Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Václav Krpeš


„Umění není udělat pokusy, ale porozumět jim.“

Václav Krpeš

titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 413, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2324
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1978 – 1984Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická fakulta
1968 – 1972Střední lesnická škola v Hranicích

Kvalifikace

2004Habilitace docentem ekofyziologie lesních ekosystémů
1997Ph.D.

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2004 Kurz autorů distančních výukových opor
1993Kurz molekulární biologie rostlin (projekt TEMPUS) UMBR AV ČR České Budějovice

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1993 – dosudOstravská univerzita
1992 – 1993Vysoká škola báňská – TU Ostrava – ekotechnika
1990 – 1991Mendelova univerzita v Brně
1985 – 1990Ústav ekologie průmyslové krajiny AV ČR Ostrava

Odborné zaměření

Fyziologie mezofylové buňky
Struktura a funkce lesních ekosystémů
Ekologie lesních společenstev

Akademické funkce a členství v orgánech

1998 – 2001člen Akademického senátu Ostravské univerzity

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost experimentální biologie rostlin při Ústavu experimentální botaniky AVČR, Rozvojová 135, Praha 6 - Lysolaje
Člen Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP)

Jazykové znalosti

Němčinaaktivní znalost
Angličtinapasivní znalost


Vybrané publikace

Zapletal, M., Juráň, S., Krpeš, V., Michna, K., Edwards-Jonášová, M. a Cudlín, P. Effect of ozone flux on selected structural and antioxidant characteristics of a mountain Norway spruce forest. BALTIC FORESTRY. 2018, 24(2(48)), s. 261-267. ISSN 2029-9230.

Všechny publikace

Zapletal, M., Juráň, S., Krpeš, V., Michna, K., Edwards-Jonášová, M. a Cudlín, P. Effect of ozone flux on selected structural and antioxidant characteristics of a mountain Norway spruce forest. BALTIC FORESTRY. 2018, 24(2(48)), s. 261-267. ISSN 2029-9230.
Krpeš, V., MICHNA, K. a Feber, K. PŮSOBENÍ NADMĚRNÉ KONCENTRACE OZONU NA ROSTLINY - HROMADĚNÍ REAKTIVNÍCH FOREM KYSLÍKU, NARUŠENÍ REDOXNÍ ROVNOVÁHY A OXIDAČNÍ POŠKOZENÍ BUNĚČNÝCH KOMPONENT. In: Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants 2016 2016-09-12 Zvolen. Zvolen: Ústav ekológie lesa Slovenskej akedémie vied, 2016. s. 28-32. ISBN 978-80-89408-25-2.
Krpeš, V. a MICHNA, K. PŮSOBENÍ NADMĚRNÉ KONCENTRACE OZONU NA ROSTLINY - HROMADĚNÍ REAKTIVNÍCH FOREM KYSLÍKU, NARUŠENÍ REDOXNÍ ROVNOVÁHY A OXIDAČNÍ POŠKOZENÍ BUNĚČNÝCH KOMPONENT. In: Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants 2016. Zvolen. 2016.
Krpeš, V. Posudek na Vliv vybraných abiotických stresorů na rychlost výměny plynů a transport asimilátů vybraných polních plodin.. 2015.
Krpeš, V., MICHNA, K. a Zapletal, M. Effect of ozone flux on net ecosystem production and selected structural and antioxidant characteristics of a mountain Norway spruce forest. In: 9th Air Pollution and Global Change Symposium, "Plants and the Changing Environment". Monterey Bay, California, Asilomar Confer Center: University of California, Riverside; USDA/ARS, Raleigh, North Carolina. 2014.
Krpeš, V., Matějka, K. a Leugner, J. Phenotype features in juvenile populations of Picea abies and their growth. Journal of Forest Science. 2014, č. 60, s. 96-108. ISSN 1212-4834.
Krpeš, V. Posudek na Diverzita a ekológia trúdnikov z rodov Fomes, Laetiporus a Ganoderma na drevinách v sídlach Slovenska. 2014.
Krpeš, V. a MICHNA, K. Působení oxidačního stresu na smrku ztepilém. In: Vliv abiotický a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Zvolen: Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. 2014.
Krpeš, V. a MICHNA, K. PŮSOBENÍ OXIDAČNÍHO STRESU NA SMRKU ZTEPILÉM. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Praha: Ústav ekologie lesa Slovenské akademie věd, 2014. Ústav ekologie lesa Slovenské akademie věd, 2014. s. 71-77. ISBN 978-80-213-2475-6.
Leugner, J. a Krpeš, V. Analýza vodivých pletiv v jehlicích horského smrku s různou růstovou strategií. In: Pěstování lesů ve střední Evropě. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 127-135. ISBN 978-80-213-2381-0.
Krpeš, V. a Pivoňka, D. EFFECT OF IRRADIATION ON THE CONCENTRATION OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS OF FOUR-YEAR NORWAY SPRUCE CLONES. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně, 2013. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně, 2013. s. 218-221. ISBN 978-80-7427-131-1.
Krpeš, V. a Michna, K. STRUKTURNÍ ROZDÍLY V ODLIŠNÉ RŮSTOVÉ STRATEGII KLONŮ SMRKU ZTEPILÉHO. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně, 2013. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně, 2013. s. 268-271. ISBN 978-80-7427-131-1.
Krpeš, V. a Michna, K. FYZIOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY RŮSTU POKUSNÉ POPULACE SMRKU ZTEPILÉHO NA LOKALITĚ PLÁŇ V KRKONOŠÍCH. In: čeština. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2012. Česká zemědělská univerzita, 2012. s. 86-89. ISBN 978-80-7427-088-8.
Krpeš, V., Leugner, J. a Martincová, J. STRUCTURAL ANALYSIS OF NEEDLES OF MOUNTAIN SPRUCE WITH DIFFERENT GROWTH STRATEGIES. Reports of Forestry Research. 2012, roč. 57, č. 57, s. 344-351. ISSN 0322-9688.
Krpeš, V. Model of the deformation of mesophyll cells of Norway Spruce needles after oxidation stress: stres v rostlinách. Praha: Česká zemědělská univerzita Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyň, 2010. Česká zemědělská univerzita Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyň, 2010. s. 215-219. ISBN 978-80-213-2048-2.
Krpeš, V. Oxidative stress symptoms in Norway spruce needles (Picea abies L. KARST.). Folia oecologica. 2010, roč. 2010, č. 37, s. 55-60. ISSN 1336-5266.
Krpeš, V. Deformace mezofylových pletiv v jehlicích smrku a jejich diferenciace po oxidativním působení ozonu a biotických faktorů. In: Methods in Plant Sciences. Malenovice: Ústav experimentální botaniky AVČR. 2009.
Krpeš, V. Deformace mezofylových pletiv v jehlicích smrku a jejich diferenciace po oxidativním působení ozonu nebo biotickými faktory: Deformace mezofylových pletiv v jehlicích smrku a jejich diferenciace po oxidativním působení ozonu nebo biotickými faktory. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Praha: Česká společnost experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti, 2009. Česká společnost experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti, 2009. s. 34-35. ISSN 1213-6670.
Krpeš, V. Diferenciace deformací nekrotických pletiv v jehlicích smrku ztepilého po působení ozónu nebo biotických faktorů. In: Monitoring přízemního ozonu a hodnocení interakcí na Slovensku a v České republice. Zvolen: Národné lesnicke centrum. 2009.
Krpeš, V. Differentiatin of necrotic tissue deformations in Needles of the norvegian spruce abter expositin either of ozone. In: čeština. Zvolen: Národní lesnické centreum-Lesnický výzkumný ústav, 2009. Národní lesnické centreum-Lesnický výzkumný ústav, 2009. s. 19-25. ISBN 978-80-8093-078-3.
Krpeš, V. Fyziologické změny působené oxidativním stresem na smrkových porostech.. In: Kam směřujeme aneb nové trendy ekosystémového výzkumu. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno. 2009.
Hovjacká, J., Horká, I., Kristian, J. a Krpeš, V. Křížem krajem. [Rozhlasová relace].. 2009.
Krpeš, V. Oponentní posudek doktorské disertační práce. 2009.
Krpeš, V. Paleobotanická analýza rostlinných zbytků ze slovanských hrobů v Divákách. In: Přirodovědné metody v archeologii. Brno. 2009.
Krpeš, V. Recenze příspěvku do GeoScience Engineering. 2009.
Krpeš, V. Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potencionálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny: Výběr vhodných faktorů pro hodnocení vlivu ozonu na porosty v ČR a vypracování metodiky jejich sledování. 2009.
Krpeš, V. a Zapletal, M. Damage of Spruce Vegetation thru Ozone in Higher Altitudes of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. Česká zemědělská univerzita, 2008.
Krpeš, V. a Hrivňák, D. Effect of reactive forms of oxygen within mesophyl tissues of the norwegian spruce picea abies. In: Environmental changes and biological assessment IV. s. 50-54. ISBN 978-80-7368-451-8.
Krpeš, V. Accelerated processes of aging and premature abscis of the needles of the Norwegian spruce Picea abies (L.) KARST. growing in the conditions of the 7 TH vegetation grade in woods. In: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przeksztalcaniu i degradacji środowiska XIV. Bielsko-Biala: wydawnictwo ATH, 2007. s. 101-109. ISBN 978-83-60714-15-7.
Krpeš, V. Modelování prostorové distribuce depozičního toku přízemního ozonu do lesních ekosystémů na území České republiky. 2007.
Krpeš, V. Porovnání růstu matečných stromů horských populací smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. a jejich vegetativních potomstev vysazených v různých podmínkách. 2007.
Krpeš, V. Současná experimentální biologie a výročí prof. Bohumila Němce. Bulletin Společnosti experimentální biologie rostlin. 2007, s. 18-19.
Krpeš, V. Vyhodnocení možnosti obnovy stanoviště odpovídajícího ekosystému lesa na severním svahu Lysé hory. 2007.
Krpeš, V. Vyhodnocení současného stavu znalostí o působení ozonu a stanovení charakteristik fyziologických, anatomických a morfologických parametrů smrku ztepilého. 2007.
Krpeš, V. a Honkyš, V. Diagnostic Evaluation of Norvegian Spruce Needles Picea abies (L.) KARST. Using Methods of Structural Analysis. In: Environmental changes and biological assessment III. 163. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 71-76. Spisy prací Přírodovědecké fakulty. ISBN 80-7368-201-X.
Krpeš, V. Hniloby vybraných introdukovaných dřevin na Slovensku. 2006.
Krpeš, V. Poslední mohykáni. Přidej se [Televizní relace].. Česká televize. 2006.
Krpeš, V. Rot as a danger of itroduced woody plants in chosen urban areas from Slovakia. 2006.
Krpeš, V. Rozloučení s profesorem Miloslavem Kinclem. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2006, č. 5, s. 6-7. ISSN 1213-6670.
Krpeš, V. a Kincl, M. Základy fyziologie rostlin. 3. vyd. Ostrava: Tiskárna Baloušek, 2006. 220 s. ISBN 80-239-8375-X.
Krpeš, V. Application of Botanical Microscopy Methods in Diagnostic Evaluation of Spruce Needles. In: TU Zvolen - MZLU Brno. 3. vyd. Zvolen: TU Zvolen, 2005. s. 25-31. Nové metody v ochraně lesa. ISBN 80-228-1549-7.
Krpeš, V. Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině. 2005.
Krpeš, V. Ekologie rostlin. 2005.
Krpeš, V. Použití metod botanické mikroskopie při diagnostickém hodnocení jehlic smrku. In: Uplatňovanie novych metod v ochraně lesa. Zvolen: TU Zvolen a MZLU Brno, 2005. TU Zvolen a MZLU Brno, 2005. s. 25-31.
Krpeš, V. Prales Mionší. Hádání o přírodě č.40523510016/3007 [Televizní relace].. Česká televize Praha televizní studio Ostrava. 2005.
Krpeš, V. Rozloučení s Miloslavem Kinclem. Živa . 2005, roč. XXXVI, č. 6,
Krpeš, V. Tlející dřevo a dřevní houby v lesích České republiky. 2005.
Krpeš, V. Ekofyziologie rostlin. 2004.
Dolný, A., Kočárek, P., Cimalová, Š., Ulčák, Z. a Krpeš, V. Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. 2004.
Kubicová, S., Malachová, K., Lojkásek, B., Kantorek, J., Krpeš, V., Plášek, V. a Majkus, Z. Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ. 2004.
Krpeš, V. Na výspě ve Štramberku. Hádání o přírodě; č.: 40423510016/2007 [Televizní relace].. Česká televize Praha studio Ostrava. 2004.
Krpeš, V. Problematika růstu smrku ztepilého v oblasti Moravskoslezských Beskyd. 2004.
Krpeš, V. Anatomie a fyziologie růstu apikálních meristémů terminálních pupenů Picea abies. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. s. 7-17. ISBN 80-7042-941-0.
Krpeš, V. Dřevokazné houby 2003 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2003.
Krpeš, V. Inovace kurzu Praktikum fyziologie rostlin II. 2003.
Malachová, K., Kalina, J. a Krpeš, V. Modernizace laboratoří pro výuku ekofyziologie a ekotoxikologie. 2003.
Krpeš, V. a Lednická, D. Stanovení proteinů in: Vybrané úlohy z molekulární biologie. 2003.
Krpeš, V. Zpracování trvalých preparátů metodou botanické mikrotechniky v ekofyziologii. 2003.
Krpeš, V. Použití diagnostických metod ve výzkumu poškození lesů. In: Rastlinstvo a živočíšstvo Veľkej Fatry. Liptovské Revúce. 2002.
Krpeš, V. Research on Norway Spruce Growth /Picea abies/ under Difficult Circumstances of the Beskydy Mts.Climate. 143/2002. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Spisy prací Přírodovědecké fakulty Ostravské un... 126 s. ISBN 80-7042-825-2.
Krpeš, V. Růst smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. v ohroženém pásmu oblasti Moravskoslezských Beskyd. In: Ochrana lesa 2002. Zvolen. 2002.
Lednická, D., Malachová, K. a Krpeš, V. Návrh inovací pro cvičení z molekulární biologie a biochemie. 2001.
Krpeš, V. Výzkum inhibice růstu smrku ztepilého Picea excelsa (L.) KARST. v oblasti Beskyd. In: Ostravská univerzita v Ostravě, PřF: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 45-52. ISBN 80-7042-811-2.
Krpeš, V. Dlouhodobý výzkum růstu smrku ztepilého Picea abies v nepříznivých podmínkách horského klimatu Beskyd. In: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací Přírodovědecké fakulty OU . Ostrava: Přírodovědecká fakulta OU, 2000. Přírodovědecká fakulta OU, 2000. s. 17-44. ISBN 80-7042-796-5.
Kincl, M. a Krpeš, V. Základy fyziologie rostlin. 2000.
Krpeš, V. K 75. narozeninám Prof. RNDr. Miloslava Kincla, CSc.. In: Přírodovědecká fakulta OU: Sborník přírodovědecké fakulty OU, Biologie-Ekologie . Ostrava: Přírodovědecká fakulta OU, 1998. Přírodovědecká fakulta OU, 1998. s. 157-159. ISBN 80-7042-751-5.
Krpeš, V. Protective function of carotenoids. In: Osmé dny rostlinné fyziologie: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-07 . Olomouc: Palackého Universita Olomouc, 1998. Palackého Universita Olomouc, 1998. s. 128-129. ISBN 80-7067-872-0.
Krpeš, V. Dynamika růstu smrku ztepilého (Picea abies) oblasti Beskyd ovlivněné emisemi ostravské průmyslové aglomerace. 1997.
Krpeš, V. Metody analýzy fotosyntetických pigmentů v jehlicích smrku ztepilého Picea abies. In: Sympozium o metodách používaných v České a Slovenské republice při studiu rostlin: Methods in Plant Csience 1997-06-03 . s. 46-48. ISBN nemá.
Krpeš, V. Reaction of Photosynthetic Pigments in Case of the Premature Senescence of Chloroplasts in Norway Spruces Needles Picea abie. Biologia. 1995, roč. 20, s. 58-59. ISSN 0006-3088.
Krpeš, V. Fyziologie rostlin. 1994.
Krpeš, V. a Kincl, M. Reakce fotosyntetických pigmentů smrku obecného Picea abies na náhlé změny teploty. In: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU, Biologie-Ekologie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. s. 85-100. ISBN 80-7042-721-3.
Krpeš, V. a Kincl, M. Dynamika fotosyntetických pigmentů v údobí jarního růstu letorostů smrku obecného (Picea abies L. Karst.). In: Přírodovědecká fakulta OU: Sborník prací Přírodovědecké fakulty OU, Biologie-Ekologie . Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993. s. 43-48. ISBN 80-7042-704-3.
Krpeš, V. a Smolík, D. Možnosti využití biomasy na antropogenních půdách. In: . Brno: České vysoké učení technické Brno, 1993. České vysoké učení technické Brno, 1993.
Krpeš, V. Biologie pro studující ekotechniku. Cytologie, anatomie a organologie rostlin. 1992.
Krpeš, V. Ekologie - Úvod do studia ekotechniky. 1992.
Krpeš, V. Dynamika změn vybraných charakteristik lesních ekosystémů pod vlivem průmyslových imisí a vápnění půdy. 1990.


ZkratkaNázev předmětu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKFYREkofyziologie rostlin
EKLESEkologie lesa
EKLS2Ekologie 2
EKOLSEkologie lesa
EKOROEkologie rostlin
EKORSEkologie rostlin
FYRBFFyziologie rostlin
FYRCVCvičení z fyziologie rostlin
FYZIRFyziologie rostlin
FYZRSFyziologie rostlin
FZRSBFyziologie rostlin
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
TECAETerénní cvičení
TECVETerénní cvičení z ekologie
WFEX1Field excursion 1
XEKFYEkofyziologie rostlin
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
XTECATerénní cvičení
XTECVTerénní cvičení z ekologie
YFYROFyziologie rostlin
6EKLEEkologie lesa
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7EKLEEkologie lesa
7FYRMFyziologie rostlin (cvičení malé)
7FYRPFyziologie rostlin (přednáška)
7FYRVFyziologie rostlin (cvičení velké)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7TEK1Terénní cvičení z ekologie 1
7TEK2Terénní cvičení z ekologie 2
6FYROFyziologie rostlin (přednáška)
7FYRPFyziologie rostlin (přednáška)
7FYRVFyziologie rostlin (cvičení velké)
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2


AutorNázev práceTypRok
Chorzempová VladěnaSledování sezonních změn fotosyntetických pigmentů smrku ztepilého alpské provenience v horském pásmu Malého Smrkudiplomová 2018 
Kořínková KateřinaVliv vlnové délky a teploty světla na tvorbu fotosyntetických pigmentů u vybraných kmenů fotoautotrofních organismůdiplomová 2018 
Feber KamilVliv oxidačního stresu na kompozici mastných kyselin v mezofylových pletivech u vybraných experimentálních rostlin. diplomová 2016 
Michna KarelPůsobení oxidačního stresu na vybraném rostlinném taxonudiplomová 2013 
Divácký AntonínAnalýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST.diplomová 2011 
Grygová LucieKvantifikace symptomů poškození jehlic Picea abies (L.) KARST. oxidativním stresemdiplomová 2011 
Sluková VeronikaOptimalizace růstových podmínek Aldrovanda vesiculusa v in vitro kultivacidiplomová 2011 
Korbélyiová MarieVerifikace metody vertikální elektroforézy proteinů fotosyntézydiplomová 2010 
Pěnčíková MarieDynamika změn koncentrací fotosyntetických pigmentů u vybraného jedince dospělého smrku na experimentálním pracovišti Bílý Kříždiplomová 2010 
Myslikovjan TomášAnalýza radiálního růstu buku lesního Fagus sylvatica v Národní přírodní rezervaci Salajkadiplomová 2009 
Kramná LucieTvorba a degradace vybraných fotosyntetických pigmentů v jehlicích smrku ztepilého Picea abies (L.) KARSTdiplomová 2006 
Tesarčík TomášAplikace metody 1D-SDS PAGE elektroforézy na Picea abies (L.) KARSTdiplomová 2006 
Byrtusová MichaelaVliv spektrálního složení LED zdroje záření na růst Nicotiana tabacum za zvýšeného oxidačního stresubakalářská 2019 
Flögelová KateřinaBiometrické hodnocení růstu Arabidopsis thaliana v závislosti na vlnové délce a teplotě světlabakalářská 2019 
Bilková AnetaAnalýza fotosyntetických pigmentů po působení definovaných koncentrací ozónubakalářská 2017 
Chorzempová VladěnaHodnocení vlivu antibakteriálního účinku šalvějového extraktu na vybraných bakteriálních kulturáchbakalářská 2016 
Fajkusová SoňaKultivace rostlinných buněčných kultur s fotosyntetickou aktivitoubakalářská 2016 
Jaremčuková LucieStanovení in vitro antibakteriálního účinku třezalkového extraktu na vybraných bakteriálních kulturáchbakalářská 2016 
Kořínková KateřinaVliv změny kultivačních podmínek na viabilitu a rychlost růstu rostlinné buněčné kulturybakalářská 2016 
Moravcová VeronikaSynergické působení vodního sytostního deficitu a extrémní ozářenosti na aktivitu stomatbakalářská 2016 
Hluchníková BarboraVliv oxidačního stresu na viabilitu vybrané buněčné kultury rostlinbakalářská 2015 
Franková AlenaEnergie klíčení a kinetika růstu pylových láček Nicotiana tabacum v experimentálních podmínkách. Analýza kompetičních vztahů a orientace růstu.bakalářská 2014 
Poledníková MarkétaVliv toxického působení těžkých kovů na kultury sinicbakalářská 2014 
Váňová LucieDynamika radiálního růstu smrku ztepilého v extrémních podmínkách vybraného biotopu Moravskoslezských Beskydbakalářská 2013 
Vážná PetraVliv různých metod na klíčivost semen Sarraceniabakalářská 2013 
Vlčková MartinaOxidační stres v mezofylových pletivech smrku s klimaxovou strategií růstu v horských oblastechbakalářská 2013 
Byrtusová DanaProces stárnutí a opad jehlic smrku ztepilého (Picea abies /L./bakalářská 2012 
Pivoňka DenisVliv abiotického stresu na změny koncentrací fotosyntetických pigmentů juvenilní růstové fáze smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. vybrané vysokohorské populacebakalářská 2012 
Tkáčová MarcelaStrukturální analýza jehlic smrku ztepilého Picea abies (L.) KARSTbakalářská 2012 
Kokešová NikolaVyhodnocení přírodních poměrů lesního typu 5S1 v lesní oblasti Moravskoslezské Beskydybakalářská 2010 
Michna KarelŠkodlivé působení reaktivních kyslíkatých látek v jehlicích smrku ztepiléhobakalářská 2010 
Trombik JiříStabilita smrkových porostů k působení vybraných abiotických faktorů v Moravskoslezských Beskydechbakalářská 2010 
Divácký AntonínVliv působení ozónu na radiální růst smrku ve vrcholové části Lysé hory v Moravskoslezských Beskydechbakalářská 2009 
Grygová LucieŠkodlivé působení ozónu na lesní porostybakalářská 2009 
Sluková VeronikaEkologie a pěstování in vitro kultur vybrané taxonomické skupiny rodu Aldrovandabakalářská 2009 
Tylová PetraPoužití mikroskopických technik při analýze poškození jehlic smrkubakalářská 2009 
Vaculíková PavlaZměny fotosynteticky aktivní radiace a kinetika průduchové regulace listůbakalářská 2009 
Čtvrtníčková KláraPlošné zastoupení lesů a jejich ohrožení ve vybraném krajinném segmentu Přerovbakalářská 2006 
Kadlecová HanaVlhkostní režim jihomoravského luhu v jeho okrajových výškových gradientechbakalářská 2006 
Matulová KateřinaPosouzení zdravotního stavu smrku ztepilého pomocí histologických metodbakalářská 2006 
Papánková AndreaEkologické požadavky jedle bílé (Abies alba Mill.) a možné příčiny její nedostatečné přirozené obnovy v NPR Salajkabakalářská 2006 


Analýza vlivu gradientu zvýšené koncentrace ozónu na klony smrku ztepilého Picea abies
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí popoulací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2014
PoskytovatelProgramové projekty
Stavukončený
Využití kometového testu k analýze změn indukovaných oxidačním stresem v rostlinných a živočišných buněčných modelech
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Dílčí zpracování současných poznatků o vlivu ozonu na vizuální, morfologické a fyziologické změny u dřevin se zaměřením na jejich zdravotní stav a produkci
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období11/2007 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
INOVACE VÝUKY PŘEDMĚTŮ FYZIOLOGIE A EKOFYZIOLOGIE ROSTLIN
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub