Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Tomáš Tureček


titul, jméno, příjmení:
Ing. Tomáš Tureček, PhD.
místnost, podlaží, budova:
L 413, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2324
596 235 078
e-mail:

Vzdělání

1991 – 1996
Ing., Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 

Kvalifikace

2009
PhD., Fakulta zahradnictva a krajinného inžinierstva, Slovenská pol´nohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko
 

Zaměstnání, praxe

2002 – dosud
Ostravská univerzita
2001 – 2002
Ostravská univerzita - stáž
1996 – 1998
Státní hrad Pernštejn
 

Odborné zaměření

Obecná botanika
Systém, ekologie a kultivace rostlin tropů a subtropů
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Unie botanických zahrad České republiky
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pasivní znalost
Ruština
pasivní znalost
 


Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Petra Hlavatá, Šárka Cimalová, Petra Foltynová, Andrea Kučová, Anna Pfeiferová, Vítězslav Plášek, Tomáš Tureček ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2006, Svět exotických rostlin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Svět exotických rostlin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Polakovičová Petra
Interakce fotoperiody a giberelinu na klíčení semen vybraných druhů rodu Drosera
diplomová
2021
Vavrošová Aneta
Invazní plevelné druhy botanických zahrad
diplomová
2019
Opálková Marie
Vliv vodního stresu na typ fotosyntetické fixace CO2 u vybraných druhů rodu Peperomia Ruiz & Pav.
diplomová
2013
Balogová Markéta
Vliv prostředí na anatomicko-morfologickou stavbu listu peperomií z podrodu Rhyncophorum
diplomová
2012
Hauptová Eva
Vliv minerální výživy na růst rosnatek podrodů Drosera a Phycopsis
diplomová
2012
Kučová Andrea
Vliv draselného hnojení na seismonastickou aktivitu Mimosa pudica
diplomová
2012
Tošenovjanová Věra
Kvantitativní ukazatele produkce úborů u druhu Calendula officinalis v závislosti na zvolené technologii pěstování
diplomová
2012
Vaňková Kateřina
Využití auxinu při tvorbě adventivních kořenů u Populus nigra a u klonu P. nigra X P.maximowiczii
diplomová
2012
Mücková Alena
Možnosti pěstování Ficus carica L. v podmínkách severní Moravy
diplomová
2010
Smítalová Veronika
Vliv pesticidů na růst rostlin čeledi Cactaceae
diplomová
2010
Břečková Ilona
Roubování rodu Euphorbia vrámci čeledi Euphorbiaceae
diplomová
2009
Matochová Mirka
Aplikace poznatků o účincích fytohormonů při tvorbě adventivních kořenů pro zlepšení techniky množení rodu Citrus
diplomová
2009
Hanáková Hana
Využití rodu Pereskiopsis BrittonaRose ve vegetativním množení vybraných zástupců čeledi Cactaceae
diplomová
2007
Koudelková Tereza
Využití herbicidů v heterogenním záhonu letniček
diplomová
2006
Moštková Radka
Sortiment pokojových květin na ZŠ
diplomová
2004
Polakovičová Petra
Aplikace giberelinu jako náhrada jarovizace semen druhu Drosera filiformis
bakalářská
2019
Gorová Adéla
Využití Selenicereus grandiflorus a Pereskiopsis diguetii při vegetativním rozmnožování kaktusů
bakalářská
2018
Sommer Marek
Vliv substrátů na počáteční růst prostokořenné sadby Poncirus trifoliata
bakalářská
2018
Brdíčková Klára
Využití rostlinných pesticidů v zahradnické praxi
bakalářská
2017
Vavrošová Aneta
Vliv fotoperiodické regulace na kvetení zástupců rodu Kalanchoe sekce Bryophyllum
bakalářská
2017
Vostalová Jana
Problematika využití gladiol v zahradnictví
bakalářská
2014
Kapustková Petra
Rozšíření a využití významných druhů rodu Salvia
bakalářská
2013
Miketová Nikola
Využití a vliv fytohormonů na klíčení semen
bakalářská
2013
Svačinová Aneta
Problematika výskytu černé skvrnitosti růži na růžích
bakalářská
2013
Bujok Aneta
Hibernakulum jako strategie přezimování u druhů rodu Drosera
bakalářská
2012
Náplavová Kateřina
Rozšíření a využití významných druhů rodu Lavandula
bakalářská
2012
Kubicová Kateřina
Aplikace poznatků o geografickém výskytu rosnatek z podrodu Bryastrum na tvorbu gemm.
bakalářská
2011
Kupčová Michaela
Využití a variabilita peperomií z okruhu P. magnoliifolia
bakalářská
2011
Lysková Barbora
Využití a historie mezidruhového křížení rodu Echinopsis
bakalářská
2011
Mertová Kateřina
Problematika vegetativního množení rosnatek z podrodu Bryastrum
bakalářská
2011
Pončová Zuzana
Problematika determinace rosnatek z okruhu Drosera capillaris a D. spathulata
bakalářská
2011
Besedová Lucie
Problematika využití vybraných druhů rodu Echinopsis Zucc. při roubování kaktusů
bakalářská
2010
Hauptová Eva
Vliv minerální výživy na kvetení Kalanchoe delagoensis
bakalářská
2010
Tošenovjanová Věra
Sadovnické zhodnocení vybraných kultivarů druhu Calendula officinalis
bakalářská
2010
Vaňková Kateřina
Množení a výsadba energetických dřevin - Populus nigra
bakalářská
2010
Balogová Markéta
Využití jednoletých kultivarů druhů rodu Limonium Mill. pro produkci sušených květin
bakalářská
2009
Foltynová Petra
Vliv rozdílných podmínek skladování semen druhů čeledi Cactaceae na jejich klíčivost
bakalářská
2009
Kučová Andrea
Epifytní způsoby pěstování vybraných druhů čeledi Bromeliaceae
bakalářská
2009
Kurzok Jan
Využití rodu Kalanchoe sekce Bryophyllum v zahradnictví
bakalářská
2009
Žižková Pavla
Využití typů substrátu pro kultivaci Anthurium scandens Engl
bakalářská
2009
Kratochvílová Petra
Sadovnické zhodnocení kultivarů rodu Zinnia L.
bakalářská
2008
Mynářová Michaela
Sadovnické hodnocení kosatců skupiny Iris sibirica a Iris japonica
bakalářská
2008
Egriová Sabina
Kultivary Tagetes erecta L. vhodné k řezu
bakalářská
2007
Matochová Mirka
Využití fytohormonu auxinu při množení rodu Citrus
bakalářská
2007
Toman Marek
Využití Poncirus trifoliata ve vegetativním množení citrusů
bakalářská
2007
Kvitová Eliška
Hodnocení kultivarů rodu Tagetes L. v okrasném zahradnictví
bakalářská
2006Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub