OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Tomáš Tureček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Tomáš Tureček, PhD.
místnost, podlaží, budova: L 413, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2324
596 235 078
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991 – 1996Ing., Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Kvalifikace

2009PhD., Fakulta zahradnictva a krajinného inžinierstva, Slovenská pol´nohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2002 – dosud Ostravská univerzita
2001 – 2002Ostravská univerzita - stáž
1996 – 1998Státní hrad Pernštejn

Odborné zaměření

Obecná botanika
Systém, ekologie a kultivace rostlin tropů a subtropů

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Unie botanických zahrad České republiky

Jazykové znalosti

Angličtinapasivní znalost
Ruštinapasivní znalost


Všechny publikace

Tureček, T. Výstava masožravých rostlin. Botanická zahrada PřF OU, Česká republika. 20.6. - 23.6.2013. 2013.
Plášek, V., Cimalová, Š. a Tureček, T. International Biological Conference on the Middle and Central Asia Biodiversity and its Conservation [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Hlavatá, P., Cimalová, Š., Foltynová, P., Kučová, A., Pfeiferová, A., Plášek, V. a Tureček, T. Update of Red list of vascular plants and bryophytes in Moravian-Silesian region. In: International biological konference, Wigry 2010. Wigry: Wigierski Park narodowy. 2010.
Kubicová, S. a Tureček , T. Den Země na Botanické zahradě PřF OU [Workshop]. Botanická zahrada PřF OU, Česká republika. 2009.
Tureček, T. Využitie neotropnych epifytov v zahradnickej praxi - rod Peperomia. 2009.
Tureček, T. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Svět exotických rostlin. 2006, roč. 6, s. 37-38. ISSN 1213-3221.
Plášek, V., Cimalová, Š., Tureček, T. a Drobíková, L. Live Bryological Exposition -The New Phenomenon in Botanical Gardens of The Central Europe. In: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. Szczyrk. 2006.
Plášek, V., Cimalová, Š., Tureček, T. a Drobiková, L. Mechárium - unikátní výuková expozice mechorostů. 2006.
Tureček, T. Sukulentní druhy rodu Peperomia a jejích využití v květinářství. In: Rastlina - Interiér - Tvorba. Nitra. 2006.
Tureček, T. Sukulentní druhy rodu Peperomia a jejích využití v květinářství. In: Rastlina-Interiér-Tvorba. Nitra: SPU, 2006. SPU, 2006. s. 70-73. ISBN 80-8069-724-8.
Tureček, T. Vliv vodního stresu a anatomické stavby listu na vybrané druhy rodu Peperomia. In: Enviromental changes and biological assessment III, Scripta Facultatis Rerum Universitatis Ostraviensis, Nr.163. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 28-33. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. ISBN 80-7368-201-x.
Tureček , T. Využití Botanické zahrady PřF OU V Ostravě ve výuce botanických disciplín katedry biologie a ekologie. s. 372-374. ISBN 80-8069-810-4.
Tureček, T. Využití Botanické zahrady PřF OU V Ostravě ve výuce botanických disciplín katedry biologie a ekologie. In: 11. Kolokvium katedier krajinárskej a záhradnej tvorby. Nitra. 2006.
Tureček, T. Životní formy rostlin a epifytní adaptace. Svět exotických rostlin. 2006, roč. 6, s. 29-31. ISSN 1213-3221.
Tureček, T. Dobré ráno. Rozmary počasí [Televizní relace].. Česká televize ostrava. 2005.
Cimalová, Š. a Tureček, T. Výuková systematická expozice Botanické zahrady PřF OU. 2004.


ZkratkaNázev předmětu
APLBOAplikovaná botanika
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BIPRABiologické praktikum
DENDRKrajinářská dendrologie
DIPPSDiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
OBBOTObecná botanika
OBBPFObecná botanika
OBBZSObecná botanika
OBEBOObecná botanika
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PEXROPěstitelské praktikum
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
TECV1Terénní cvičení z biologie 1
TECV2Terénní cvičení z biologie 2
TRSUBTropické a subtropické rostliny
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YEKZ2Ekologizace - ekozahrada
YOBBOObecná botanika
6APBOAplikovaná botanika
6DENDKrajinářská dendrologie
6OBBOObecná botanika
6TRROTropické a subtropické rostliny
7APBOAplikovaná botanika
7BAPRBakalářská práce
7DENDKrajinářská dendrologie
7DIPRDiplomová práce
7OBBOObecná botanika
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7TEC1Terénní cvičení z biologie 1
7TEC2Terénní cvičení 2
7TRROTropické a subtropické rostliny
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2


AutorNázev práceTypRok
Opálková MarieVliv vodního stresu na typ fotosyntetické fixace CO2 u vybraných druhů rodu Peperomia Ruiz & Pav.diplomová 2013 
Balogová MarkétaVliv prostředí na anatomicko-morfologickou stavbu listu peperomií z podrodu Rhyncophorumdiplomová 2012 
Hauptová EvaVliv minerální výživy na růst rosnatek podrodů Drosera a Phycopsisdiplomová 2012 
Kučová AndreaVliv draselného hnojení na seismonastickou aktivitu Mimosa pudicadiplomová 2012 
Tošenovjanová VěraKvantitativní ukazatele produkce úborů u druhu Calendula officinalis v závislosti na zvolené technologii pěstovánídiplomová 2012 
Vaňková KateřinaVyužití auxinu při tvorbě adventivních kořenů u Populus nigra a u klonu P. nigra X P.maximowicziidiplomová 2012 
Mücková AlenaMožnosti pěstování Ficus carica L. v podmínkách severní Moravydiplomová 2010 
Smítalová VeronikaVliv pesticidů na růst rostlin čeledi Cactaceaediplomová 2010 
Břečková IlonaRoubování rodu Euphorbia vrámci čeledi Euphorbiaceaediplomová 2009 
Matochová MirkaAplikace poznatků o účincích fytohormonů při tvorbě adventivních kořenů pro zlepšení techniky množení rodu Citrusdiplomová 2009 
Hanáková HanaVyužití rodu Pereskiopsis BrittonaRose ve vegetativním množení vybraných zástupců čeledi Cactaceaediplomová 2007 
Koudelková TerezaVyužití herbicidů v heterogenním záhonu letničekdiplomová 2006 
Moštková RadkaSortiment pokojových květin na ZŠdiplomová 2004 
Gorová AdélaVyužití Selenicereus grandiflorus a Pereskiopsis diguetii při vegetativním rozmnožování kaktusůbakalářská 2018 
Sommer MarekVliv substrátů na počáteční růst prostokořenné sadby Poncirus trifoliatabakalářská 2018 
Brdíčková KláraVyužití rostlinných pesticidů v zahradnické praxibakalářská 2017 
Vavrošová AnetaVliv fotoperiodické regulace na kvetení zástupců rodu Kalanchoe sekce Bryophyllumbakalářská 2017 
Vostalová JanaProblematika využití gladiol v zahradnictvíbakalářská 2014 
Kapustková PetraRozšíření a využití významných druhů rodu Salviabakalářská 2013 
Miketová NikolaVyužití a vliv fytohormonů na klíčení semenbakalářská 2013 
Svačinová AnetaProblematika výskytu černé skvrnitosti růži na růžíchbakalářská 2013 
Bujok AnetaHibernakulum jako strategie přezimování u druhů rodu Droserabakalářská 2012 
Náplavová KateřinaRozšíření a využití významných druhů rodu Lavandulabakalářská 2012 
Kubicová KateřinaAplikace poznatků o geografickém výskytu rosnatek z podrodu Bryastrum na tvorbu gemm.bakalářská 2011 
Kupčová MichaelaVyužití a variabilita peperomií z okruhu P. magnoliifoliabakalářská 2011 
Lysková BarboraVyužití a historie mezidruhového křížení rodu Echinopsisbakalářská 2011 
Mertová KateřinaProblematika vegetativního množení rosnatek z podrodu Bryastrumbakalářská 2011 
Pončová ZuzanaProblematika determinace rosnatek z okruhu Drosera capillaris a D. spathulatabakalářská 2011 
Besedová LucieProblematika využití vybraných druhů rodu Echinopsis Zucc. při roubování kaktusůbakalářská 2010 
Hauptová EvaVliv minerální výživy na kvetení Kalanchoe delagoensisbakalářská 2010 
Tošenovjanová VěraSadovnické zhodnocení vybraných kultivarů druhu Calendula officinalisbakalářská 2010 
Vaňková KateřinaMnožení a výsadba energetických dřevin - Populus nigrabakalářská 2010 
Balogová MarkétaVyužití jednoletých kultivarů druhů rodu Limonium Mill. pro produkci sušených květinbakalářská 2009 
Foltynová PetraVliv rozdílných podmínek skladování semen druhů čeledi Cactaceae na jejich klíčivostbakalářská 2009 
Kučová AndreaEpifytní způsoby pěstování vybraných druhů čeledi Bromeliaceaebakalářská 2009 
Kurzok JanVyužití rodu Kalanchoe sekce Bryophyllum v zahradnictvíbakalářská 2009 
Žižková PavlaVyužití typů substrátu pro kultivaci Anthurium scandens Englbakalářská 2009 
Kratochvílová PetraSadovnické zhodnocení kultivarů rodu Zinnia L.bakalářská 2008 
Mynářová MichaelaSadovnické hodnocení kosatců skupiny Iris sibirica a Iris japonicabakalářská 2008 
Egriová SabinaKultivary Tagetes erecta L. vhodné k řezubakalářská 2007 
Matochová MirkaVyužití fytohormonu auxinu při množení rodu Citrusbakalářská 2007 
Toman MarekVyužití Poncirus trifoliata ve vegetativním množení citrusůbakalářská 2007 
Kvitová EliškaHodnocení kultivarů rodu Tagetes L. v okrasném zahradnictvíbakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub