Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Václav Krpeš


„Umění není udělat pokusy, ale porozumět jim.“

Václav Krpeš

titul, jméno, příjmení:
doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
L 413, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2324
e-mail:

Vzdělání

1978 – 1984
Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická fakulta
1968 – 1972
Střední lesnická škola v Hranicích
 

Kvalifikace

2004
Habilitace docentem ekofyziologie lesních ekosystémů
1997
Ph.D.
 

Další vzdělávání, kurzy

2004
Kurz autorů distančních výukových opor
1993
Kurz molekulární biologie rostlin (projekt TEMPUS) UMBR AV ČR České Budějovice
 

Zaměstnání, praxe

1993 – dosud
Ostravská univerzita
1992 – 1993
Vysoká škola báňská - TU Ostrava - ekotechnika
1990 – 1991
Mendelova univerzita v Brně
1985 – 1990
Ústav ekologie průmyslové krajiny AV ČR Ostrava
 

Odborné zaměření

Fyziologie mezofylové buňky
Struktura a funkce lesních ekosystémů
Ekologie lesních společenstev
 

Akademické funkce a členství v orgánech

1998 – 2001
člen Akademického senátu Ostravské univerzity
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost experimentální biologie rostlin při Ústavu experimentální botaniky AVČR, Rozvojová 135, Praha 6 - Lysolaje
Člen Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP)
 

Jazykové znalosti

Němčina
aktivní znalost
Angličtina
pasivní znalost
 


Václav Krpeš, Karel Matějka
článek v odborném periodiku
 
M. Zapletal, S. Juráň, Václav Krpeš, Karel Michna, M. Edwards-Jonášová, P. Cudlín ... další autoři
Rok: 2018, BALTIC FORESTRY
článek v odborném periodiku
 

Václav Krpeš, Karel Matějka
článek v odborném periodiku
 
M. Zapletal, S. Juráň, Václav Krpeš, Karel Michna, M. Edwards-Jonášová, P. Cudlín ... další autoři
Rok: 2018, BALTIC FORESTRY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Václav Krpeš, František Hnilička
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Václav Krpeš, Karel MICHNA, Miloš Zapletal
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Václav Krpeš, Karel Matějka, Jan Leugner
Rok: 2014, Journal of Forest Science
článek v odborném periodiku
 
Václav Krpeš, Světlana Gáperová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Jan Leugner, Václav Krpeš
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Václav Krpeš, Jan Leugner, Jarmila Martincová
Rok: 2012, Reports of Forestry Research
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Folia oecologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Hovjacká, Ivona Horká, Jiří Kristian, Václav Krpeš
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace
 
Václav Krpeš, Marie Valová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Václav Krpeš, Marie Valová, Silvia Bieleszová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, wydawnictwo ATH
kapitola v odborné knize
 
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Václav Krpeš, Jan Leugner
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Bulletin Společnosti experimentální biologie rostlin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Václav Krpeš, Petr Kočárek, Vladimír Honkyš
Rok: 2006, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Václav Krpeš, Světlana Gáperová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006, Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin
článek v odborném periodiku
 
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Rok: 2006, Tiskárna Baloušek
odborná kniha
 
Václav Krpeš, Milan Kodrik
Rok: 2005, TU Zvolen
kapitola v odborné knize
 
Václav Krpeš, Tomáš Herban
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005, Živa
článek v odborném periodiku
 
Václav Krpeš, Libor Jankovský
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Miloslav Kincl, Václav Krpeš
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1995, Biologia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Václav Krpeš, Dušan Smolík
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1990
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Bilková Aneta
Účinky ozonu na smrk ztepilý (L.) Karst. v odlišných růstových podmínkách
diplomová
2020
Chorzempová Vladěna
Sledování sezonních změn fotosyntetických pigmentů smrku ztepilého alpské provenience v horském pásmu Malého Smrku
diplomová
2018
Kořínková Kateřina
Vliv vlnové délky a teploty světla na tvorbu fotosyntetických pigmentů u vybraných kmenů fotoautotrofních organismů
diplomová
2018
Feber Kamil
Vliv oxidačního stresu na kompozici mastných kyselin v mezofylových pletivech u vybraných experimentálních rostlin.
diplomová
2016
Michna Karel
Působení oxidačního stresu na vybraném rostlinném taxonu
diplomová
2013
Divácký Antonín
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST.
diplomová
2011
Grygová Lucie
Kvantifikace symptomů poškození jehlic Picea abies (L.) KARST. oxidativním stresem
diplomová
2011
Sluková Veronika
Optimalizace růstových podmínek Aldrovanda vesiculusa v in vitro kultivaci
diplomová
2011
Korbélyiová Marie
Verifikace metody vertikální elektroforézy proteinů fotosyntézy
diplomová
2010
Pěnčíková Marie
Dynamika změn koncentrací fotosyntetických pigmentů u vybraného jedince dospělého smrku na experimentálním pracovišti Bílý Kříž
diplomová
2010
Myslikovjan Tomáš
Analýza radiálního růstu buku lesního Fagus sylvatica v Národní přírodní rezervaci Salajka
diplomová
2009
Kramná Lucie
Tvorba a degradace vybraných fotosyntetických pigmentů v jehlicích smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST
diplomová
2006
Tesarčík Tomáš
Aplikace metody 1D-SDS PAGE elektroforézy na Picea abies (L.) KARST
diplomová
2006
Byrtusová Michaela
Vliv spektrálního složení LED zdroje záření na růst Nicotiana tabacum za zvýšeného oxidačního stresu
bakalářská
2019
Flögelová Kateřina
Biometrické hodnocení růstu Arabidopsis thaliana v závislosti na vlnové délce a teplotě světla
bakalářská
2019
Bilková Aneta
Analýza fotosyntetických pigmentů po působení definovaných koncentrací ozónu
bakalářská
2017
Chorzempová Vladěna
Hodnocení vlivu antibakteriálního účinku šalvějového extraktu na vybraných bakteriálních kulturách
bakalářská
2016
Fajkusová Soňa
Kultivace rostlinných buněčných kultur s fotosyntetickou aktivitou
bakalářská
2016
Jaremčuková Lucie
Stanovení in vitro antibakteriálního účinku třezalkového extraktu na vybraných bakteriálních kulturách
bakalářská
2016
Kořínková Kateřina
Vliv změny kultivačních podmínek na viabilitu a rychlost růstu rostlinné buněčné kultury
bakalářská
2016
Moravcová Veronika
Synergické působení vodního sytostního deficitu a extrémní ozářenosti na aktivitu stomat
bakalářská
2016
Hluchníková Barbora
Vliv oxidačního stresu na viabilitu vybrané buněčné kultury rostlin
bakalářská
2015
Franková Alena
Energie klíčení a kinetika růstu pylových láček Nicotiana tabacum v experimentálních podmínkách. Analýza kompetičních vztahů a orientace růstu.
bakalářská
2014
Poledníková Markéta
Vliv toxického působení těžkých kovů na kultury sinic
bakalářská
2014
Váňová Lucie
Dynamika radiálního růstu smrku ztepilého v extrémních podmínkách vybraného biotopu Moravskoslezských Beskyd
bakalářská
2013
Vážná Petra
Vliv různých metod na klíčivost semen Sarracenia
bakalářská
2013
Vlčková Martina
Oxidační stres v mezofylových pletivech smrku s klimaxovou strategií růstu v horských oblastech
bakalářská
2013
Byrtusová Dana
Proces stárnutí a opad jehlic smrku ztepilého (Picea abies /L./
bakalářská
2012
Pivoňka Denis
Vliv abiotického stresu na změny koncentrací fotosyntetických pigmentů juvenilní růstové fáze smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. vybrané vysokohorské populace
bakalářská
2012
Tkáčová Marcela
Strukturální analýza jehlic smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST
bakalářská
2012
Kokešová Nikola
Vyhodnocení přírodních poměrů lesního typu 5S1 v lesní oblasti Moravskoslezské Beskydy
bakalářská
2010
Michna Karel
Škodlivé působení reaktivních kyslíkatých látek v jehlicích smrku ztepilého
bakalářská
2010
Trombik Jiří
Stabilita smrkových porostů k působení vybraných abiotických faktorů v Moravskoslezských Beskydech
bakalářská
2010
Divácký Antonín
Vliv působení ozónu na radiální růst smrku ve vrcholové části Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech
bakalářská
2009
Grygová Lucie
Škodlivé působení ozónu na lesní porosty
bakalářská
2009
Sluková Veronika
Ekologie a pěstování in vitro kultur vybrané taxonomické skupiny rodu Aldrovanda
bakalářská
2009
Tylová Petra
Použití mikroskopických technik při analýze poškození jehlic smrku
bakalářská
2009
Vaculíková Pavla
Změny fotosynteticky aktivní radiace a kinetika průduchové regulace listů
bakalářská
2009
Čtvrtníčková Klára
Plošné zastoupení lesů a jejich ohrožení ve vybraném krajinném segmentu Přerov
bakalářská
2006
Dendisová Kateřina
Posouzení zdravotního stavu smrku ztepilého pomocí histologických metod
bakalářská
2006
Kadlecová Hana
Vlhkostní režim jihomoravského luhu v jeho okrajových výškových gradientech
bakalářská
2006
Papánková Andrea
Ekologické požadavky jedle bílé (Abies alba Mill.) a možné příčiny její nedostatečné přirozené obnovy v NPR Salajka
bakalářská
2006Hlavní řešitel
doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2014
Poskytovatel
Programové projekty
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období
11/2007 - 12/2010
Poskytovatel
Nezařazené projekty
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období
1/2006 - 12/2006
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub