Erasmus partneři KBE

Arménie
NAS RA International scientific educational center Yerevan www.isec.am/en
Estonsko
Eesti Maaülikool (Tartu) www.emu.ee
Francie
Université Claude Bernard Lyon www.univ-lyon1.fr
École de Biologie Industrielle (Cergy) www.ebi-edu.com
Kypr
University of Nicosia (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) www.unic.ac.cy
Itálie
Università degli Studi di Trento www.unitn.it
Litva
Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas) www.vdu.lt
Vilniaus universitetas www.vu.lt
Maďarsko
Eszterházy Károly Egyetem (Eger) uni-eszterhazy.hu
Polsko
Uniwersytet w Białymstoku www.uwb.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.amu.edu.pl
Universytet Jagielloński w Krakowie www.uj.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie www.uksw.edu.pl
Uniwersytet Opolski www.uni.opole.pl
Uniwersytet Rzeszowski www.ur.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach www.us.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski www.uni.wroc.pl
Portugalsko
Universidade do Minho (Braga) www.uminho.pt
Universidade da Madeira (Funchal) www.uma.pt
Universidade de Coimbra www.uc.pt
Rumunsko
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași www.uaic.ro
Slovensko
Univerzita Komenského v Bratislave www.uniba.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku www.ku.sk
Slovinsko
Univerza v Ljubljani (Ljubljana) www.uni-lj.si
Španělsko
Universitat Autònoma de Barcelona www.uab.es
Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) www.uclm.es
Universidad de Córdoba www.uco.es
Universidade da Coruña www.udc.es
Universidad de Jaén www.ujaen.es
Universidad de Zaragoza www.unizar.es
Turecko
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi www.comu.edu.tr
Düzce Üniversitesi www.duzce.edu.tr
Gazi Üniversitesi (Ankara) www.gazi.edu.tr
Harran Üniversitesi Şanlıurfa www.harran.edu.tr
Istanbul Üniversitesi www.istanbul.edu.tr
Trakya Üniversitesi Edirne www.trakya.edu.tr
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi www.karaelmas.edu.tr

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 10. 2021