Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Svatava Kubicová


titul, jméno, příjmení:
PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
pedagogický poradce pro obor Biologie dvouoborová (bakalářské studium) a Učitelství biologie pro SŠ (navazující magisterské studium)
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2327
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Svatava Kubicová, Milada Doc. PaedDr. Švecová,CSc.
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku
 
Jana Přinosilová, Erika Mechlová, Svatava Kubicová
Rok: 2013, ICTE Journale
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Svatava Kubicová, Alžběta Drábková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Monika Klapcová, Svatava Kubicová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Svatava Kubicová, Pavel Drozd, Michaela Drozdová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Pavel Drozd, Michaela Drozdová, Svatava Kubicová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Biologie-Chemie-Zeměpis
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Maleninský, Svatava Kubicová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Univerzitní listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Biologie, Chemie, Zeměpis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Svatava Kubicová, Sabina Škardová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Svatava Kubicová, Eva Macháčová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1995
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: , SCIED
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Jonczy Sylvie
Problematika HIV/AIDS v biologickém vzdělávání žáků na SŠ
diplomová
2019
Mlčoch Lubomír
Soubor badatelských úloh v činnosti skautského oddílu
diplomová
2017
Polášková Lenka
Soubor praktických úloh pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií realizovatelných na vybraných přírodních lokalitách města Ostravy
diplomová
2016
Belková Michaela
Metoda kritického myšlení a expertních skupin ve výuce biologie člověka na ZŠ
diplomová
2015
Gembalová Monika
Soubor učebních materiálů k výuce zdravého životního stylu na gymnáziu
diplomová
2015
Horáková Lucie
Výchova ke zdraví ve vzdělávání žáků SŠ
diplomová
2015
Kudlová Jüstelová Michala
Projektová metoda ve výuce genetiky na SŠ
diplomová
2015
Lysková Barbora
Soubor edukačních činností k výuce neživé přírody s využitím expozic Ostravského muzea
diplomová
2015
Němcová Magdaléna
Soubor praktických úloh pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií realizovatelných v katastru přírodní památky Turkov
diplomová
2015
Nétková Veronika
Soubor vzdělávacích činností k přírodovědné expozici Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku
diplomová
2015
Suková Veronika
Praktická cvičení v biologickém vzdělávání žáků SŠ
diplomová
2015
Vlasáková Markéta
Úroveň znalostí žáků SŠ z učiva ekologie
diplomová
2015
Mikulčáková Táňa
Metodický průvodce přírodovědnou expozicí Ostravského Muzea : Příroda a krajina Ostravska
diplomová
2014
Schmidtová Simona
Ekohry v biologickém vzdělávání dětí a mládeže
diplomová
2014
Slováčková Petra
Soubor badatelských činností z biologie pro žáky SŠ
diplomová
2014
Tkáčová Marcela
Mediální výchova v biologickém vzdělávání žáků středních škol
diplomová
2014
Drábková Alžběta
Aktivizující metody ve výuce zoologie s využitím expozic Ostravského muzea
diplomová
2013
Kašová Michaela
Aktivizující metody vyučování a učení se ve výuce biologie člověka na gymnáziu
diplomová
2013
Maráková Karolína
Návrh a realizace nových vzdělávacích aktivit v ZOO Zlín
diplomová
2013
Pončová Zuzana
Praktické znalosti přírodnin současných studentů gymnázií
diplomová
2013
Moudrá Eva
Soubor environmentálních činností pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia
diplomová
2012
Slanina Jiří
Možnosti chovu měkkýšů ve škole
diplomová
2012
Žitníková Zdeňka
Návrh činnosti zájmového kroužku se zaměřením na chov exotického ptactva
diplomová
2012
Bradová Lenka
Didaktický klíč k určování mechorostů na gymnáziu
diplomová
2011
Fiurášková Kateřina
Integrace problematiky "První pomoci" do vzdělávání na SŠ
diplomová
2011
Odziomeková Michaela
Interaktivní výukový program Savci pro nižší stupeň víceletého gymnázia
diplomová
2011
Plisková Lucie
Výuka botaniky v pojetí "Tvořivé školy"
diplomová
2011
Sněhotová Karolína
Soubor praktických-badatelských činností využitelných v biologickém vzdělávání na gymnáziu
diplomová
2011
Vlčková Jana
Postoje studentů k biologickému vzdělávání naSŠ
diplomová
2011
Bainarová Petra
Možnosti uplatnění výukových programů ve výuce přírodopisu na ZŠ.
diplomová
2010
Marková Veronika
Environmentální výchova na SŠ
diplomová
2010
Bill Miroslav
Výukový počítačový program pro ZŠ-Pohybová soustava
diplomová
2009
Kubinová Věra
Environmentální výchova v integrovaně pojatých projektech
diplomová
2009
Stromská Tereza
Postoje učitelů přírodopisu k využívání ICT ve výuce na ZŠ
diplomová
2009
Blaščoková Karin
Možnosti využívání ICT ve výuce přírodopisu na základní škole
diplomová
2008
Klimková Magdalena
Výuka přírodopisu v pojetí "Tvořivé školy"
diplomová
2008
Kostková Veronika
Využití kooperativní výuky v projektovém vyučování přírodopisu na ZŠ
diplomová
2008
Nastulczyková Barbara
Integrace výchovy ke zdraví do biologického vzdělávání na základní škole
diplomová
2008
Mičaníková Lucie
Sexuální výchova na gymnáziu
diplomová
2007
Klein Petr
Postoje učitelů biologie gymnázií k zavádění Rámcově vzdělávacího programu do praxe
diplomová
2006
Krajčová Petra
Využití počítače ve výuce biologie člověka na gymnáziu
diplomová
2006
Nováková Daniela
Využití počítače ve výuce biologie rostlin na gymnáziu
diplomová
2006
Pištělková Dana
Postoje učitelů přírodopisu k zavedení Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do školní praxe
diplomová
2006
Přibylová Jana
Romská populace dětí staršího školního věku a možnosti biologického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
diplomová
2006
Cabáková Helena
Netradiční metody vyučování-učení se realizovatelné ve výuce přírodopisu
diplomová
2005
Dufková Gabriela
Postoje studentů ostravských gymnázií k alkoholismu a kouření, faktorům negativně ovlivňujícím zdravý životní styl
diplomová
2005
Golombková Michaela
Metody vyučování - učení se v současné výuce biologie na gymnáziu
diplomová
2005
Horáková Martina
Prevence zneužívání návykových látek ve výuce biologie na gymnáziu
diplomová
2005
Pechová Eva
Projektové vyučování a jeho možnosti uplatnění ve výuce přírodopisu na základní škole
diplomová
2005
Přinosilová Jana
Soubor návrhů počítačových prezentací pro výuku přírodopisu na ZŠ
diplomová
2005
Tížková Ludmila
Soubor praktických cvičení z biologie rostlin pro nižší ročníky gymnázií
diplomová
2005
Vavrečková Veronika
Badatelsky orientovaná výuka v environmentálním vzdělávání žáků
bakalářská
2017
Bednářová Eva
Počítačové hry v biologickém vzdělávání na ZŠ a SŠ
bakalářská
2015
Zarzycká Anna
Motivační prvky ve výuce biologie
bakalářská
2014
Mikulčáková Táňa
Interaktivní tabule - moderní edukační prostředek ve výuce biologie na ZŠ a SŠ
bakalářská
2012
Nétková Veronika
Biologická olympiáda-historie a současnost
bakalářská
2012
Sněhotová Karolína
Metoda badatelské práce v biologickém vzdělávání na SŠ
bakalářská
2009
Vlčková Jana
Činitelé podporující zájem studentů SŠ o biologické vzdělávání
bakalářská
2009Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub