OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie

Monika Mulková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Monika Mulková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 104, budova L
funkce:tajemnice katedry
obor činnosti:Dálkový průzkum Země, GIS
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2303
731 444 482
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/clenove.php?cat=osobni&id=13&lang=czNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kapustová, V., Pánek, T., Hradecký, J., Zernitskaya, V., Hutchinson, S. M., Mulková, M., Sedláček, J. a Bajer, V. Peat bog and alluvial deposits reveal land degradation during 16th- and 17th-century colonisation of the Western Carpathians (Czech Republic). Land Degradation & Development. 2018, č. 29, s. 894-906. ISSN 1099-145X.
Popelková, R. a Mulková, M. The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century. Applied Geography. 2018, č. 90, s. 28-43. ISSN 0143-6228.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů: Certifikovaná metodika v procesu certifikace. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Veverka, M. a Knap, R. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva: Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu TAČR (TA04021123) za roky 2014 - 2017. 2017.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 319-332. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century. první vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 191 s. ISBN 978-80-7464-823-6.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Popelková, R. a Mulková, M. Multitemporal aerial image analysis for the monitoring of the processes in the landscape affected by deep coal mining. European Journal of Remote Sensing. 2016, č. 49, s. 973-1009. ISSN 2279-7254.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Knap, R. a Veverka, M. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Brno: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.. Časopis Matice moravské. 2015, roč. 134, s. 435-463. ISSN 0323-052X.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a GAJDOŠOVÁ, K. Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Holčák, T. Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.. 2015.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M. a Popelková, R. Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.. 2014.
Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2014.. 2014.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014. 2014.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Knap, R., Mulková, M., Popelková, R. a Veverka, M. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.. 2014.
Mulková, M., Adamec, M. a Petr, K. Povodí Stonávky - r. 1836 a 2012, změny ve využití území (zemědělská půda mapa). 2014.
VOJVODÍK, D., Mulková, M. a Adamec, M. Povodí Stonávky - využití území v roce 1836. 2014.
Mulková, M., Adamec, M. a Petr, K. Povodí Stonávky - využití území v roce 2012. 2014.
Mulková, M. a Popelková, R. Displays of hard coal deep mining in aerial photos: -. Acta Universitatis Carolinae - Geographica. 2013, roč. 48, č. 1, s. 25-39. ISSN 0300-5402.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.. 2013.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.. 2013.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. Historická geografie. 2013, roč. 39, č. 1, s. 49-84. ISSN 0323-0988.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere. 2012, roč. 31, č. 1, s. 75-91. ISSN 1335-342X.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries. In: Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 37-49. ISBN 978-80-210-5799-9.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Popelka, P. a Mulková, M. Dopad industrializace na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století. In: Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. Praha. 2011.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava. 2011.
Mulková, M. a Popelková, R. Kvalitativní a kvantitativní kartografické metody vizualizace změn využití krajiny. In: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 97-125. Spisy PdF Masarykovy univerzity, sv. č. 151. ISBN 978-80-210-5420-2.
Popelková, R. a Mulková, M. Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karvina Mining District, Czech Republic. Journal of Maps. 2011, s. 363-375. ISSN 1744-5647.
Mulková, M., Popelka, P. a Popelková, R. The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries. In: 19. mezinárodní konference Geografie a geoinformatika, výzva pro praxi a vzdělávání. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzia. 2011.
Mulková, M. a Popelková, R. Detekce změn krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí na základě leteckých snímků. In: XXII. sjezd České geografieké společnosti, Geografie pro život ve 21. století. Ostrava. 2010.
Popelková, R., Mulková, M., Adamec, M. a Krtička, L. GIS Day 2010 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2010.
Baar, V., Krtička, L., Kovář, M., Hoch, T., HOUDKOVÁ, Z., Šumberová, M. a Mulková, M. Seminář pro učitele geografie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Mulková, M. a Popelková, R. The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining. In: Symposium: 100 Years ISPRS - Advancing Remote Sensing Science. Vídeň. 2010.
Mulková, M. a Popelková, R. The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vienna: Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna University of Technology, 2010. Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna University of Technology, 2010. s. 401-406. ISSN 1682-1777.
Mulková, M., Popelka, P. a Popelková, R. The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District: Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. In: Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2010. s. 433-447. ISBN 978-80-89325-16-0.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Mulková, M. GIS Day 2009 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2009.
Popelková, R. a Mulková, M. Kvantitativní metody vizualizace změn v krajině. In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. s. 213-220. ISBN 978-80-210-4947-5.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century. In: 15th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. Bratislava. 2009.
Mulková, M. a Popelková, R. Cultural and Mining Landscapes: Different Changes and Different Methods to Evaluate the Landscape Development. In: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vyd. s. 153-159. ISBN 978-80-210-4600-9.
Mulková, M. a Popelková, R. The effects of deep hard coal mining on the landscape development in Lazy Allotment. In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecology Research. Nitra: Institute of Landscape Ecology Slovak Academy od Sciences, 2008. Institute of Landscape Ecology Slovak Academy od Sciences, 2008. s. 295-302. ISBN 978-80-89325-03-0.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Vizualizace změn v krajině. In: Sborník z 15. ročníku mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2008. Ostrava: TANGER, spol.s r.o., 2008. TANGER, spol.s r.o., 2008. s. 1-9. ISBN 978-80-254-1340-1.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes. In: IALE World Congress 2007. Wageningen. 2007.
Mulková, M. a Sedláriková, R. Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes. In: 25 Years of Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. Wageningen: IALE, 2007. IALE, 2007. s. 892-892. ISBN 978-90-78514-02-2.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2006 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2006.
Sedláriková, R. a Mulková, M. The effects of black coal deep mining to the landscape development in Lazy mining area. In: The 14thInternational Symposium on Landscape Ecology Research, Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Stará Lesná. 2006.
Sedláriková, R. a Mulková, M. The hints of the pastness in the dynamic changing landscape. In: The 14thInternational Symposium on Landscape Ecology Research, Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Stará Lesná. 2006.
Dušek, R. a Mulková, M. Využívání map a družicových snímků - současné trendy v geografii. 2006.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Sledování vývoje a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií. 2005.
Mulková, M. a Sedláriková, R. Sledování změn krajiny s využitím geoinformačních technologií. In: Transformační procesy 1990 - 2005. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 213-225. ISBN 80-7368-106-4.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2004 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2004.
Mulková, M. Detection of changes of the land-use in stoped grounds by means of aerial photography. In: 4th International Symposium Remote Sensing of Urban Areas : The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences. Proceedings of the ISPRS WG VII/4 Symposium Remote sensing of urban areas. 2003-06-27 Regensburg. Regensburg: International society for photogrammetry and remote sensing, 2003. International society for photogrammetry and remote sensing, 2003. s. 134-137. ISBN 1682-1777.
Mulková, M. Detection of changes of the land-use in stoped grounds by means of aerial photography. In: 4th International Symposium: Remote sensing of urban areas . Regensburg. 2003.
Mulková, M. Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí. Geodetický a kartografický obzor. 2003, roč. 49, č. 7, s. 171-176. ISSN 0016-7096.
Mulková, M. Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí. In: 15. kartografická konferencia - Geoinformatizácia kartografie. Zvolen. 2003.
Pánek, T., Hradecký, J. a Mulková, M. Morfostrukturní a morfodynamické aspekty reliefu flyšových Karpat /na příkladu Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny/. 2002.
Mulková, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování. 2002.
Mulková, M. Mapování antropogenní změn krajiny v poddolovaných oblastech. In: 14. kartografická konference: Sborník 14. kartografické konference 2001-09-11 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 15-16. ISBN 80-7082-781-5.
Mulková, M. Monitoring rekultivačních staveb s využitím DPZ na příkladu rekultivace složiště popelovin Elektrárny Dětmarovice v Orlové-Zimném dole. In: Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech hornoslezského a ostravského regionu: Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech hornoslezského a ostravského regionu. Sborník referátů z česko-polské konference konané ve dnech 17.-18. května 2001 v Ostravě 2001-05-17 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 32-36. ISBN 80-7042-802-3.
Adamovský, M., Holuša, V., Koudela, R. a Mulková, M. Rozptylová studie mobilních zdrojů emisí v okrese Přerov. 1999.
Adamovský, M., Holuša, V., Koudela, R. a Mulková, M. Rozptylová studie okresu Frýdek-Místek. 1999.
Holuša, V. a Mulková, M. Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. I. etapa. Demografický průzkum oblasti. Část IV. 1998.
Adamovský, M., Holuša, V. a Mulková, M. Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. II. etapa. Studie zdravotního stavu obyvatelstva. Část III. 1998.
Mulková, M., Pavlíček, V. a Prášek, J. Složiště popelovin EDĚ v Orlové-Zimném dole - ideový návrh monitoringu. 1998.
Čech, J., Holuša, V., Knob, J., Mulková, M., Pavlíček, V. a Štěpánek, V. Snížení mobility rizikových prvků kadmia a niklu a zablokování jeho přenosu do potravinového řetězce v kontaminovaných půdách v katastru obcí Raškovice a Vyšní Lhoty. Závěrečná zpráva. 1998.


AutorNázev práceTypRok
Dobesch OndřejMultitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálním území Košařiska od poloviny 19. stoletídiplomová 2018 
Janoszewski TomášVývoj krajinného pokryvu v katastrálních územích Antošovice a Koblov od poloviny 19. století do současnostidiplomová 2018 
Nedoma PatrikZměny krajiny v katastrálních územích Kunčice nad Ostravicí a Hrabůvka od poloviny 19. století do současnostidiplomová 2018 
Mikulajčík RadimAnalýza změn krajinného pokryvu v katastrálních územích Guty a Nebory od poloviny 19. stoletídiplomová 2016 
Szymurda MartinAnalýza změn krajinného pokryvu v katastrálních územích Třinec a Konská od poloviny 19. stoletídiplomová 2016 
Holušová VeronikaVývoj krajiny v katastrálním území Petřkovice od poloviny 19. století do současnostidiplomová 2015 
Kaločová BarboraAnalýza vývoje krajiny v katastrálním území Polanka nad Odrou od poloviny 19. století do současnosti.diplomová 2015 
Kozlová SimonaAntropogenní tvary reliéfu v karvinské části OKR (západní část)diplomová 2014 
Vozábová MarkétaMultitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálním území Ráj od poloviny 19. stoletídiplomová 2014 
Szalayová MartinaKrajina dobývacího prostoru Mariánské Hory od poloviny 19. století do současnostidiplomová 2013 
Čouka JanVývoj krajiny v dobývacím prostoru Dolu František od poloviny 19. století do současnostidiplomová 2012 
Doležalová RenátaHodnocení změn ve využití krajiny v katastrálních územích Roudno, Karlovec a Nová Pláňdiplomová 2012 
Václavek MarekZměny krajiny v dobývacím prostoru Vítkovice od roku 1836 do současnostidiplomová 2012 
Wrobel LukášAntropogenní tvary reliéfu v karvinské části OKR (východní část)diplomová 2012 
Kozelská MichaelaAntropogenní tvary reliéfu v ostravské části OKRdiplomová 2011 
Vojvodík DavidKomparace výsledků vizuální fotointerpretace a automatické klasifikace leteckých snímků v software FeatureObjeXdiplomová 2011 
Begešová PetraČasoprostorové změny krajiny v dobývacím prostoru Slezská Ostrava Idiplomová 2010 
Křístková VeronikaAnalýza změn krajiny v katastrálním území Razovádiplomová 2010 
Pavlovský LukášVývoj krajiny v dobývacím prostoru Přívozdiplomová 2010 
Pavlíková AlexandraČasoprostorové změny krajiny v dobývacích prostorech Slezská Ostrava III a Michálkovicediplomová 2009 
Brus JanSledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Dolu Heřmanice s využitím GITdiplomová 2007 
Hefner RadimVyužití leteckých snímků při sledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Dolu Darkovdiplomová 2007 
Plačková KateřinaSledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Dolu ČSA s využitím GITdiplomová 2007 
Večeřová MartinaMonitorování skládek odpadudiplomová 2007 
Bubeníček JanVyužití multitemporální analýzy leteckých snímků při sledování antropogenních změn krajiny na příkladu správního území obce Světecdiplomová 2005 
Holečková PavlaPrincipy obnovy vegetace v rámci zahlazení těžby hnědého uhlídiplomová 2005 
Kvak AntonínVyužití leteckých snímků při sledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Dolu Fučík 5diplomová 2005 
Svoboda LukášVyužití multitemporální analýzy leteckých snímků při sledování vývoje krajiny v okolí vodní nádrže Velké Dářkodiplomová 2005 
Wieczorková KarlaAntropogenní změny krajiny v dobývacím prostoru Dolu Dukladiplomová 2005 
Türke PavelAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Vendryně v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2018 
Gajdaczová NataliaAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Lyžbice a Karpentná v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2017 
Kopcová AnetaKrajinný pokryv a jeho vývoj v katastrálním území Ropice a Rakovec v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2017 
Hulina LukášVývoj krajinného pokryvu v katastrálním území Havířov - město v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2015 
Malá BarboraAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Nýdek v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2015 
Nedoma PatrikAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Návsí v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2015 
Světoňová HanaZměny krajiny v katastrálním území Petřvald v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2014 
Szymurda MartinAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Heřmanice v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2014 
Kocich DavidAnalýza změn krajinného pokryvu v katastrálním území Moravská Ostrava v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2013 
Pasz VáclavAnalýza změn krajinného pokryvu v katastrálním území Horní Lutyně v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2013 
Světoňová MichaelaZměny krajiny v katastrálním území Michálkovice a Radvanice v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2013 
Holušová VeronikaAnalýza využití krajiny v katastrálních územích Hrušov a Muglinov v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2012 
Hykel JiříAnalýza využití krajiny v katastrálním území Rychvald v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2012 
Priesnitz VojtěchRekultivace krajiny v karvinské části OKRbakalářská 2012 
Antal MiroslavKrajina v dobývacím prostoru Doubrava od 1. poloviny 19. století do současnostibakalářská 2010 
Czepczorová BeataZměny využití krajiny v katastru obce Dolní Lomnábakalářská 2008 
Filipcová PetraInventarizace rostlinných společenstev odvalů Ema a Odrabakalářská 2008 
Matras MartinVývoj ekologických zátěží v prostoru Benátek nad Jizeroubakalářská 2008 
Mička MarekZměny využití krajiny v katastru obce Horní Lomnábakalářská 2008 
Synková RadkaVývoj ekologických zátěží v Přerověbakalářská 2008 
Voznicová TerezaZměny využití krajiny v katastru obce Morávkabakalářská 2008 
Chnúrik PeterSrovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obce Mosty u Jablunkovabakalářská 2007 
Hrbáč JanDigitální model reliéfu vybraného územíbakalářská 2006 
Ovčáčík MartinDigitální model reliéfu vybraného územíbakalářská 2006 


Inovace učeben geoinformačních technologií
Hlavní řešitelRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách 205/06/0965
Hlavní řešitelRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Přednáškové pobyty na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF OU
Hlavní řešitelRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub