Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Jan Ševčík


titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
M 227, budova M
funkce:
předseda Oborové rady doktorského studia
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2104
553 46 2383
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.

Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Burdíková Nikola
Molekulárně-fylogenetické a taxonomické studie vybraných taxonů infrařádu Bibionomorpha (Diptera)
disertační
2022
Mantič Michal
Molekulární fylogeneze vybraných taxonů nadčeledi Sciaroidea (Diptera: Bibionomorpha), s důrazem na čeleď Keroplatidae
disertační
2019
Kaspřák David
Molekulární fylogeneze infrařádu Bibionomorpha (Diptera), se zaměřením na čeleď Mycetophilidae
disertační
2017
Sopuch Kryštof
Hálkotvorné bejlomorky (Diptera: Cecidomyiidae) Štramberka a jejich využití v pedagogické praxi
diplomová
2022
Červinková Lada
Hálkotvorné bejlomorky (Diptera: Cecidomyiidae) vybraných lokalit na Opavsku a Bruntálsku a jejich využití v pedagogické praxi
diplomová
2021
Gavlová Kateřina
Side-effects of a spring trapping program of Vespa velutina nigrithorax (Hymenoptera: Vespidae) in North-West Spain: impact on non-target species with an emphasis on Diptera
diplomová
2020
Čada Miroslav
Taxonomie a rozšíření evropských druhů čeledi Thaumaleidae (Diptera)
diplomová
2019
Máchová Veronika
Dřevokazné houby městského prostředí na Ostravsku a využití molekulárních metod pro jejich determinaci
diplomová
2018
Jonáková Adéla
Hnízdní ornitocenóza sídliště Slezská ve Frýdku-Místku
diplomová
2016
Burdíková Nikola
Systematika a bionomie středoevropských druhů čeledi Bolitophilidae (Diptera)
diplomová
2015
Chromčáková Lucie
Zhodnocení populace koroptve polní (Perdix perdix) v zemědělské krajině vybraných lokalit na Novojičínsku
diplomová
2015
Jonák Lukáš
Složení potravy vybraných druhů sov v hnízdní době
diplomová
2015
Jonáková Adéla
Kvantitativní složení ornitocenóz vybraných biotopů v okolí Frýdku-Místku v hnízdním období
diplomová
2015
Plutová Petra
Srovnání společenstev dvoukřídlého hmyzu (Diptera) vázaného na vybrané druhy jedlých a jedovatých lupenatých hub
diplomová
2015
Jochymková Markéta
Společenstva dvoukřídlého hmyzu (Diptera) vázaná na houby ve vybraných biotopech Slezských Beskyd
diplomová
2014
Koloničná Pavla
Potravní strategie motáka pochopa (Circus aeruginosus) v CHKO Poodří
diplomová
2014
Mecnerová Marta
Letouni (Chiroptera) jižní části CHKO Poodří
diplomová
2014
Mantič Michal
Druhové spektrum a potravní specializace brouků (Coleoptera) vázaných na chorošovité houby na území České a Slovenské republiky
diplomová
2013
Kaspřák David
Morfologická a molekulárně-taxonomická revize rodu Boreus (Mecoptera: Boreidae) na území České a Slovenské republiky
diplomová
2012
Urbančík Milan
Avifauna průmyslově ovlivněného území na Karvinsku
diplomová
2012
Čech Martin
Potravní preference mykofágních dvoukřídlých (Diptera) na rekultivované haldě Lidice
diplomová
2011
Hora Martin
Srovnání společenstev hub a mykofágních dvoukřídlých (Diptera) na černouhelné a hutnické haldě
diplomová
2011
Szczotková Gabriela
Potravní preference dvoukřídlého hmyzu vázaného na houby čeledi Amanitaceae
diplomová
2011
Švarcová Petra
Společenstva dvoukřídlého hmyzu vázaná na dřevokazné lupenaté houby
diplomová
2011
Kašková Jana
Srovnání ornitocenóz vybraných biotopů NPR Stará řeka
diplomová
2010
Špičáková Alena
Biotopové preference a morfologická variabilita sněžnic rodu Boreus (Mecoptera: Boreidae) na území Moravy a Slezska
diplomová
2010
Schneider Vojtěch
Kvantitativní složení hnízdní avifauny Přírodní rezervace Kotvice v CHKO Poodří
bakalářská
Sopuch Kryštof
Hálkotvorné bejlomorky (Diptera: Cecidomyiidae) Štramberka a nejbližšího okolí
bakalářská
2020
Červinková Lada
Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) Přírodní památky Uhlířský vrch na Bruntálsku
bakalářská
2019
Čada Miroslav
Dvoukřídlí čeledí Dixidae a Thaumaleidae (Diptera) v České a Slovenské republice: rozšíření a předběžná molekulární fylogeneze
bakalářská
2017
Gavlová Kateřina
Srovnání druhové diverzity čeledi Cecidomyiidae na vybraných antropogenních a přírodních biotopech města Ostravy
bakalářská
2017
Duží Markéta
Letouni (Chiroptera) ostravských odvalů
bakalářská
2016
Sikora Tomáš
Molekulární fylogeneze čeledi Cecidomyiidae (Diptera)
bakalářská
2016
Kalvarová Kateřina
Potravní specializace brouků (Coleoptera) vázaných na dřevokazné houby na lokalitě Černý les u Šilheřovic
bakalářská
2015
Mindeková Andrea
Potravní specializace dvoukřídlého hmyzu (Diptera) vázaného na dřevokazné houby na lokalitě Černý les u Šilheřovic
bakalářská
2015
Šeligová Vendula
Hnízdní bionomie vybraných druhů pěvců na území ZOO Ostrava
bakalářská
2015
Černochová Anna
Avifauna zemědělské krajiny v okolí Veřovic
bakalářská
2014
Slezáková Ilona
Letouni (Chiroptera) vybraných ostravských parků
bakalářská
2014
Burdíková Nikola
Kvantitativní složení hnízdní ornitocenózy Přírodní památky Turkov
bakalářská
2013
Chromčáková Lucie
Hustota populace a biotopová preference ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Frenštátu pod Radhoštěm
bakalářská
2013
Jonák Lukáš
Složení potravy puštíka obecného (Strix aluco) v okolí Frýdku - Místku
bakalářská
2013
Jonáková Adéla
Avifauna vybraných biotopů v okolí Frýdku-Místku
bakalářská
2013
Koštejnová Jolana
Letouni (Chiroptera) odvalů Ema a Hrabůvka
bakalářská
2013
Plutová Petra
Dvoukřídlý hmyz (Diptera) vázaný na lupenaté houby se zaměřením na čeleď Cortinariaceae
bakalářská
2013
Valášek Stanislav
Avifauna Choryňských rybníků a okolí
bakalářská
2013
Jochymková Markéta
Zhodnocení výskytu chřástala polního (Crex crex) v obcích Písek a Bukovec
bakalářská
2012
Koloničná Pavla
Avifauna Přírodní rezervace Rezavka
bakalářská
2012
Heryán Josef
Kvantitativní složení hnízdní avifauny vybraných biotopů v okolí Rožnova pod Radhoštěm
bakalářská
2011
Mantič Michal
Potravní specializace mykofágních brouků (Coleoptera) na území České a Slovenské republiky
bakalářská
2011
Juřicová Dominika
Astrildovití pěvci (Estrildidae) ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě
bakalářská
2010
Klimša Štěpán
Ptáci Orientální oblasti ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě
bakalářská
2010
Čech Martin
Společenstva hub a mykofágních dvoukřídlých (Diptera) na rekultivované haldě Lidice
bakalářská
2009
Hora Martin
Společenstva hub a mykofágních dvoukřídlých (Diptera) na rekultivovaných haldách Ema a Lučina
bakalářská
2009
Szczotková Gabriela
Společenstva dvoukřídlého hmyzu vázaná na houby čeledi Amanitaceae
bakalářská
2009
Švarcová Petra
Společenstva dvoukřídlého hmyzu vázaná na houby rodů Armillaria a Pholiota
bakalářská
2009
Procházková Zlatuše
Kvantitativní složení ornitocenóz obce Vémyslice v průběhu roku
bakalářská
2008
Vojtěchovská Eva
Kvantitativní charakteristika ornitocenóz rybníka Štěpán (Ostravsko)
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
9/2022 - 8/2025
Poskytovatel
Děkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
9/2021 - 8/2024
Poskytovatel
Přírodovědecká fakulta, Moravskoslezský kraj
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
9/2020 - 8/2023
Poskytovatel
Děkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
9/2019 - 8/2022
Poskytovatel
Centrum excelence IT4Innovations, divize, Katedra biologie a ekologie, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra matematiky, Moravskoslezský kraj
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
9/2018 - 8/2021
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
9/2017 - 8/2020
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
1/2014 - 8/2015
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub