovenském pohraničídiplomová 2019 
Šolcová LenkaBroumov a jeho okolí - výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ a na střední školediplomová 2019 
Balon RobinRegionální identita mládeže na Záolší v kontextu znalostí reálií Polskadiplomová 2018 
Křiváková MichaelaFrenštátsko - výuka místního regionudiplomová 2018 
Svoboda OndřejOstrava jako místo pro výuku geografiediplomová 2018 
Škuta JanZa poznáním Klimkovic - výuka místního regionudiplomová 2018 
Fröde KateřinaDolní oblast Vítkovic jako místo pro výuku geografiediplomová 2017 
Slivková MarkétaKomparace výuky regionální geografie Asie na francouzských a českých základních školáchdiplomová 2017 
Bártová LucieUčitelství geografie v terciárním vzdělávání v Česku a na Slovenskudiplomová 2016 
Kotzurová HanaHlučínsko: výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ a na střední školediplomová 2016 
Machů ŠárkaKomparace výuky regionální geografie USA, Ruska a Číny na slovenských a českých základních a středních školáchdiplomová 2016 
Hofer IvoAplikace agroturistiky ve výuce geografie na ZŠ a SŠdiplomová 2015 
Riedlová ŽanetaStruktura geografického učiva v předmětu vlastivěda a jeho návaznost na předmět zeměpisdiplomová 2015 
Peřichová AdrianaZavádění prvků CLIL ve výuce zeměpisu na příkladu učiva o Jižní Asiibakalářská 2019 
Polášková MonikaGeografie - její postavení a pojetí v australském kurikulu na příkladu Nového Jižního Walesubakalářská 2019 
Chytilová ZdeňkaToponymie obce Čeladná jako námět do výukybakalářská 2018 
Tioková ZuzanaOstrava Poruba: výuka místního regionu na 2. stupni ZŠbakalářská 2018 
Šimečka RenéVýuka v terénu - pozitivní a negativní dopad antropogenní činnosti v okolí Doubravybakalářská 2017 
Víšková BarboraSpecifika výukových metod v prospěchově slabých třídáchbakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub