Geografie a biologie hrou

Víte, že si lze hrát i na univerzitě? Přesvědčila se o tom stovka žáků 6. až 9. tříd základních škol Moravskoslezského kraje na akci Geografie a biologie hrou, kterou dne 21. června pořádala Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (dále jen PřF OU). Program na tento den si pro děti připravily katedra biologie a ekologie, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a katedra fyzické geografie a geoekologie. Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.

Budova Přírodovědecké fakulty OU na Slezské Ostravě tak ožila díky stovce dětí, které v 5 skupinách rotovaly po jednotlivých „stanovištích“, kde nejen naslouchaly informacím z výše uvedených oborů, ale mohly si i vyzkoušet přístroje, používané v těchto oborech, podívat se na geografické sbírky a dokonce si osahat lidské kosterní pozůstatky.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje si připravila zajímavé vyprávění o Oceánii s názvem Exotika v geografii (přednášel prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.), díky kterému se žáci dozvěděli informace o typech ostrovů, jejich vzniku, o dělení Oceánie a také si vyslechli zážitky přednášejícího z jeho cest po Oceánii. Dále tato katedra dětem zpestřila den zábavnými soutěžemi, kvízy a doplňovačkami s geografickou tématikou. O tyto hry a soutěže se postarala Mgr. Zuzana Houdková.

Katedra fyzické geografie a geoekologie nabídla dětem nejen exkurzi do geologických sbírek PřF OU s odborným výkladem Mgr. Radky Bartošové, ale také atraktivní návštěvu střechy budovy PřF OU, odkud měli krásný výhled na Ostravu a kde viděli automatickou meteostanici, kterou jim podrobně popsala CIT#CL249 Poté měli možnost porovnat si měření meteorologických prvků digitálními a manuálními přístroji a podívat se na tyto manuální přístroje v jedné z učeben katedry. Třetí oblastí z tohoto geografického oboru prováděl žáky Ing. Radek Dušek, Ph.D., který společně se studenty 1. ročníku této katedry v rámci terénního cvičení v kartografii dětem vysvětloval družicové určování polohy a geodetické měření elektronickými přístroji - vše si žáci mohli sami vyzkoušet.

Katedra biologie a ekologie se prezentovala dvěma přednáškami. První přednáška RNDr.  Zdeňka Majkuse se věnovala problematice fauny města Ostravy s vysvětlením pojmu synantropizace (= proces, při němž rostlinný či živočišný druh proniká do blízkosti člověka a stává se nedílnou součástí společenstev organismů vázaných na lidská sídliště - antropocenóz). Uvedený jev byl prezentován na příkladech zástupců fauny města Ostravy s důrazem na krajinný fenomén černouhelných hald, které hostí specifická společenstva živočichů a rostlin. Druhá přednáška, kterou si připravil RNDr. Michal Živný, Ph.D. na téma Kosterní antropologie, byla pro děti atraktivní tím, že nejen viděly ukázky antropologického zpracování lidských kosterních pozůstatků z archeologických výzkumů, ale mohly si ty kosti také vzít do ruky a pečlivě prozkoumat. Dr. Živný jim ukázal, jak se provádí rekonstrukce zachovalých částí skeletu, dále měření vybraných osteometrických měr včetně jejich souhrnného zpracování a vysvětlil, jak se provádí odhad pohlaví a věku kosterních pozůstatků.

Dětem se akce hodně líbila, o čemž svědčí i vyjádření pana učitele Tomáše Hanouska ze ZŠ Rychvald: „Celou cestu zpátky jsem poslouchal nadšené ohlasy žactva na to, jak jsou na výšce hodní a vstřícní lidé, jak zajímavé jsou její sbírky, útulné učebny, jak je bavilo plnění hříček a zkoušky geodetické techniky. Na jeden den se mnozí z nich cítili být dospělými studenty vysoké školy a mají hlavu plnou netradičních zážitků.“ Tomáš Hanousek poděkoval za parádní den na naší univerzitě a popřál nám ještě mnoho stejně úspěšných projektů.

Jsme rádi, že se akce líbila a těšíme se zase na další setkání žáků ZŠ nebo studentů SŠ na další podobné akci. Naše fakulta realizuje řadu zážitkových akcí, které popularizují přírodní vědy a obory, které se na naší fakultě učí - tou nejbližší bude v srpnu Letní přírodovědná škola. Ale o tom zase příště...

Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou
Geografie a biologie hrou

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016