Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Václav Krpeš


„Umění není udělat pokusy, ale porozumět jim.“

Václav Krpeš

titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 413, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2324
e-mail:

Vzdělání

1978 – 1984
Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická fakulta
1968 – 1972
Střední lesnická škola v Hranicích
 

Kvalifikace

2004
Habilitace docentem ekofyziologie lesních ekosystémů
1997
Ph.D.
 

Další vzdělávání, kurzy

2004
Kurz autorů distančních výukových opor
1993
Kurz molekulární biologie rostlin (projekt TEMPUS) UMBR AV ČR České Budějovice
 

Zaměstnání, praxe

1993 – dosud
Ostravská univerzita
1992 – 1993
Vysoká škola báňská - TU Ostrava - ekotechnika
1990 – 1991
Mendelova univerzita v Brně
1985 – 1990
Ústav ekologie průmyslové krajiny AV ČR Ostrava
 

Odborné zaměření

Fyziologie mezofylové buňky
Struktura a funkce lesních ekosystémů
Ekologie lesních společenstev
 

Akademické funkce a členství v orgánech

1998 – 2001
člen Akademického senátu Ostravské univerzity
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost experimentální biologie rostlin při Ústavu experimentální botaniky AVČR, Rozvojová 135, Praha 6 - Lysolaje
Člen Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP)
 

Jazykové znalosti

Němčina
aktivní znalost
Angličtina
pasivní znalost
 


Effect of ozone flux on selected structural and antioxidant characteristics of a mountain Norway spruce forest
M. Zapletal, S. Juráň, Václav Krpeš, Karel Michna, M. Edwards-Jonášová, P. Cudlín ... další autoři
Rok: 2018, BALTIC FORESTRY
článek v odborném periodiku

Effect of ozone flux on selected structural and antioxidant characteristics of a mountain Norway spruce forest
M. Zapletal, S. Juráň, Václav Krpeš, Karel Michna, M. Edwards-Jonášová, P. Cudlín ... další autoři
Rok: 2018, BALTIC FORESTRY
článek v odborném periodiku

PŮSOBENÍ NADMĚRNÉ KONCENTRACE OZONU NA ROSTLINY - HROMADĚNÍ REAKTIVNÍCH FOREM KYSLÍKU, NARUŠENÍ REDOXNÍ ROVNOVÁHY A OXIDAČNÍ POŠKOZENÍ BUNĚČNÝCH KOMPONENT
Václav Krpeš, Karel MICHNA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PŮSOBENÍ NADMĚRNÉ KONCENTRACE OZONU NA ROSTLINY - HROMADĚNÍ REAKTIVNÍCH FOREM KYSLÍKU, NARUŠENÍ REDOXNÍ ROVNOVÁHY A OXIDAČNÍ POŠKOZENÍ BUNĚČNÝCH KOMPONENT
Václav Krpeš, Karel MICHNA, Kamil Feber
Rok: 2016
stať ve sborníku

Posudek na Vliv vybraných abiotických stresorů na rychlost výměny plynů a transport asimilátů vybraných polních plodin.
Václav Krpeš, František Hnilička
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Effect of ozone flux on net ecosystem production and selected structural and antioxidant characteristics of a mountain Norway spruce forest
Václav Krpeš, Karel MICHNA, Miloš Zapletal
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Phenotype features in juvenile populations of Picea abies and their growth
Václav Krpeš, Karel Matějka, Jan Leugner
Rok: 2014, Journal of Forest Science
článek v odborném periodiku

Posudek na Diverzita a ekológia trúdnikov z rodov Fomes, Laetiporus a Ganoderma na drevinách v sídlach Slovenska
Václav Krpeš, Světlana Gáperová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Působení oxidačního stresu na smrku ztepilém
Václav Krpeš, Karel MICHNA
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PŮSOBENÍ OXIDAČNÍHO STRESU NA SMRKU ZTEPILÉM
Václav Krpeš, Karel MICHNA
Rok: 2014
stať ve sborníku

Analýza vodivých pletiv v jehlicích horského smrku s různou růstovou strategií
Jan Leugner, Václav Krpeš
Rok: 2013
stať ve sborníku

EFFECT OF IRRADIATION ON THE CONCENTRATION OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS OF FOUR-YEAR NORWAY SPRUCE CLONES
Václav Krpeš, Denis Pivoňka
Rok: 2013
stať ve sborníku

STRUKTURNÍ ROZDÍLY V ODLIŠNÉ RŮSTOVÉ STRATEGII KLONŮ SMRKU ZTEPILÉHO
Václav Krpeš, Karel Michna
Rok: 2013
stať ve sborníku

FYZIOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY RŮSTU POKUSNÉ POPULACE SMRKU ZTEPILÉHO NA LOKALITĚ PLÁŇ V KRKONOŠÍCH
Václav Krpeš, Karel Michna
Rok: 2012
stať ve sborníku

STRUCTURAL ANALYSIS OF NEEDLES OF MOUNTAIN SPRUCE WITH DIFFERENT GROWTH STRATEGIES
Václav Krpeš, Jan Leugner, Jarmila Martincová
Rok: 2012, Reports of Forestry Research
článek v odborném periodiku

Model of the deformation of mesophyll cells of Norway Spruce needles after oxidation stress
Václav Krpeš
Rok: 2010
stať ve sborníku

Oxidative stress symptoms in Norway spruce needles (Picea abies L. KARST.)
Václav Krpeš
Rok: 2010, Folia oecologica
článek v odborném periodiku

Deformace mezofylových pletiv v jehlicích smrku a jejich diferenciace po oxidativním působení ozonu a biotických faktorů
Václav Krpeš
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deformace mezofylových pletiv v jehlicích smrku a jejich diferenciace po oxidativním působení ozonu nebo biotickými faktory
Václav Krpeš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Diferenciace deformací nekrotických pletiv v jehlicích smrku ztepilého po působení ozónu nebo biotických faktorů
Václav Krpeš
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differentiatin of necrotic tissue deformations in Needles of  the norvegian spruce abter expositin either of ozone
Václav Krpeš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Fyziologické změny působené oxidativním stresem na smrkových porostech.
Václav Krpeš
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Křížem krajem
Jana Hovjacká, Ivona Horká, Jiří Kristian, Václav Krpeš
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Oponentní posudek doktorské disertační práce
Václav Krpeš, Marie Valová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paleobotanická analýza rostlinných zbytků ze slovanských hrobů v Divákách
Václav Krpeš
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze příspěvku do GeoScience Engineering
Václav Krpeš, Marie Valová, Silvia Bieleszová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potencionálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Václav Krpeš
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Damage of Spruce Vegetation thru Ozone in Higher Altitudes of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Rok: 2008
stať ve sborníku

Effect of reactive forms of oxygen within mesophyl tissues of the norwegian spruce picea abies
Václav Krpeš, Daniel Hrivňák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Accelerated processes of aging and premature abscis of the needles of the Norwegian spruce Picea abies (L.) KARST. growing in the conditions of the 7 TH vegetation grade in woods
Václav Krpeš
Rok: 2007, wydawnictwo ATH
kapitola v odborné knize

Modelování prostorové distribuce depozičního toku přízemního ozonu do lesních ekosystémů na území České republiky
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Porovnání růstu matečných stromů horských populací smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. a jejich vegetativních potomstev vysazených v různých podmínkách
Václav Krpeš, Jan Leugner
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současná experimentální biologie a výročí prof. Bohumila Němce
Václav Krpeš
Rok: 2007, Bulletin Společnosti experimentální biologie rostlin
článek v odborném periodiku

Vyhodnocení možnosti obnovy stanoviště odpovídajícího ekosystému lesa na severním svahu Lysé hory
Václav Krpeš
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vyhodnocení současného stavu znalostí o působení ozonu a stanovení charakteristik fyziologických, anatomických a morfologických parametrů smrku ztepilého
Václav Krpeš
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Diagnostic Evaluation of Norvegian Spruce Needles Picea abies (L.) KARST. Using Methods of Structural Analysis
Václav Krpeš, Petr Kočárek, Vladimír Honkyš
Rok: 2006, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Hniloby vybraných introdukovaných dřevin na Slovensku
Václav Krpeš, Světlana Gáperová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poslední mohykáni
Václav Krpeš
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Rot as a danger of itroduced woody plants in chosen urban areas from Slovakia
Václav Krpeš, Ján Gáper
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozloučení s profesorem Miloslavem Kinclem
Václav Krpeš
Rok: 2006, Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin
článek v odborném periodiku

Základy fyziologie rostlin
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Rok: 2006, Tiskárna Baloušek
odborná kniha

Application of Botanical Microscopy Methods in Diagnostic Evaluation of Spruce Needles
Václav Krpeš, Milan Kodrik
Rok: 2005, TU Zvolen
kapitola v odborné knize

Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině
Václav Krpeš, Tomáš Herban
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ekologie rostlin
Václav Krpeš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Použití metod botanické mikroskopie při diagnostickém hodnocení jehlic smrku
Václav Krpeš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Prales Mionší
Václav Krpeš
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Rozloučení s Miloslavem Kinclem
Václav Krpeš
Rok: 2005, Živa
článek v odborném periodiku

Tlející dřevo a dřevní houby v lesích České republiky
Václav Krpeš, Libor Jankovský
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ekofyziologie rostlin
Václav Krpeš
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny
Aleš Dolný, Petr Kočárek, Šárka Cimalová, Zbyněk Ulčák, Václav Krpeš
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Svatava Kubicová, Kateřina Malachová, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Václav Krpeš, Vítězslav Plášek, Zdeněk Majkus ... další autoři
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Na výspě ve Štramberku
Václav Krpeš
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Problematika růstu smrku ztepilého v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Václav Krpeš
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Anatomie a fyziologie růstu apikálních meristémů terminálních pupenů Picea abies
Václav Krpeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Dřevokazné houby 2003
Václav Krpeš
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Inovace kurzu Praktikum fyziologie rostlin II
Václav Krpeš
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Modernizace laboratoří pro výuku ekofyziologie a ekotoxikologie
Kateřina Malachová, Jiří Kalina, Václav Krpeš
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Stanovení proteinů in: Vybrané úlohy z molekulární biologie
Václav Krpeš, Denisa Lednická
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zpracování trvalých preparátů metodou botanické mikrotechniky v ekofyziologii
Václav Krpeš
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Použití diagnostických metod ve výzkumu poškození lesů
Václav Krpeš
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Research on Norway Spruce Growth /Picea abies/ under Difficult Circumstances of the Beskydy Mts.Climate
Václav Krpeš
Rok: 2002, Ostravská univerzita
odborná kniha

Růst smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. v ohroženém pásmu oblasti Moravskoslezských Beskyd
Václav Krpeš
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Návrh inovací pro cvičení z molekulární biologie a biochemie
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Václav Krpeš
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výzkum inhibice růstu smrku ztepilého Picea excelsa (L.) KARST. v oblasti Beskyd
Václav Krpeš
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dlouhodobý výzkum růstu smrku ztepilého Picea abies v nepříznivých podmínkách horského klimatu Beskyd
Václav Krpeš
Rok: 2000
stať ve sborníku

Základy fyziologie rostlin
Miloslav Kincl, Václav Krpeš
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K 75. narozeninám Prof. RNDr. Miloslava Kincla, CSc.
Václav Krpeš
Rok: 1998
stať ve sborníku

Protective function of carotenoids
Václav Krpeš
Rok: 1998
stať ve sborníku

Dynamika růstu smrku ztepilého (Picea abies) oblasti Beskyd ovlivněné emisemi ostravské průmyslové aglomerace
Václav Krpeš
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Metody analýzy fotosyntetických pigmentů v jehlicích smrku ztepilého Picea abies
Václav Krpeš
Rok: 1997
stať ve sborníku

Reaction of Photosynthetic Pigments in Case of the Premature Senescence of Chloroplasts in Norway Spruces Needles Picea abie
Václav Krpeš
Rok: 1995, Biologia
článek v odborném periodiku

Fyziologie rostlin
Václav Krpeš
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reakce fotosyntetických pigmentů smrku obecného Picea abies na náhlé změny teploty
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Rok: 1994
stať ve sborníku

Dynamika fotosyntetických pigmentů v údobí jarního růstu letorostů smrku obecného (Picea abies L. Karst.)
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Rok: 1993
stať ve sborníku

Možnosti využití biomasy na antropogenních půdách
Václav Krpeš, Dušan Smolík
Rok: 1993
stať ve sborníku

Biologie pro studující ekotechniku. Cytologie, anatomie a organologie rostlin
Václav Krpeš
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekologie - Úvod do studia ekotechniky
Václav Krpeš
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dynamika změn vybraných charakteristik lesních ekosystémů pod vlivem průmyslových imisí a vápnění půdy
Václav Krpeš
Rok: 1990
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
EKFYREkofyziologie rostlin
EKLESEkologie lesa
EKLS2Ekologie 2
EKOLSEkologie lesa
EKOROEkologie rostlin
EKORSEkologie rostlin
FYRBFFyziologie rostlin
FYRCVCvičení z fyziologie rostlin
FYZIRFyziologie rostlin
FYZRSFyziologie rostlin
FZRSBFyziologie rostlin
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
TECAETerénní cvičení
TECVETerénní cvičení z ekologie
WFEX1Field excursion 1
XEKFYEkofyziologie rostlin
XTECATerénní cvičení
XTECVTerénní cvičení z ekologie
6EKLEEkologie lesa
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7EKLEEkologie lesa
7FYRMFyziologie rostlin (cvičení malé)
7FYRPFyziologie rostlin (přednáška)
7FYRVFyziologie rostlin (cvičení velké)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7TEK1Terénní cvičení z ekologie 1
7TEK2Terénní cvičení z ekologie 2
6FYROFyziologie rostlin (přednáška)


AutorNázev práceTypRok
Bilková AnetaÚčinky ozonu na smrk ztepilý (L.) Karst. v odlišných růstových podmínkáchdiplomová 2020 
Chorzempová VladěnaSledování sezonních změn fotosyntetických pigmentů smrku ztepilého alpské provenience v horském pásmu Malého Smrkudiplomová 2018 
Kořínková KateřinaVliv vlnové délky a teploty světla na tvorbu fotosyntetických pigmentů u vybraných kmenů fotoautotrofních organismůdiplomová 2018 
Feber KamilVliv oxidačního stresu na kompozici mastných kyselin v mezofylových pletivech u vybraných experimentálních rostlin. diplomová 2016 
Michna KarelPůsobení oxidačního stresu na vybraném rostlinném taxonudiplomová 2013 
Divácký AntonínAnalýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST.diplomová 2011 
Grygová LucieKvantifikace symptomů poškození jehlic Picea abies (L.) KARST. oxidativním stresemdiplomová 2011 
Sluková VeronikaOptimalizace růstových podmínek Aldrovanda vesiculusa v in vitro kultivacidiplomová 2011 
Korbélyiová MarieVerifikace metody vertikální elektroforézy proteinů fotosyntézydiplomová 2010 
Pěnčíková MarieDynamika změn koncentrací fotosyntetických pigmentů u vybraného jedince dospělého smrku na experimentálním pracovišti Bílý Kříždiplomová 2010 
Myslikovjan TomášAnalýza radiálního růstu buku lesního Fagus sylvatica v Národní přírodní rezervaci Salajkadiplomová 2009 
Kramná LucieTvorba a degradace vybraných fotosyntetických pigmentů v jehlicích smrku ztepilého Picea abies (L.) KARSTdiplomová 2006 
Tesarčík TomášAplikace metody 1D-SDS PAGE elektroforézy na Picea abies (L.) KARSTdiplomová 2006 
Byrtusová MichaelaVliv spektrálního složení LED zdroje záření na růst Nicotiana tabacum za zvýšeného oxidačního stresubakalářská 2019 
Flögelová KateřinaBiometrické hodnocení růstu Arabidopsis thaliana v závislosti na vlnové délce a teplotě světlabakalářská 2019 
Bilková AnetaAnalýza fotosyntetických pigmentů po působení definovaných koncentrací ozónubakalářská 2017 
Chorzempová VladěnaHodnocení vlivu antibakteriálního účinku šalvějového extraktu na vybraných bakteriálních kulturáchbakalářská 2016 
Fajkusová SoňaKultivace rostlinných buněčných kultur s fotosyntetickou aktivitoubakalářská 2016 
Jaremčuková LucieStanovení in vitro antibakteriálního účinku třezalkového extraktu na vybraných bakteriálních kulturáchbakalářská 2016 
Kořínková KateřinaVliv změny kultivačních podmínek na viabilitu a rychlost růstu rostlinné buněčné kulturybakalářská 2016 
Moravcová VeronikaSynergické působení vodního sytostního deficitu a extrémní ozářenosti na aktivitu stomatbakalářská 2016 
Hluchníková BarboraVliv oxidačního stresu na viabilitu vybrané buněčné kultury rostlinbakalářská 2015 
Franková AlenaEnergie klíčení a kinetika růstu pylových láček Nicotiana tabacum v experimentálních podmínkách. Analýza kompetičních vztahů a orientace růstu.bakalářská 2014 
Poledníková MarkétaVliv toxického působení těžkých kovů na kultury sinicbakalářská 2014 
Váňová LucieDynamika radiálního růstu smrku ztepilého v extrémních podmínkách vybraného biotopu Moravskoslezských Beskydbakalářská 2013 
Vážná PetraVliv různých metod na klíčivost semen Sarraceniabakalářská 2013 
Vlčková MartinaOxidační stres v mezofylových pletivech smrku s klimaxovou strategií růstu v horských oblastechbakalářská 2013 
Byrtusová DanaProces stárnutí a opad jehlic smrku ztepilého (Picea abies /L./bakalářská 2012 
Pivoňka DenisVliv abiotického stresu na změny koncentrací fotosyntetických pigmentů juvenilní růstové fáze smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. vybrané vysokohorské populacebakalářská 2012 
Tkáčová MarcelaStrukturální analýza jehlic smrku ztepilého Picea abies (L.) KARSTbakalářská 2012 
Kokešová NikolaVyhodnocení přírodních poměrů lesního typu 5S1 v lesní oblasti Moravskoslezské Beskydybakalářská 2010 
Michna KarelŠkodlivé působení reaktivních kyslíkatých látek v jehlicích smrku ztepiléhobakalářská 2010 
Trombik JiříStabilita smrkových porostů k působení vybraných abiotických faktorů v Moravskoslezských Beskydechbakalářská 2010 
Divácký AntonínVliv působení ozónu na radiální růst smrku ve vrcholové části Lysé hory v Moravskoslezských Beskydechbakalářská 2009 
Grygová LucieŠkodlivé působení ozónu na lesní porostybakalářská 2009 
Sluková VeronikaEkologie a pěstování in vitro kultur vybrané taxonomické skupiny rodu Aldrovandabakalářská 2009 
Tylová PetraPoužití mikroskopických technik při analýze poškození jehlic smrkubakalářská 2009 
Vaculíková PavlaZměny fotosynteticky aktivní radiace a kinetika průduchové regulace listůbakalářská 2009 
Čtvrtníčková KláraPlošné zastoupení lesů a jejich ohrožení ve vybraném krajinném segmentu Přerovbakalářská 2006 
Dendisová KateřinaPosouzení zdravotního stavu smrku ztepilého pomocí histologických metodbakalářská 2006 
Kadlecová HanaVlhkostní režim jihomoravského luhu v jeho okrajových výškových gradientechbakalářská 2006 
Papánková AndreaEkologické požadavky jedle bílé (Abies alba Mill.) a možné příčiny její nedostatečné přirozené obnovy v NPR Salajkabakalářská 2006 


Analýza vlivu gradientu zvýšené koncentrace ozónu na klony smrku ztepilého Picea abies
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí popoulací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2014
PoskytovatelProgramové projekty
Stavukončený
Využití kometového testu k analýze změn indukovaných oxidačním stresem v rostlinných a živočišných buněčných modelech
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Dílčí zpracování současných poznatků o vlivu ozonu na vizuální, morfologické a fyziologické změny u dřevin se zaměřením na jejich zdravotní stav a produkci
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období11/2007 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
INOVACE VÝUKY PŘEDMĚTŮ FYZIOLOGIE A EKOFYZIOLOGIE ROSTLIN
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub