OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Michal Živný

Michal Živný

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Michal Živný, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 240, budova L
funkce:tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2310
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1998 – 2000Mgr., Masarykova univerzita v Brně, obor Antropologie
1995 – 1998Bc., Masarykova univerzita v Brně, obor Antropologie
1991 – 1995Gymnázium Boskovice

Kvalifikace

2005Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, obor Antropologie

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2012 – 2014Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
2013Záznam a analýza morfometrických dat u neživých objektů
2014Aplikovaná geometrická morfometrie a statistická analýza tvaru
2014Záznam a analýza morfologických dat u živých objektů

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2005 – dosudOstravská univerzita
2005 – 2006Národní zemědělské muzeum
2003 – 2005Národní památkový ústav

Odborné zaměření

Kosterní antropologie
Antropologie pohřebního ritu

Působení v zahraničí

září 2014Harran Üniversitesi Şanlıurfa / Turecko / Erasmus
červen 2010Albert–Ludwigs–Universität Freiburg / Německo / Erasmus
červen 2008Albert–Ludwigs–Universität Freiburg / Německo / Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Němčinastředně pokročilý
Italštinamírně pokročilý


Vybrané publikace

Živný, M. a Moravec, Z. Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic. Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology. 2016, roč. 7, s. 197-205. ISSN 1804-848X.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Novotná, J. Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.. Ostrava: Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. s. 272-292. ISBN 978-80-906091-2-9.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Zedníková Malá, P. Příběh zapomenutého hřbitova. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2014. 148 s. ISBN 978-80-904316-9-0.
Živný, M. Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě. Jižní Morava. 2012, roč. 48, č. 51, s. 261-266. ISSN 0449-0436.
Živný, M., Moravec, Z. a Uhrová, V. Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2011, roč. 2011, č. 60, s. 113-126. ISSN 1211-3131.
Živný, M. Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 284 s. ISBN 978-80-7204-746-8.
Zatloukal, R. a Živný, M. An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc. Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology. 2010, roč. 1, č. 1, s. 91-97. ISSN 1804-848X.
Živný, M. Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně: Výsledky paleodemografické a osteometrické analýzy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7204-718-5.
Živný, M. Coins in graves as reflection of social and spiritual culture. Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI. 2009, roč. 2009, č. 156, s. 111-121. ISSN 0567-8250.
Živný, M. Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce. Ve službách archeologie. 2007, s. 138-147. ISSN 1802-5463.

Všechny publikace

Živný, M., Jungerová, J., Králík, M., Urbanová, P. a Fojtík, P. Antropologická charakteristika kosterních pozůstatků z mladohradištního pohřebiště v Dětkovicích - "Za zahradama" (okr. Prostějov). In: Antropologické dni. Vlastivedné múzeum v Hlohovci. 2016.
Živný, M. a Moravec, Z. Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic. Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology. 2016, roč. 7, s. 197-205. ISSN 1804-848X.
Živný, M. a Cimalová, Š. Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Epipaleolit a neolit.. 2015.
Živný, M. a Kubicová, S. Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Paleogén, miocén, pliocén a pleistocén.. 2015.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Novotná, J. Historicko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků Marianny Machové z Moravské Ostravy. In: Antropologické dny 2015. Brno. 2015.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Novotná, J. Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.. Ostrava: Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. s. 272-292. ISBN 978-80-906091-2-9.
Živný, M. Evoluce člověka a jeho předků II. 2014.
Živný, M. Evoluce člověka a jeho předků III. 2014.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Zedníková Malá, P. Příběh zapomenutého hřbitova. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2014. 148 s. ISBN 978-80-904316-9-0.
Živný, M. a Šebková, M. Výsledky základního antropologického vyhodnocení mladohradištního pohřebiště z Dolního náměstí v Olomouci. In: Veřejné prostory ve středověku. Olomouc. 2014.
Živný, M. Biologie člověka a antropologie. 2013.
Živný, M. Evoluce člověka a jeho předků I. 2013.
Živný, M., Nguyen, P. a Šebková, M. Předběžné antropologické vyhodnocení lidského kosterního materiálu z Dolního náměstí v Olomouci. In: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. Brno: Muzeum města Brna, Archaia Brno, o.p.s.. 2013.
Živný, M., Jarošová, I. a Fojtová, M. Early medieval necropole in Dolni Vestonice, Czech Republic: The results of anthropological and demographical evaluation of children skeletons. In: 18th congress of the European anthropological association. Ankara: Ankara Üniversitesi. 2012.
Živný, M. Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě. Jižní Morava. 2012, roč. 48, č. 51, s. 261-266. ISSN 0449-0436.
Živný, M. Struktura kosterního souboru a demografické ukazatele z pohřebiště Dolní Věstonice-Na Pískách. In: Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic-Na Pískách. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. s. 31-37. ANTHROPOS, Studies in Anthropology..., Vol. 34. ISBN 978-80-7028-394-3.
Živný, M., Moravec, Z. a Uhrová, V. Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2011, roč. 2011, č. 60, s. 113-126. ISSN 1211-3131.
Živný, M. Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 284 s. ISBN 978-80-7204-746-8.
Zatloukal, R. a Živný, M. An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc. Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology. 2010, roč. 1, č. 1, s. 91-97. ISSN 1804-848X.
Živný, M. Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně: Výsledky paleodemografické a osteometrické analýzy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7204-718-5.
Živný, M. German medieval cemetery in Brno, Czech Republic: Preliminary results of anthropological analysis. In: 17th Congress of the European Anthropological Association. Poznań. 2010.
Živný, M. Coin in burial rite. Heathen testimony of Christianity?. In: Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička. Praha. 2009.
Živný, M. Coins in graves as reflection of social and spiritual culture. Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI. 2009, roč. 2009, č. 156, s. 111-121. ISSN 0567-8250.
Živný, M. Antropologická analýza nalezených kosterních ostatků. In: Olomouc-Slavonín (U hvězdárny). Mladohradištní pohřebiště. 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2008. s. 17-34. Archaeologiae Regionalis Fontes 10. ISBN 978-80-86989-13-6.
Živný, M. Mince v hrobech a jejich interpretace v kontextu sociálních a duchovních proměn 11. a 12. století. In: Antropologické sympozium VI. s. 185-198. ISBN 978-80-87094-11-2.
Živný, M. a Zatloukal, R. Neobvyklý pohřeb ženy z 10. století na Denisově ulici v Olomouci. In: Prírodovedecké metódy v archeológii. Nitra. 2008.
Živný, M. Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce. Ve službách archeologie. 2007, s. 138-147. ISSN 1802-5463.
Živný, M. Historické pozadí obchodu. Prameny a studie. 2006, č. 1, ISSN 0862-8483.
Čeněk, M., Dolanská, L., Hájek, A., Kasal, V., Láznička, J., Novák, P., Pokorný, J., Políčková, B., Růžičková, V., Slaba, M., Strnadová, D. a Živný, M. Lidé, krajina a zemědělství: z fotoarchivu Národního zemědělského muzea Praha. 200 s. ISBN 80-86726-21-5.
Zatloukal, R. a Živný, M. Vyhodnocení středohradištního pohřebiště na Václavském návrší v Olomouci. In: Ve službách archeologie 7. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Geopek Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2006. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Geopek Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2006. s. 381-400. ISBN 80-7275-066-6.
Živný, M. Mince z mladohradištních hrobů v Divákách v kontextu nálezů hrobových mincí z Moravy. Pravěk. 2005, roč. 55, s. 132-134. ISSN 0862-5085.
Zatloukal, R. a Živný, M. OLOMOUC (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc). Přehled výzkumů. 2005, roč. 46, s. 298-298. ISSN 1211-7250.
Živný, M. Pohřební ritus na Moravě v 11. - 15. století ve středoevropském kontextu. 2005.
Zatloukal, R. a Živný, M. Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu olomouckého hradu. Antropologická analýza.. In: Ve službách archeologie 5. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2005. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2005. s. 481-492. ISBN 80-7275-060-7.
Živný, M. Bibliografie prací doc. PhDr. Josefa Ungera. Archeologické rozhledy. 2004, roč. 56, s. 425-432. ISSN 0323-1267.
Živný, M. Mince v hrobech jako odraz sociální a duchovní kultury na Moravě v 11. a 12. století. 2004.
Živný, M. Šedesátiny doc. Josefa Ungera. Archeologické rozhledy. 2004, roč. 56, s. 424-424. ISSN 0323-1267.
Zatloukal, R. a Živný, M. Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu bývalého olomouckého hradu. Antropologická analýza.. In: Prírodovedecké metódy v službách archeológie 6. Nitra. 2004.
Živný, M. Analýza dětské úmrtnosti na středověkých pohřebištích na Moravě. In: Cesty na druhý svet. Roads to the otherworld.. Bratislava. 2003.
Živný, M. Coins in graves as reflection of social and spiritual culture. In: Programme abstracts. Prague: Charles University, Czech Anthropological Society, 2003. Charles University, Czech Anthropological Society, 2003. s. 233-233. ISBN 80-86561-06-2.
Živný, M. Demografie moravských pohřebišť z mladší a pozdní doby hradištní (950-1250). In: Ve službách archeologie 4. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra, 2003. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra, 2003. s. 294-302. ISBN 80-7275-041-0.
Unger, J. a Živný, M. Diváky (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. 2003, roč. 44, s. 248-248. ISSN 1211-7250.
Živný, M. První nálezy na slovanském pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav). Pravěk. 2002, roč. 11, s. 365-370.
Živný, M. Studijní pobyt. 2002.
Živný, M. Výzkumný pobyt. 2002.
Živný, M. Mária Rejholcová: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Analýza. Archeologický ústav SAV Nitra 1995.. Archeologické rozhledy. 2001, roč. 53, s. 176-177. ISSN 0323-1267.
Živný, M. Pohřební ritus v mladší a pozdní době hradištní na Moravě a ve Slezsku. 2000.


ZkratkaNázev předmětu
ANTROAntropologie
ANTR1Antropologie 1
ANTR2Antropologie 2
ANTSBAntropologie
ANT01Antropologie 1
ANT02Antropologie 2
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BIAN1Biologie člověka a antropologie 1
BIAN2Biologie člověka a antropologie 2
BICLOBiologie člověka
BICLSBiologie člověka
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKOCLEkologie člověka
OBEZOObecná zoologie
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SSOANSomatologie a antropologie
WHUBIHuman biology
WHUOSFundamentals of human osteology
XEKOCEkologie člověka
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
XTRBITrendy v biologických oborech
YBIC1Biologie člověka a antropologie 1
YBIC2Biologie člověka a antropologie 2
3BIOCBiologie člověka
6BICCZáklady biologie člověka
6BICLBiologie člověka
6BICPBiologie člověka pro pedagogy
6BIOLZáklady biologie člověka
66BICZáklady biologie člověka
7ANTCAntropologie (cvičení)
7ANTPAntropologie (přednáška)
7BAPRBakalářská práce
7BICCBiologie člověka (cvičení)
7BICPBiologie člověka (přednáška)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
BBD2Biologie vývoje dítěte 2
MSBD2Biologie vývoje dítěte 2
KSOANSomatologie a antropologie


AutorNázev práceTypRok
Komárková MartinaZákladní antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze středověkého hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brnědiplomová 2019 
Mindeková AndreaZákladní antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z raně novověkého hřbitova z Brna, Smetanovy ulicediplomová 2018 
Poštulková PavlaZákladní antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze sběrů a porušených hrobů z raně novověkého hřbitova z Brna - Smetanovy ulicediplomová 2018 
Nguyen PavelSoučasný stav konzumace marihuany u studentů v Moravskoslezském krajidiplomová 2016 
Šebková MartinaSouhrnné antropologické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z raně středověkého pohřebiště z Dolního náměstí v Olomoucidiplomová 2014 
Schmidtová SimonaStravovací návyky a preference potravy ve vztahu k pohlavnímu výběru u člověkadiplomová 2013 
Vendelová VeronikaBiologicko-sociokulturní studie problematiky kouření - rozdíly mezi muži a ženamidiplomová 2013 
Straňáková VeronikaModernizace výuky fylogeneze a ekologie člověka na gymnáziíchdiplomová 2012 
Jaglařová MartinaProblematika kouření na základních školáchdiplomová 2011 
Jurajdová ZuzanaAlkoholizmus - kouření - drogy: srovnání sportovních a nesportovních středních školdiplomová 2011 
Aniol MarekTělesná zdatnost dospívající mládežediplomová 2010 
Bartová MarkétaVady zrakového ústrojí u žáků základních škol v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Chudobová RenátaŽivotní styl středoškolské mládeže v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Franc MichalAlkoholizmus na středních školách v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Grygarová EvaŽivotní styl žáků městských a venkovských základních školdiplomová 2010 
Ivánková MarkétaOrtopedické vady chodidla u žáků základních a středních škol, jejich příčiny a prevencediplomová 2010 
Kršková MichaelaProblematika uživatelství drog na základních a středních školách v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Voborná KateřinaSkolióza u žáků základních škol v Jihomoravském krajidiplomová 2010 
Kovalčík TomášAntropometrie hráčů volejbalu, struktura jejich pohybové aktivity a životní styldiplomová 2009 
Kožušníková DenisaProblematika uživatelství drog na středních školách v Havířovědiplomová 2009 
Pešátová RenátaSkolióza u žáků základních a středních škol a její příčinydiplomová 2009 
Poštulková MichaelaPéče o chrup v minulosti a dnesdiplomová 2009 
Šišková MartinaModerní metody výuky kosterní a svalové soustavy na gymnáziíchdiplomová 2008 
Vaculíková PetraObezita u žáků základních a středních škol a její příčinydiplomová 2008 
Vajdíková MonikaStruktura a biologické aspekty pohybové aktivity dětí základních a středních školdiplomová 2008 
Lisá MarieVyhodnocení spermiogramů z roku 2016 z Gyncentra Ostravabakalářská 2018 
Pátrová TerezaImplementace metody CLIL do výuky přírodopisu na základních školáchbakalářská 2018 
Lomičová PavlaSoučasný stav výuky ontogeneze člověka na základních a středních školách v Moravskoslezském krajibakalářská 2017 
Kolková TerezaVady zakřivení páteře u dětí: Přehled aktuálního stavu a dlouhodobých trendů v České republice a ve světěbakalářská 2016 
Komárková MartinaZákladní antropologický rozbor lidského kosterního materiálu z porušených středověkých hrobů Dolního náměstí v Olomoucibakalářská 2016 
Mochová LucieEnvironmentální dopady současných způsobů pohřbíváníbakalářská 2016 
Poštulková PavlaZákladní antropologický rozbor středověkého fragmentárního lidského kosterního materiálu z archeologických výzkumů z Dolního náměstí v Olomoucibakalářská 2016 
Doležalová KateřinaObezita u studentů středních škol v Karvinébakalářská 2014 
Martinek JanSpirometrická analýza vzorku středoškolské mládeže ve vztahu k vybraným aspektům životního stylubakalářská 2013 
Nguyen PavelZákladní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků odkrytých roku 2012 na Dolním náměstí v Olomoucibakalářská 2013 
Pupíková MichaelaDominance matek a poměr pohlaví jejich potomkůbakalářská 2012 
Šebková MartinaZákladní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků z centra Olomoucebakalářská 2012 
Winklerová HannaKvalita stravování mládeže: Průzkum mezi studenty vybraných středních škol a učilišť v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Slováčková PetraZákladní antropologické a demografické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z ulice 8. května v Olomoucibakalářská 2011 
Dostálová AnnaSexuální život na prahu dospělosti: orientace studentů středních škol a učilišť v problematice sexualitybakalářská 2010 
Nálepová MonikaObezita v kontextu životního stylu: studie mezi studenty víceletého gymnázia v Bohumíněbakalářská 2010 
Schmidtová SimonaProblematika vegetariánství - biologický a sociokulturní pohledbakalářská 2010 
Uhrová VendulaZákladní antropologické a demografické vyhodnocení raně novověkého pohřebiště z Puchmajerovy ulice v Ostravěbakalářská 2010 
Poláčková PetraZákladní antropologické a demografické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z chrámu sv. Marka v Litovlibakalářská 2009 
Straňáková VeronikaKouření na středních školách v Ostravěbakalářská 2009 
Vendelová VeronikaProblematika uživatelství drog na středních školách ve Zlínském krajibakalářská 2009 
Výskalová JitkaVývojová dysplázie kyčelního kloubu u dětíbakalářská 2009 


Zkvalitnění výuky biologie člověka pro studenty nebiologických pedagogických oborů
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Inovace a modernizace výuky evolučně-antropologické náplně předmětu Antropologie
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Antropologicko-archeologické zpracování hřbitova při kostele sv. Jakuba v Brně
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Antropologie 2 a dalších předmětů zaměřených na lidskou anatomii a fyzickou antropologii
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub