Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Svatava Kubicová


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:pedagogický poradce pro obor Biologie dvouoborová (bakalářské studium) a Učitelství biologie pro SŠ (navazující magisterské studium)
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2327
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Badatelsky orientovaná výuka biologie
Svatava Kubicová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Badatelsky orientovaná výuka biologie
Svatava Kubicová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Paleogén, miocén, pliocén a pleistocén.
Michal Živný, Svatava Kubicová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z didaktiky výchovy ke zdraví
Svatava Kubicová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přírodní a kulturní dědictví regiónů ČR a jejich management
Svatava Kubicová, Milada Doc. PaedDr. Švecová,CSc.
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environmentální vzdělávání žáků s edukační podporou "inquiry" činností
Svatava Kubicová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environmentální vzdělávání žáků s edukační podporou "inquiry" činností
Svatava Kubicová
Rok: 2013
stať ve sborníku

ICT on Four Levels of inquiry-based Science Education in Environmental Education
Svatava Kubicová, Erika Mechlová, Jana PŘINOSILOVÁ
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

ICT on Four Levels of Inquiry-based Science Education in Environmental Education
Jana Přinosilová, Erika Mechlová, Svatava Kubicová
Rok: 2013, ICTE Journale
článek v odborném periodiku

Integrated project teaching
Marie Solárová, Svatava Kubicová
Rok: 2013
stať ve sborníku

KBE se představuje na Slezskoostravském hradě
Svatava Kubicová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář pro učitelé přírodopisu a biologie
Svatava Kubicová, Alžběta Drábková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Integrované projektové vyučování
Marie Solárová, Svatava Kubicová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Den Země na Botanické zahradě PřF OU
Svatava Kubicová, Tomáš Tureček
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Environmentální výchova v teorii a praxi
Svatava Kubicová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie, reedice
Svatava Kubicová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Moderní vzdělávácí postupy-metoda kritického myšlení a expertních skupin
Svatava Kubicová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Vědomostní a dovednostní test z přírodovědného základu pro 3.ročník
Svatava Kubicová, Libuše Kubincová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědomostní a dovednostní test z přírodovědného základu pro 5. ročník
Svatava Kubicová, Libuše Kubincová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Možnosti využití integrované výuky v rámci pregraduální přípravy učitelů
Marie Solárová, Svatava Kubicová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Projektová výuka v biologickém vzdělávání na ZŠ a SŠ
Svatava Kubicová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příroda jako zdroj inspirace
Svatava Kubicová, Hana Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Edukační trendy ve vzdělávání učitelů biologie
Svatava Kubicová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Integrovaná projektová výuka v přírodovědném vzdělávání
Svatava Kubicová, Marie Solárová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Náměty k výuce přírodopisu a biologie v pojetí programu Tvořivá škola
Svatava Kubicová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Současný stav a perspektivy postgraduální edukace učitelů biologie na PřF OU
Svatava Kubicová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Školní biologické experimenty a pozorování
Svatava Kubicová, Zdeněk Majkus
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ
Svatava Kubicová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody : Význam a využití nových ekologických poznatků
Svatava Kubicová, Aleš Dolný
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie
Svatava Kubicová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nové trendy v biologických oborech
Svatava Kubicová, Kateřina Malachová, Zdeněk Majkus
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Training of biology teachers in the ICT field
Svatava Kubicová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ekologie rostlin
Svatava Kubicová, Václav Krpeš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Environmentální výchova
Kateřina Malachová, Pavel Drozd, Zuzana Pavlíčková, Svatava Kubicová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fylogeneze a systém hub a houbových organismů
Svatava Kubicová, Ján Gáper
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Standard vzdělávání v oboru environmentalistika a pro trvale udržitelný rozvoj života v Praze
Svatava Kubicová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teorie a praxe bilogického vzdělávání na ZŠ
Svatava Kubicová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ
Svatava Kubicová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití městského prostředí při výuce biologie rostlin na gymnáziu.
Monika Klapcová, Svatava Kubicová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vzdělávací modul P : Informační a komunikační technologie ve výuce přírodopisu a biologie
Svatava Kubicová, Pavel Drozd, Michaela Drozdová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Aktuální otázky profesní přípravy učitelů biologie.
Svatava Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Informačná gramotnosť a informačné kompetencie učitěĺa.
Svatava Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Informační a komunikační technologie ve výuce přírodopisu a biologie
Pavel Drozd, Michaela Drozdová, Svatava Kubicová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modul I - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Kateřina Malachová, Svatava Kubicová, Ján Gáper, Pavel Drozd
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Svatava Kubicová, Kateřina Malachová, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Václav Krpeš, Vítězslav Plášek, Zdeněk Majkus ... další autoři
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojetí pregraduální oborově didaktické přípravy učitelů biologie na PřF OU
Svatava Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Poznáváme živočichy cizokrajných ekosystémů hrou
Svatava Kubicová
Rok: 2004, Biologie-Chemie-Zeměpis
článek v odborném periodiku

Přírodopis pro 6. ročník ZŠ
Svatava Kubicová, Miroslav Maleninský
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současný stav a perspektivy výzkumné práce v didaktice biologie na PřF OU v Ostravě
Svatava Kubicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Změny životního prostředí a jejich bioindikace II
Svatava Kubicová
Rok: 2004, Univerzitní listy
článek v odborném periodiku

Zoologie bezobratlých
Svatava Kubicová, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Andragogika
Svatava Kubicová, Josef Malach
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didactic aspects of ICT integration into pre-graduate biology teacher training
Svatava Kubicová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Efektivní metody vzdělávání dospělých
Svatava Kubicová, Josef Malach
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrace informačních a komunikačních technologií do oborově didaktické přípravy učitelů biologie
Svatava Kubicová
Rok: 2003, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

K učebnicím
Svatava Kubicová
Rok: 2003, Biologie, Chemie, Zeměpis
článek v odborném periodiku

Klíčové kompetence lektora
Svatava Kubicová, Josef Malach
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Systémy vzdělávání dospělých
Svatava Kubicová, Josef Malach
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvorba projektu vzdělávání
Svatava Kubicová, Josef Malach
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů biologie
Svatava Kubicová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Informační a komunikační technologie v biologii
Svatava Kubicová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů biologie
Svatava Kubicová
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Miniprojekty ze zoologie
Svatava Kubicová, Sabina Škardová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Botanická pozorování
Svatava Kubicová, Eva Macháčová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uplatnění absolventů učitelského směru studia biologie v praxi
Svatava Kubicová
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Učebnice praktických činností - pěstitelství pro ZŠ
Svatava Kubicová, Jitka Vodáková, Ladislav Langr, Petr Franiok
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Analýza přístupu středoškolské mládeže k návykovým látkám
Kateřina Malachová, Svatava Kubicová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Projekt vysokoškolské přípravy učitelů rodinné výchovy na OU
Svatava Kubicová
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza struktury pojmů učiva pěstitelství ZŠ
Svatava Kubicová
Rok: 1995
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Postoje ředitelů škol k výuce pěstitelství na ZŠ
Svatava Kubicová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Vytváření agrobiologických pojmů u žáků ZŠ
Svatava Kubicová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Analýza didaktické kazuistiky - prostředek identifikace mezipředmětových vazeb
Petra Konečná, Věra Ferdiánová, Svatava Kubicová
Rok: , SCIED
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Jonczy SylvieProblematika HIV/AIDS v biologickém vzdělávání žáků na SŠdiplomová 2019 
Mlčoch LubomírSoubor badatelských úloh v činnosti skautského oddíludiplomová 2017 
Polášková LenkaSoubor praktických úloh pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií realizovatelných na vybraných přírodních lokalitách města Ostravydiplomová 2016 
Belková MichaelaMetoda kritického myšlení a expertních skupin ve výuce biologie člověka na ZŠdiplomová 2015 
Gembalová MonikaSoubor učebních materiálů k výuce zdravého životního stylu na gymnáziudiplomová 2015 
Horáková LucieVýchova ke zdraví ve vzdělávání žáků SŠdiplomová 2015 
Kudlová Jüstelová MichalaProjektová metoda ve výuce genetiky na SŠdiplomová 2015 
Lysková BarboraSoubor edukačních činností k výuce neživé přírody s využitím expozic Ostravského muzeadiplomová 2015 
Němcová MagdalénaSoubor praktických úloh pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií realizovatelných v katastru přírodní památky Turkovdiplomová 2015 
Nétková VeronikaSoubor vzdělávacích činností k přírodovědné expozici Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místkudiplomová 2015 
Suková VeronikaPraktická cvičení v biologickém vzdělávání žáků SŠdiplomová 2015 
Vlasáková MarkétaÚroveň znalostí žáků SŠ z učiva ekologiediplomová 2015 
Mikulčáková TáňaMetodický průvodce přírodovědnou expozicí Ostravského Muzea : Příroda a krajina Ostravskadiplomová 2014 
Schmidtová SimonaEkohry v biologickém vzdělávání dětí a mládežediplomová 2014 
Slováčková PetraSoubor badatelských činností z biologie pro žáky SŠdiplomová 2014 
Tkáčová MarcelaMediální výchova v biologickém vzdělávání žáků středních školdiplomová 2014 
Drábková AlžbětaAktivizující metody ve výuce zoologie s využitím expozic Ostravského muzeadiplomová 2013 
Kašová MichaelaAktivizující metody vyučování a učení se ve výuce biologie člověka na gymnáziudiplomová 2013 
Maráková KarolínaNávrh a realizace nových vzdělávacích aktivit v ZOO Zlíndiplomová 2013 
Pončová ZuzanaPraktické znalosti přírodnin současných studentů gymnáziídiplomová 2013 
Moudrá EvaSoubor environmentálních činností pro žáky nižších ročníků víceletého gymnáziadiplomová 2012 
Slanina JiříMožnosti chovu měkkýšů ve školediplomová 2012 
Žitníková ZdeňkaNávrh činnosti zájmového kroužku se zaměřením na chov exotického ptactvadiplomová 2012 
Bradová LenkaDidaktický klíč k určování mechorostů na gymnáziudiplomová 2011 
Fiurášková KateřinaIntegrace problematiky "První pomoci" do vzdělávání na SŠdiplomová 2011 
Odziomeková MichaelaInteraktivní výukový program Savci pro nižší stupeň víceletého gymnáziadiplomová 2011 
Plisková LucieVýuka botaniky v pojetí "Tvořivé školy"diplomová 2011 
Sněhotová KarolínaSoubor praktických-badatelských činností využitelných v biologickém vzdělávání na gymnáziudiplomová 2011 
Vlčková JanaPostoje studentů k biologickému vzdělávání naSŠdiplomová 2011 
Bainarová PetraMožnosti uplatnění výukových programů ve výuce přírodopisu na ZŠ.diplomová 2010 
Marková VeronikaEnvironmentální výchova na SŠdiplomová 2010 
Bill MiroslavVýukový počítačový program pro ZŠ-Pohybová soustavadiplomová 2009 
Kubinová VěraEnvironmentální výchova v integrovaně pojatých projektechdiplomová 2009 
Stromská TerezaPostoje učitelů přírodopisu k využívání ICT ve výuce na ZŠdiplomová 2009 
Blaščoková KarinMožnosti využívání ICT ve výuce přírodopisu na základní školediplomová 2008 
Klimková MagdalenaVýuka přírodopisu v pojetí "Tvořivé školy"diplomová 2008 
Kostková VeronikaVyužití kooperativní výuky v projektovém vyučování přírodopisu na ZŠdiplomová 2008 
Nastulczyková BarbaraIntegrace výchovy ke zdraví do biologického vzdělávání na základní školediplomová 2008 
Mičaníková LucieSexuální výchova na gymnáziudiplomová 2007 
Klein PetrPostoje učitelů biologie gymnázií k zavádění Rámcově vzdělávacího programu do praxediplomová 2006 
Krajčová PetraVyužití počítače ve výuce biologie člověka na gymnáziudiplomová 2006 
Nováková DanielaVyužití počítače ve výuce biologie rostlin na gymnáziudiplomová 2006 
Pištělková DanaPostoje učitelů přírodopisu k zavedení Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do školní praxediplomová 2006 
Přibylová JanaRomská populace dětí staršího školního věku a možnosti biologického vzdělávání v Moravskoslezském krajidiplomová 2006 
Cabáková HelenaNetradiční metody vyučování-učení se realizovatelné ve výuce přírodopisudiplomová 2005 
Dufková GabrielaPostoje studentů ostravských gymnázií k alkoholismu a kouření, faktorům negativně ovlivňujícím zdravý životní styldiplomová 2005 
Golombková MichaelaMetody vyučování - učení se v současné výuce biologie na gymnáziudiplomová 2005 
Horáková MartinaPrevence zneužívání návykových látek ve výuce biologie na gymnáziudiplomová 2005 
Přinosilová JanaSoubor návrhů počítačových prezentací pro výuku přírodopisu na ZŠdiplomová 2005 
Tížková LudmilaSoubor praktických cvičení z biologie rostlin pro nižší ročníky gymnáziídiplomová 2005 
Vlčková EvaProjektové vyučování a jeho možnosti uplatnění ve výuce přírodopisu na základní školediplomová 2005 
Vavrečková VeronikaBadatelsky orientovaná výuka v environmentálním vzdělávání žákůbakalářská 2017 
Bednářová EvaPočítačové hry v biologickém vzdělávání na ZŠ a SŠbakalářská 2015 
Zarzycká AnnaMotivační prvky ve výuce biologiebakalářská 2014 
Mikulčáková TáňaInteraktivní tabule - moderní edukační prostředek ve výuce biologie na ZŠ a SŠbakalářská 2012 
Nétková VeronikaBiologická olympiáda-historie a současnostbakalářská 2012 
Sněhotová KarolínaMetoda badatelské práce v biologickém vzdělávání na SŠbakalářská 2009 
Vlčková JanaČinitelé podporující zájem studentů SŠ o biologické vzděláváníbakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub