Orientační témata doktorských prací pro zahájení ve školním roce 2020 - 2021

Doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

 • Životní strategie vážek: vliv biotických a abiotických faktorů
 • Genetika populací a fylogeografie vážek rodu Leucorrhinia

Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

 • Predační tlak na gildy hmyzích herbivorů
 • Druhová diverzita a potravní specializace vybraných hmyzích bryofágů
 • Palatabilita rostlin jako faktor ovlivňující druhovou diverzitu herbivorů
 • Interspecifické a intergildové interakce herbivorního hmyzu
 • Vertikální a horizontální stratifikace hmyzích herbivorů v temperátních lesních ekosystémech

Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

 • Molekulární fylogeneze a taxonomická revize krevet rodu Periclimenes (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae)
  Molecular phylogeny and taxonomic revision of shrimps of the genus Periclimenes (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae)

Prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

 • Evoluce a funkce nově objevených mitochondriálních systémů bakteriálního původu
  Evolution and function of newly discovered mitochondrial systems of bacterial origin
 • GTPáz v obraně mikrobiálních eukaryot proti patogenům
  The role of GTPases in the defence of microbial eukaryotes against pathogens
 • Diverzita a fylogeneze vybraných skupin kokálních řas
  Diverzity and phylogeny of selected groups of coccoid algae

M.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D.

 • Genomics of Uralic- and Yeniseian-speaking ethnic groups of Siberia: a window on the Paleolithic and the settlement of America.
 • Does lateral DNA transfer exist between mammalian cells and their intracellular parasites: Leishmania and Trypanosoma?

Prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.

 • Vlivy prostředí na diverzitu dřevních chorošů
  Effects of environment on the diversity of polyporoid wood‐decaying fungi

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

 • Genome-wide CRISPR screening for novel resistance and synthetic lethality genes in multiple myeloma
 • Focused CRISPR screening for novel ubiquitin machinery proteins involved in lymphocyte adhesion and migration
 • Dissecting the interplay of phosphorylation and ubiquitination in oncogenic signalling for novel therapeutic intervention in lymphoma
 • Genomics in multiple myeloma
 • Minimal residual disease in multiple myeloma

Doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.

 • Ekologická genetika netopýrů rodu Pipistrellus

RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

 • Comparative cytogenomics of modified meiosis: analysing chromosomal behaviour in clonal fish (/Cobitis/) and hemiclonal water frogs (/Pelophylax/)
 • Testing the origin of clonal and hemiclonal reproduction in animals: role of genomic divergence of hybridizing species on type of hybrid progeny
 • Hybrid zones and gene flow: studying persistence and genome integrity of hybrid vertebrates from phylogenomic perspective

Mgr. Karel Janko, Ph.D.

 • The origin of clonality: testing a link between asexual reproduction and interspecific hybridization in gynogens and "ancient asexuals"
 • Developmental analysis of sexually and clonally reproducing strains of fish from the sexual-asexual complex, genus Cobitis
 • Phylogenomic analysis of interactions between clonally and sexually transmitted genomes

Doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

 • Molekulární fylogeneze škvorů (Dermaptera)
  Molecular phylogeny of earwigs (Dermaptera)
 • Fosilní historie a evoluce škvorů (Dermaptera)
  Fossil history and evolution of earwigs (Dermaptera)

Prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

 • Studium bakteriálního rezistomu v čistírnách odpadních vod a šíření ARB&Gs v životním prostředí
 • Interakce biofilmu hub s prokaryontními a eukaryontními mikroorganismy z hlediska jejich biodegradačního potenciálu

Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.

 • Použití rotačního diskového bioreaktoru s houbovou kulturou pro biodegradaci organopolutantů v nesterilních podmínkách.
 • Biofiltry z vyplozeného houbového substrátu (SMS) a jejich použiti v biodegradacích

Dr hab. Arkadiusz Nowak, Ph.D.

 • Drivers of endemism, species composition and susceptibility to forecasted climate change of the chasmophytic plant communities in Middle Asia
 • Syntaxonomy and ecology of tall-herb, graminoid and semi-desert vegetation in Tajikistan

Doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.

 • Systematika a taxonomie vybrané skupiny mechorostů
 • Fylogenomika vybrané skupiny mechorostů

Dr. hab. Mgr. Jakub Sawicki, Ph.D.

 • Systematika a molekulární fylogeneze vybraných taxonů rostlin

Doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

 • Fylogenetické studie infrařádu Bibionomorpha (Diptera)

Mgr. Tatiana Yurchenko, Ph.D.

 • Phylogeography of RNA viruses in monoxenous Trypanosomatidae
 • Biodiversity and host specificity of monoxenous Trypanosomatidae
 • Fish trypanosomes
 • Novel eukaryotic expression system in Trypanosomatidae
 • Transcriptional regulation of Leishmania virulence
 • dsRNA viruses and RNA-binding proteins as regulators of Leishmania pathogenicity

Prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.

 • RNA editing in non-model trypanosomatids
 • dsRNA viral maintenance in Leishmania: host factors and molecular mechanisms

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 03. 2021