Výzkum mechorostů směřuje do Paříže

Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU získala grant Evropské Unie, který umožní prostudovat mechorosty jedné z největších evropských herbářových kolekcí v Národním muzeu v Paříži. Projekt, nazvaný SYNTHESYS č. FR-TAF-3686, využije laboratoř bryologie ke studiu zejména herbářových položek jihoamerických zástupců epifytických mechů. Touto skupinou rostlin se dlouhodobě zabývá dr. Vítězslav Plášek, který se do Paříže poprvé chystá již koncem března tohoto roku. Výsledky výzkumu budou následně publikovány v odborné literatuře.

Výzkum mechorostů směřuje do Paříže.
Výzkum mechorostů směřuje do Paříže.
Výzkum mechorostů směřuje do Paříže.

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017