Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Václav Krpeš


„Umění není udělat pokusy, ale porozumět jim.“

Václav Krpeš

titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 413, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2324
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1978 – 1984Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická fakulta
1968 – 1972Střední lesnická škola v Hranicích

Kvalifikace

2004Habilitace docentem ekofyziologie lesních ekosystémů
1997Ph.D.

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2004 Kurz autorů distančních výukových opor
1993Kurz molekulární biologie rostlin (projekt TEMPUS) UMBR AV ČR České Budějovice

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1993 – dosudOstravská univerzita
1992 – 1993Vysoká škola báňská – TU Ostrava – ekotechnika
1990 – 1991Mendelova univerzita v Brně
1985 – 1990Ústav ekologie průmyslové krajiny AV ČR Ostrava

Odborné zaměření

Fyziologie mezofylové buňky
Struktura a funkce lesních ekosystémů
Ekologie lesních společenstev

Akademické funkce a členství v orgánech

1998 – 2001člen Akademického senátu Ostravské univerzity

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost experimentální biologie rostlin při Ústavu experimentální botaniky AVČR, Rozvojová 135, Praha 6 - Lysolaje
Člen Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP)

Jazykové znalosti

Němčinaaktivní znalost
Angličtinapasivní znalost
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.ZkratkaNázev předmětu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKFYREkofyziologie rostlin
EKLESEkologie lesa
EKLS2Ekologie 2
EKOLSEkologie lesa
EKOROEkologie rostlin
EKORSEkologie rostlin
FYRBFFyziologie rostlin
FYRCVCvičení z fyziologie rostlin
FYZIRFyziologie rostlin
FYZRSFyziologie rostlin
FZRSBFyziologie rostlin
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
TECAETerénní cvičení
TECVETerénní cvičení z ekologie
WFEX1Field excursion 1
XEKFYEkofyziologie rostlin
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
XTECATerénní cvičení
XTECVTerénní cvičení z ekologie
YFYROFyziologie rostlin
6EKLEEkologie lesa
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7EKLEEkologie lesa
7FYRMFyziologie rostlin (cvičení malé)
7FYRPFyziologie rostlin (přednáška)
7FYRVFyziologie rostlin (cvičení velké)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7TEK1Terénní cvičení z ekologie 1
7TEK2Terénní cvičení z ekologie 2
6FYROFyziologie rostlin (přednáška)


AutorNázev práceTypRok
Bilková AnetaÚčinky ozonu na smrk ztepilý (L.) Karst. v odlišných růstových podmínkáchdiplomová 2020 
Chorzempová VladěnaSledování sezonních změn fotosyntetických pigmentů smrku ztepilého alpské provenience v horském pásmu Malého Smrkudiplomová 2018 
Kořínková KateřinaVliv vlnové délky a teploty světla na tvorbu fotosyntetických pigmentů u vybraných kmenů fotoautotrofních organismůdiplomová 2018 
Feber KamilVliv oxidačního stresu na kompozici mastných kyselin v mezofylových pletivech u vybraných experimentálních rostlin. diplomová 2016 
Michna KarelPůsobení oxidačního stresu na vybraném rostlinném taxonudiplomová 2013 
Divácký AntonínAnalýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST.diplomová 2011 
Grygová LucieKvantifikace symptomů poškození jehlic Picea abies (L.) KARST. oxidativním stresemdiplomová 2011 
Sluková VeronikaOptimalizace růstových podmínek Aldrovanda vesiculusa v in vitro kultivacidiplomová 2011 
Korbélyiová MarieVerifikace metody vertikální elektroforézy proteinů fotosyntézydiplomová 2010 
Pěnčíková MarieDynamika změn koncentrací fotosyntetických pigmentů u vybraného jedince dospělého smrku na experimentálním pracovišti Bílý Kříždiplomová 2010 
Myslikovjan TomášAnalýza radiálního růstu buku lesního Fagus sylvatica v Národní přírodní rezervaci Salajkadiplomová 2009 
Kramná LucieTvorba a degradace vybraných fotosyntetických pigmentů v jehlicích smrku ztepilého Picea abies (L.) KARSTdiplomová 2006 
Tesarčík TomášAplikace metody 1D-SDS PAGE elektroforézy na Picea abies (L.) KARSTdiplomová 2006 
Byrtusová MichaelaVliv spektrálního složení LED zdroje záření na růst Nicotiana tabacum za zvýšeného oxidačního stresubakalářská 2019 
Flögelová KateřinaBiometrické hodnocení růstu Arabidopsis thaliana v závislosti na vlnové délce a teplotě světlabakalářská 2019 
Bilková AnetaAnalýza fotosyntetických pigmentů po působení definovaných koncentrací ozónubakalářská 2017 
Chorzempová VladěnaHodnocení vlivu antibakteriálního účinku šalvějového extraktu na vybraných bakteriálních kulturáchbakalářská 2016 
Fajkusová SoňaKultivace rostlinných buněčných kultur s fotosyntetickou aktivitoubakalářská 2016 
Jaremčuková LucieStanovení in vitro antibakteriálního účinku třezalkového extraktu na vybraných bakteriálních kulturáchbakalářská 2016 
Kořínková KateřinaVliv změny kultivačních podmínek na viabilitu a rychlost růstu rostlinné buněčné kulturybakalářská 2016 
Moravcová VeronikaSynergické působení vodního sytostního deficitu a extrémní ozářenosti na aktivitu stomatbakalářská 2016 
Hluchníková BarboraVliv oxidačního stresu na viabilitu vybrané buněčné kultury rostlinbakalářská 2015 
Franková AlenaEnergie klíčení a kinetika růstu pylových láček Nicotiana tabacum v experimentálních podmínkách. Analýza kompetičních vztahů a orientace růstu.bakalářská 2014 
Poledníková MarkétaVliv toxického působení těžkých kovů na kultury sinicbakalářská 2014 
Váňová LucieDynamika radiálního růstu smrku ztepilého v extrémních podmínkách vybraného biotopu Moravskoslezských Beskydbakalářská 2013 
Vážná PetraVliv různých metod na klíčivost semen Sarraceniabakalářská 2013 
Vlčková MartinaOxidační stres v mezofylových pletivech smrku s klimaxovou strategií růstu v horských oblastechbakalářská 2013 
Byrtusová DanaProces stárnutí a opad jehlic smrku ztepilého (Picea abies /L./bakalářská 2012 
Pivoňka DenisVliv abiotického stresu na změny koncentrací fotosyntetických pigmentů juvenilní růstové fáze smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. vybrané vysokohorské populacebakalářská 2012 
Tkáčová MarcelaStrukturální analýza jehlic smrku ztepilého Picea abies (L.) KARSTbakalářská 2012 
Kokešová NikolaVyhodnocení přírodních poměrů lesního typu 5S1 v lesní oblasti Moravskoslezské Beskydybakalářská 2010 
Michna KarelŠkodlivé působení reaktivních kyslíkatých látek v jehlicích smrku ztepiléhobakalářská 2010 
Trombik JiříStabilita smrkových porostů k působení vybraných abiotických faktorů v Moravskoslezských Beskydechbakalářská 2010 
Divácký AntonínVliv působení ozónu na radiální růst smrku ve vrcholové části Lysé hory v Moravskoslezských Beskydechbakalářská 2009 
Grygová LucieŠkodlivé působení ozónu na lesní porostybakalářská 2009 
Sluková VeronikaEkologie a pěstování in vitro kultur vybrané taxonomické skupiny rodu Aldrovandabakalářská 2009 
Tylová PetraPoužití mikroskopických technik při analýze poškození jehlic smrkubakalářská 2009 
Vaculíková PavlaZměny fotosynteticky aktivní radiace a kinetika průduchové regulace listůbakalářská 2009 
Čtvrtníčková KláraPlošné zastoupení lesů a jejich ohrožení ve vybraném krajinném segmentu Přerovbakalářská 2006 
Dendisová KateřinaPosouzení zdravotního stavu smrku ztepilého pomocí histologických metodbakalářská 2006 
Kadlecová HanaVlhkostní režim jihomoravského luhu v jeho okrajových výškových gradientechbakalářská 2006 
Papánková AndreaEkologické požadavky jedle bílé (Abies alba Mill.) a možné příčiny její nedostatečné přirozené obnovy v NPR Salajkabakalářská 2006 


Analýza vlivu gradientu zvýšené koncentrace ozónu na klony smrku ztepilého Picea abies
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí popoulací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2014
PoskytovatelProgramové projekty
Stavukončený
Využití kometového testu k analýze změn indukovaných oxidačním stresem v rostlinných a živočišných buněčných modelech
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Dílčí zpracování současných poznatků o vlivu ozonu na vizuální, morfologické a fyziologické změny u dřevin se zaměřením na jejich zdravotní stav a produkci
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období11/2007 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
INOVACE VÝUKY PŘEDMĚTŮ FYZIOLOGIE A EKOFYZIOLOGIE ROSTLIN
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub