Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Badatelsky orientovaná výuka
Cílem kurzu je seznámit učitele z praxe s typem úloh podporujících bádání, s badatelským cyklem, se způsobem formování badatelských dovedností žáků, charakteristikou jednotlivých typů bádání a způsoby hodnocení badatelsky orientované výuky. Propojit teoretické znalosti z této problematiky s návrhem a praktickou realizací jednoduchých badatelských úloh v laboratoři.

Školní pokusy z pohledu fyzikální chemie
Cílem kurzu je zdůraznění vazby mezi teoretickým popisem fázových a chemických rovnovah a jejich praktickou realizací formou žákovských či demonstračních pokusů.