Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Petr Pečinka


titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
místnost, podlaží, budova:
M 204, budova M
funkce:
obor činnosti:
telefon, mobil:
553 46 2318
e-mail:

Vzdělání

1990 – 1993
aspirantura na Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně
1982 – 1987
Přírodovědecká fakulta UJEP (nyní Masarykova univerzita) v Brně - biochemie, Diplomová práce: "Elektrochemické studie metaloproteinů"
1978 – 1982
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
 

Kvalifikace

2011
Habilitace docentem molekulkárnbí biologie a genetiky MU
1994
CSc.
1987
RNDr.
 

Zaměstnání, praxe

2006 – dosud
Ostravská univerzita
1987 – 2006
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno
 

Odborné zaměření

Molekulární biologie a genetika
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Genetická společnost Gregora Mendela
 

Působení v zahraničí

1996 – 1997
Lundberg laboratory, Göteborg, Sweden (M. Kubista), 1 rok
10/1992
Department of Molecular and Cellular Biology, Barcelona, Spain (F. Azorin)
3/1992 – 4/1992
Max Planck Institute of Biochemistry, Martinsried, Germany (H. Heumann)
9/1991 – 10/1991
Ústav molekulární genetiky, Moskva, Russia (M. F. Kamenetskii)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
mírně pokročilý
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Bartas Martin
Bioinformatické analýzy nekanonických struktur DNA a jejich interakcí s proteiny
disertační
2020
Bažantová Pavla
Interakce proteinů rodiny p53 s non-B DNA strukturami
disertační
2018
Poláčková Petra
Studium struktury promotoru c-myc genu v lineární a superhelikální DNA.
diplomová
Guziurová Simona
Bioinformatická analýza proteinů interagujících s DNA triplexy
diplomová
2021
Slychko Kristyna
Bioinformatická analýza proteinů interagujících se Z- DNA
diplomová
2021
Quasnitza Marie
Interakce nádorových supresorů s vybranými promotorovými sekvencemi
diplomová
2020
Matějová Aneta
Optimalizace nové high throughput metody pro screening potenciálních G-kvadruplexových sekvencí DNA
diplomová
2019
Niziolová Anna
Termostabilita komplexů BRCA1-DNA.
diplomová
2019
Vanduchová Veronika
Charakterizace vybraných lidských potenciálních G-kvadruplexových lokusů in vitro
diplomová
2019
Kwaśný Ondřej
Vazba proteinu BRCA1 na lokální struktury DNA.
diplomová
2018
Mikysková Nikol
Termostabilita komplexů p53-DNA.
diplomová
2018
Kuchárová Zuzana
Studium interakce proteinu BRCA1 s DNA.
diplomová
2017
Schillerová Sarah
Studium interakce mutantních proteinů p53 s DNA.
diplomová
2017
Wielgusová Kateřina
Vliv iontů na interakce proteinu BRCA1 s DNA.
diplomová
2017
Brož David
Izolace a charakterizace proteinů spojených s apoptózou.
diplomová
2016
Kopečková Monika
Příprava rekombinantních plasmidů pro studium interakcí DNA-protein in vivo
diplomová
2015
Podešvová Lucie
Využití "kroslinkování" k analýze interakcí DNA-protein.
diplomová
2015
Tulingerová Zuzana
Interakce proteinu p73 s lineární a superhelikální DNA.
diplomová
2015
Wozniaková Lucie
Vliv sekvencí vytvářejících lokální struktury DNA na replikaci plasmidové DNA.
diplomová
2015
Žihala David
Studium interakcí DNA-protein pomocí "footprintingu"
diplomová
2015
Chvátalová Barbora
Vliv struktury přirozeně se vyskytující sekvence DNA na interakci s proteinem p53.
diplomová
2014
Drozdková Denisa
Využití gelové elektroforézy pro detekci 3´-konců DNA prodloužených terminální deoxynukleotidyltransferázou.
diplomová
2014
Bažantová Pavla
Interakce proteinu p63 s p53CON v lineární a superhelikální DNA.
diplomová
2012
Hodslavská Veronika
Mutační analýza genu pro LDL receptor (LDLR) u pacientů s familiární hypercholesterolémií
diplomová
2012
Klemensová Eva
Detekce poškození DNA pomocí piperidinového štěpení, reparačních enzymů a PCR.
diplomová
2012
Kovácsová Andrea
Vazba nádorového supresoru p53 na tetraplexovou DNA.
diplomová
2012
Moudrá Eva
Detekce poškození DNA účinkem průmyslových barviv.
diplomová
2012
Podzimková Veronika
Studium apoptotických změn ve struktuře DNA pomocí elektroforetických metod.
diplomová
2012
Semer Jan
Použití polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození nativní DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.
diplomová
2012
Boháčová Petra
Vliv genotoxických a mutagenních látek na topologický stav plasmidové DNA
diplomová
2011
Hermanová Monika
Detekce lokálních otevřených struktur v přirozených p53-vazebných sekvencích pomocí strukturních sond.
diplomová
2011
Široká Jana
Elektrochemická detekce jednořetězcových úseků získaných pomocí terminální transferázy v kružnicové a lineární DNA.
diplomová
2011
Maršálková Karla
Vliv dvoumocných iontů na sekvenčně-specifickou vazbu proteinu p53 na scDNA
diplomová
2010
Dočkalová Zuzana
Studium rizika genetické eroze při konzervaci genetických zdrojů hrachu setého (Pisum sativum L.) pomocí SSR markerů
diplomová
2009
Červeň Jiří
Detekce mutagenních a potencionálně genotoxických látek pomocí změn topologického stavu plasmidové DNA
diplomová
2008
Warmuzová Maxima
G-kvadruplex vazebné proteiny v rostlinách
bakalářská
2022
Papikova Adela
Metody pro studium přesné lokalizace vazby proteinů a non-B-DNA struktur
bakalářská
2021
Bajtková Sabina
Chemické látky stabilizující G-kvadruplexy
bakalářská
2020
Bartošková Alena
Proteiny interagující s levotočivou Z- DNA.
bakalářská
2020
Marzoll Jiří
Proteiny interagující s G-kvadruplexy DNA
bakalářská
2020
Guziurová Simona
Proteiny interagující s DNA triplexy
bakalářská
2019
Palej Filip Roderik
Techniky sekvenování DNA
bakalářská
2019
Sluková Zdeňka
Mechanismy opravy dvouřetězcových zlomů.
bakalářská
2018
Matějová Aneta
Vliv proteinu c-myc na vznik nádorů.
bakalářská
2017
Vanduchová Veronika
Vliv proteinu pAPC na vznik nádorů.
bakalářská
2017
Niziolová Anna
Vazba BRCA1 na poškozenou DNA. Interakce s proteiny.
bakalářská
2016
Skýbová Tereza
Utváření epigenetických vzorců během vývoje Drosophila melanogaster.
bakalářská
2016
Ručková Romana
Detekce lokálních struktur DNA in vitro a in vivo.
bakalářská
2015
Wielgusová Kateřina
Vliv nádorového supresoru BRCA1 na opravu poškozené DNA.
bakalářská
2015
Beinhauerová Martina
Struktura a funkce nádorového supresoru BRCA1.
bakalářská
2014
Beinhauerová Monika
Interakce proteinů rodiny 14-3-3 s DNA.
bakalářská
2014
Kuchárová Zuzana
Strukturní změny v regulačních oblastech protoonkogenů a nádorových supresorů.
bakalářská
2014
Kwaśný Ondřej
Interakce proteinu IFI16 s DNA a proteiny.
bakalářská
2014
Schillerová Sarah
Vliv mutací v genu pro p53 na vznik nádorů: změna vazebných preferencí, místa nejčastějších mutací.
bakalářská
2014
Brož David
Analýza interakce proteinu p53 se sekvencemi bez p53CON.
bakalářská
2013
Kopečková Monika
Vazba proteinu p53 s DNA neobsahující p53CON sekvence v lineární a superhelikální DNA.
bakalářská
2013
Kortišová Lucie
Průmyslová barviva a jejich interakce s DNA.
bakalářská
2013
Podešvová Lucie
Strukturní analýza přirozeně se vyskytujících sekvencí interagujících s nádorovým supresorem p53.
bakalářská
2013
Wozniaková Lucie
Vliv látek testovaných v Amesově testu na topologický stav plasmidové DNA.
bakalářská
2013
Žihala David
Chromatinová imunoprecipitace jako nástroj výzkumu interakce proteinu p53 s DNA.
bakalářská
2013
Bahounková Hana
Imunochemické metody při výzkum nádorového supresoru p53.
bakalářská
2012
Chvátalová Barbora
Strukturní analýza p53-vazebné sekvence v superhelikální a lineární DNA.
bakalářská
2012
Feber Kamil
Možnosti využití dvoupovrchových elektrochemických metod k analýze nukleových kyselin.
bakalářská
2012
Holubová Aneta
Sekvenčně-nespecifické interakce proteinu p53 s DNA.
bakalářská
2012
Janečková Ema
Sekvence vytvářející čtyřřetězcové struktury - vlastnosti, výskyt, jejich role v expresi genů.
bakalářská
2012
Stočesová Adéla
Detekce strukturních změn v promotoru c-myc genu pomocí strukturních sond a polymerázové řetězové reakce.
bakalářská
2011
Zbránková Veronika
Struktura homopurin.homopyrimidinových sekvencí, jejich role při vzniku genetických onemocnění.
bakalářská
2011
Bažantová Pavla
Vazba proteinu p63 na sekvenčně-specifická vazebná místa proteinu p53.
bakalářská
2010
Ondráček Tomáš
Detekce poškození DNA pomocí piperidinu a polymerázové řetězové reakce.
bakalářská
2010
Semer Jan
Optimalizace podmínek polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.
bakalářská
2010
Boháčová Petra
Porovnání chování genotoxických látek in vitro a in situ
bakalářská
2009
Hermanová Monika
Strukturní charakteristika přirozeně se vyskytujících vazebných sekvencí nádorového supresoru p53
bakalářská
2009
Klemensová Eva
Detekce poškození DNA pomocí PCR.
bakalářská
2009
Mičková Pavlína
Detekce potencionálně genotoxických látek pomocí změn topologického stavu plasmidové DNA
bakalářská
2009
Moudrá Eva
Detekce mutagenních a potencionálně genotoxických látek pomocí reparačních enzymů
bakalářská
2009
Široká Jana
Detekce poškození DNA pomocí elektrochemických metod.
bakalářská
2009
Urbanová Šárka
Příprava rekombinantních plasmidů obsahujících p53CON místa. Charakterizace interakce proteinu p53 s připravenými plasmidy
bakalářská
2009
Kovácsová Andrea
Alkylace DNA a metody detekce poškození DNA
bakalářská
2008
Maršálková Karla
Vazba nádorového supresoru p53 na lokální otevřené struktury v superhelikální DNA
bakalářská
2008
Šafarčíková Lucie
Sekvenčně-specifická a sekvenčně-nespecifická vazba nádorového supresoru p53 na scDNA
bakalářská
2008
Zumrová Kateřina
Využití elektrochemických metod při detekci poškození DNA
bakalářská
2008
Dočkalová Zuzana
Studium genetické stability na vybraných genotypech hrachu setého (Pisum sativum L.)
bakalářská
2007
Dohnalová Táňa
Inaktivace genu FAD2 desaturázy lnu setého (Linum ussitatisimum L.) pomocí transgenní technologie RNA interference
bakalářská
2007Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
1/2018 - 12/2022
Poskytovatel
Ministerstvo zemědělství
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
4/2012 - 3/2015
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
1/2010 - 12/2012
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
1/2007 - 12/2010
Poskytovatel
Standardní grantový projekt GA AV
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
9/2006 - 12/2009
Poskytovatel
Děkanát PřF
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
1/2009 - 12/2009
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období
1/2007 - 12/2007
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub