Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Na Ostravské univerzitě začíná první projekt rámcového programu Horizon 2020

Od ledna 2015 je naše univerzita zapojena do prvního projektu, který je financován rámcovým programem Evropské unie Horizon 2020. Projekt s názvem „ALFF: The Algal Microbiome Friends and Foes“ byl připraven konsorciem deseti institucí z různých evropských zemí pod vedením Dr. Claire M. Gachon ze Scottish Association for Marine Science, Scottish Marine Institute. Vedle této instituce a OU v Ostravě jsou členy konsorcia partneři z Belgie (VIB - Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Universiteit Gent, Proviron a Applied Math), Německa (Friedrich-Schiller-Universität Jena a Universität Konstanz), Francie (CNRS - Station Biologique de Roscoff) a Portugalska (A4FUEL). Hlavní cílem projektu, který uspěl v náročné soutěži ve výzvě programu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN), je vyškolit 15 špičkových PhD studentů v rámci mezinárodní sítě vzájemně spolupracujících laboratoří. Projekt běží od ledna 2015 do prosince 2018 a jeho součástí bude i pořádání řady workshopů, kurzů a popularizačních akcí. Jednou z událostí bude mítink celého konsorcia v Ostravě v září 2017 spojený s výroční konferencí České algologické společnosti.

Jak napovídá název projektu, oblastí zájmu toho konsorcia jsou řasy a jejich vztah k mikroorganismům, zejména bakteriím. Tato zdánlivě odtažitá problematika je nejen nejen nesmírně zajímavá z pohledu samotných biologů, ale má zásadní význam i z praktického hlediska. Úzce totiž souvisí s v současné době explozivně se rezvíjejícími snahami o využití řas v biotechnologiích, včetně jejich použití coby zdroje biopaliv. Biotechnologické využití řas je ovšem závislé na našich schopnostech je efektině kultivovat ve velkých objemech, a právě interakce řas s bakteriemi a dalšími mikroorganismy představuje jeden ze základních faktorů ovlivňujících jejich růst a výtěžky pro člověka zajímavých látek. Přestože vztahy mezi řasami a mikrobiálními partnery, ať už „hodnými“ symbionty nebo „zlými“ patogeny, neušly pozornosti biologů už dávno, teprve v posledních letech je díky moderním metodám molekulární biologie a genomiky možné tyto fenomény studovat odpovídajícím způsobem.

Za naši univerzitu je členem konsorcia ALFF Skupina genomiky a evoluce protistů, která pod vedením doc. Marka Eliáše figuruje jako součást Life Science Research Centre na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) a zároveň Environmentálního centra PřF OU. Skupina doc. Eliáše se mimo jiné zabývá biologií řas třídy Eustigmatophyceae, donedávna velmi málo známé řasové skupiny o několika druzích a bez zjevného obecnějšího významu. Během několika posledních let se ale eustigmatofyti stali předmětem nebývalého zájmu, a to díky zjištění, že tato skupina vyniká schopností akumulovat různé lipidické látky potenciálně využitelné jako biopalivo nebo jako součást nutričních doplňků. Pozornost biologů i biotechnologů se ovšem prozatím soustřeďuje především na jednu malou podskupinu eustigmatofytů reprezenotvanou rodem Nannochloropsis. Jak však ukazují výsledky laboratoře doc. Eliáše a spolupracovníků v USA a Portugalsku, eustigmatofyti jsou netušeně rozmanitou skupinou s velkým množstvím dosud nepopsaných druhů.

A nejen to, biologie řas této skupiny zůstává velmi málo probádána i v dalších dimenzích a o překvapení není nouze. Příkladem takového nečekaného objevu, který přímo souvisí s projektem ALFF, je zjištění týmu doc. Eliáše, že některé eustigmatofytní řasy ve svých buňkách obsahují bakteriální endosymbionty. Molekulární analýzy těchto endosymbiontů prozradily, že se jedná o dosud neznámý rod příbuzný rodu Rickettsia, který zahrnuje například původce lidského onemocnění zvaného skvrnitý tyfus (Rickettsia prowazekii). Právě další zkoumání těchto nových bakteriálních endosymbiontů a jejich vztahu k hostitelským buňkám bude úkolem PhD studenta, který by měl s podporou projektu ALFF nejpozději v létě roku 2015 posílit Skupinu genomiky a evoluce protistů. Podle podmínek programu ITN, jehož je projekt ALFF součástí, se musí jednat o studenta ze zahraničí vybraného v otevřené soutěži. Řada již došlých přihlášek z evropských i mimoevroských zemí svědčí o atraktivitě této PhD pozice.

Rámcový program Horizon 2020 tak začíná pomáhat Ostravské univerzitě v její ambici o větší otevření se světu i zlepšení kvality a významu vědecké práce na ní pěstované. Snad se tento první úspěch stane inspirací a motivací pro další snahy o využití potenciálu, který rámcový program Horizon 2020 naší univerzitě nabízí.

Eustigmatofytní řasa Trachydiscus minutus, foto: Tereza Ševčíková
Eustigmatofytní řasa Trachydiscus minutus, jeden ze studovaných objektů nového projektu Horizon 2020. Tento druh je prvním eustigmatofytem, v němž byli skupinou Marka Eliáše objeveni bakteriální endosymbionti. Foto: Tereza Ševčíková.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub