Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
GIS Day 2010
Renata Popelková, Monika Mulková, Martin Adamec, Luděk Krtička
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
Pavel Mentlík, Jozef Minár, Eva Břízová, Lenka Lisá, Petr TÁBOŘÍK, Václav Stacke
Rok: 2010, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Włodzimierz Margielewski, Petr TÁBOŘÍK, Jan Urban, Jan Hradecký, Czesław Szura
Rok: 2010, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Historical chronology of rockfall in the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Karel Šilhán
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historical chronology of rockfall in the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Karel Šilhán
Rok: 2010
stať ve sborníku

Holocene development of the large slope deformation Kykula, Kysucké Beskydy Mts. (Slovakia)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy)
Václav Škarpich, Tomáš GALIA, Jan Hradecký, Jan Peč
Rok: 2010, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Internal structure, time constraints and recent activity of the Uspenskoye megalandslide (North Caucasus foredeep, Russia)
Tomáš Pánek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Internal structure, time constraints and recent activity of the Uspenskoye megalandslide (North Caucasus Foredeep, Russia)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2010
stať ve sborníku

Introduction into the reasearch of Beskydian headwater streams
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Izolinie - současný pohled na klasickou kartografickou metodu
Radek Dušek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Jeskyně v Ondrášově skále: kombinace krasu a pseudokrasu?
Jan Lenart
Rok: 2010, Speleo
článek v odborném periodiku

Komparace vývoje krajinné a funkční struktury suburbií v 19. a 20. století na příkladu města Olomouce
Jan Daniel, Jindřich FRAJER, Pavel Klapka
Rok: 2010
stať ve sborníku

Landscape Metrics for the Assessment of Landscape Development Affected by Mineral Resources Extraction
Renata Popelková
Rok: 2010, Slovak Academy of Sciences
kapitola v odborné knize

Minimální průtoky řeky Ostravice
Jana Bohdálková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Minimální průtoky řeky Ostravice
Jana Bohdálková, Jiřina Vontorová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Morphometric and statistical analysis of the Morávka River basin as a tool of sediment storage identification (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morphometric and statistical analysis of the Morávka River basin as a tool of sediment storage identification (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Morphometry of the landslide dams in the Outer Western Carpathians in relation to their morphodynamic setting
Veronika Smolková, Tomáš Pánek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morphometry of the landslide dams in the Outer Western Carpathians in relation to their morphodynamic setting
Veronika Smolková, Tomáš Pánek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Muddy floods in Slovakia
Miloš Stankoviansky, Jozef Minár, Ivan Barka, Radoslav Bonk, Milan Trizna
Rok: 2010, LAND DEGRAD DEV
článek v odborném periodiku

Nejstarší rybníky na Čáslavsku a jejich funkce
Jindřich FRAJER, Renata Pavelková Chmelová
Rok: 2010
stať ve sborníku

No country for old trees: Forestry intensification induced loss of key habitats for endangered beetles in the March-Thaya floodplain, Czech Republic
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek, Jiří Kmet, Vladan Riedl
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání metod SCS-CN a Green-Ampt pomocí citlivostní anylýzy na základě změn indexu předchozí srážky
Jan Unucka, Michaela Hořínková, Veronika Říhová, Petr Vavroš, Martin Adamec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Possibilities of the semi-distributed and distributed models in forest hydrology on example of the Ostravice basin
Jan Unucka, Milan Jařabáč, Veronika Říhová, Jozef Richnavský, Michaela Hořínková, Ondřej Malek, Petr Bobáľ, Michal Podhorányi, Martin Ďuricha, Petr Vavroš, Boris Šír, Martin Adamec, Dušan Žídek
Rok: 2010, Časopis Beskydy / The Beskids Bulletin
článek v odborném periodiku

Proměny Suburbia: Olomouc - Nová Ulice
Jan Daniel, Jindřich FRAJER, Pavel Klapka
Rok: 2010, Historická geografie (Historical geography)
článek v odborném periodiku

Puklinové jeskyně a jiné gravitačně podmíněné diskontinuity určené pomocí 2D elektrické odporové tomografie. Příkladové studie z flyšových Karpat
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš Pánek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recent morphogenesis of gravel bars of the Ostravice River - a concept of monitoring
Zdeněk Kašpárek, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Recurrent landslides predisposed by fault-induced weathering of flysch in the Western Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jozef Minár, Karel Šilhán
Rok: 2010, Geological Society, London
kapitola v odborné knize

Role zastavěných oblastí na proudění větru, srážky a srážkový stín v případě aglomerace Brno-město a jeho okolí
Radka Bartošová, Jindřich Kynický
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role zastavěných oblastí na proudění větru, srážky a srážkový stín v případě aglomerace Brno-město a jeho okolí.
Jindřich Kynický, Radka Bartošová, Hana Cihlářová, Martin Brtnický
Rok: 2010
stať ve sborníku

Rozšíření a degradace permafrostu ve vybraných oblastech Mongolska
Jindřich Kynický, Radka Bartošová, Hana Cihlářová, Michaela Krmíčková, Lukáš Krmíček
Rok: 2010, Zprávy o geologických výzkumech
článek v odborném periodiku

Scientific research of Mongolia and Central Asia 2010
Jindřich Kynický, Hana Cihlářová, Pavel Samec, Martin Brtnický, Radka Bartošová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Slope processes of the Veľká Rača massif (Kysucké Beskydy Mts, Slovak Republic)
Václav Škarpich, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slope processes of the Veľká Rača massif (Kysucké Beskydy Mts, Slovak Republic)
Václav Škarpich, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Střední chyba ve všech směrech
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa
Rok: 2010, Střední chyba ve všech směrech
článek v odborném periodiku

The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2010
stať ve sborníku

The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Rok: 2010, Slovak Academy of Sciences
kapitola v odborné knize

The largest prehistoric landslide in northwestern Slovakia: Chronological constraints of the Kykula long-runout landslide and related dammed lakes
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jozef Minár, Valentina Zernitskaya
Rok: 2010, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků.
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků.
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vinohradnictví a ochrana přírody na území CHKO Pálava
Jiří Matuška, Jan MIKLÍN
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů
Karel Šilhán
Rok: 2010, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
článek v odborném periodiku

Vliv použitých výškových dat na výsledky srážkoodtokového modelování v povodí Lubiny
Martin Adamec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vliv těžby na krajinu
Martin Brtnický, Jiřina Foukalová, Radka Bartošová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Vliv údolní nádrže Šance na řeku Ostravici
Jana Bohdálková, Radim KONUPČÍK, Jiřina Vontorová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv úrovně rozlišení vstupních geodat na výsledky hydrologického modelování v povodí Lubiny
Martin Adamec
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub