Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie

Monika Mulková


titul, jméno, příjmení:RNDr. Monika Mulková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 221, budova L
funkce:tajemnice katedry
obor činnosti:dálkový průzkum Země, GIS
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2307
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/clenove.php?cat=osobni&id=13&lang=czNenalezen žádný záznam.GIS Day 2021
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

24. kartografická konference
Radek Dušek, Renata Popelková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2019
certifikované metodiky a postupy

Peat bog and alluvial deposits reveal land degradation during 16th- and 17th-century colonisation of the Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Kapustová, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Valentina Zernitskaya, Simon M. Hutchinson, Monika Mulková, Jan Sedláček, Vojtěch Bajer ... další autoři
Rok: 2018, Land Degradation & Development
článek v odborném periodiku

The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century
Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2018, Applied Geography
článek v odborném periodiku

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Michal Veverka, Robert Knap ... další autoři
Rok: 2017
ostatní

Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region
Monika Mulková, Tomáš Pánek, Renata Popelková, Jan Hradecký, Petr Popelka
Rok: 2016, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

GIS Day 2016
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková, Monika Mulková, Luděk Krtička
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Multitemporal aerial image analysis for the monitoring of the  processes in the landscape affected by deep coal mining
Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2016, European Journal of Remote Sensing
článek v odborném periodiku

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2016
ostatní

Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky vodní nádrže Brno
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
ostatní

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Tomáš Holčák
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2014
ostatní

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap, Monika Mulková, Renata Popelková, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Povodí Stonávky - r. 1836 a 2012, změny ve využití území (zemědělská půda mapa)
Monika Mulková, Martin Adamec, Krpec Petr
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Povodí Stonávky - využití území v roce 1836
David VOJVODÍK, Monika Mulková, Martin Adamec
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Povodí Stonávky - využití území v roce 2012
Monika Mulková, Martin Adamec, Krpec Petr
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Displays of hard coal deep mining in aerial photos
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2013, Acta Universitatis Carolinae - Geographica
článek v odborném periodiku

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Rok: 2013
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Rok: 2013
certifikované metodiky a postupy

Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2013, Historická geografie
článek v odborném periodiku

Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012, Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere
článek v odborném periodiku

The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
stať ve sborníku

Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Dopad industrializace na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století
Renata Popelková, Petr Popelka, Monika Mulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalitativní a kvantitativní kartografické metody vizualizace změn využití krajiny
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2011, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karvina Mining District, Czech Republic
Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2011, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detekce změn krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí na základě leteckých snímků
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GIS Day 2010
Renata Popelková, Monika Mulková, Martin Adamec, Luděk Krtička
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Seminář pro učitele geografie
Vladimír Baar, Luděk Krtička, Martin Kovář, Tomáš Hoch, Zuzana HOUDKOVÁ, Monika Šumberová, Monika Mulková ... další autoři
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2010
stať ve sborníku

The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Rok: 2010, Slovak Academy of Sciences
kapitola v odborné knize

GIS Day 2009
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Monika Mulková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Kvantitativní metody vizualizace změn v krajině
Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cultural and Mining Landscapes: Different Changes and Different Methods to Evaluate the Landscape Development
Monika Mulková, Hana Svatoňová, Renata Popelková
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

The effects of deep hard coal mining on the landscape development in Lazy Allotment
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vizualizace změn v krajině
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GIS Day 2006
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

The effects of black coal deep mining to the landscape development in Lazy mining area
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The hints of the pastness in the dynamic changing landscape
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využívání map a družicových snímků - současné trendy v geografii
Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sledování vývoje a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sledování změn krajiny s využitím geoinformačních technologií
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Rok: 2005
stať ve sborníku

GIS Day 2004
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Detection of changes of the land-use in stoped grounds by means of aerial photography
Monika Mulková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Detection of changes of the land-use in stoped grounds by means of aerial photography
Monika Mulková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí
Monika Mulková
Rok: 2003, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí
Monika Mulková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfostrukturní a morfodynamické aspekty reliefu flyšových Karpat /na příkladu Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny/
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Monika Mulková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování
Monika Mulková, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Mapování antropogenní změn krajiny v poddolovaných oblastech
Monika Mulková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Monitoring rekultivačních staveb s využitím DPZ na příkladu rekultivace složiště popelovin Elektrárny Dětmarovice v Orlové-Zimném dole
Monika Mulková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Rozptylová studie mobilních zdrojů emisí v okrese Přerov
Miroslav Adamovský, Václav Holuša, Radan Koudela, Monika Mulková
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rozptylová studie okresu Frýdek-Místek
Miroslav Adamovský, Václav Holuša, Radan Koudela, Monika Mulková
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. I. etapa. Demografický průzkum oblasti. Část IV
Václav Holuša, Monika Mulková
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. II. etapa. Studie zdravotního stavu obyvatelstva. Část III
Miroslav Adamovský, Václav Holuša, Monika Mulková
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Složiště popelovin EDĚ v Orlové-Zimném dole - ideový návrh monitoringu
Monika Mulková, V. Pavlíček, Jan Prášek
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Snížení mobility rizikových prvků kadmia a niklu a zablokování jeho přenosu do potravinového řetězce v kontaminovaných půdách v katastru obcí Raškovice a Vyšní Lhoty. Závěrečná zpráva
Josef Čech, Václav Holuša, J. Knob, Monika Mulková, V. Pavlíček, V. Štěpánek ... další autoři
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Fujaková StanislavaMultitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Český Těšín a Mosty u Českého Těšína od poloviny 19. století.diplomová 2019 
Dobesch OndřejMultitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálním území Košařiska od poloviny 19. stoletídiplomová 2018 
Janoszewski TomášVývoj krajinného pokryvu v katastrálních územích Antošovice a Koblov od poloviny 19. století do současnostidiplomová 2018 
Nedoma PatrikZměny krajiny v katastrálních územích Kunčice nad Ostravicí a Hrabůvka od poloviny 19. století do současnostidiplomová 2018 
Mikulajčík RadimAnalýza změn krajinného pokryvu v katastrálních územích Guty a Nebory od poloviny 19. stoletídiplomová 2016 
Szymurda MartinAnalýza změn krajinného pokryvu v katastrálních územích Třinec a Konská od poloviny 19. stoletídiplomová 2016 
Holušová VeronikaVývoj krajiny v katastrálním území Petřkovice od poloviny 19. století do současnostidiplomová 2015 
Kaločová BarboraAnalýza vývoje krajiny v katastrálním území Polanka nad Odrou od poloviny 19. století do současnosti.diplomová 2015 
Kozlová SimonaAntropogenní tvary reliéfu v karvinské části OKR (západní část)diplomová 2014 
Vozábová MarkétaMultitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálním území Ráj od poloviny 19. stoletídiplomová 2014 
Szalayová MartinaKrajina dobývacího prostoru Mariánské Hory od poloviny 19. století do současnostidiplomová 2013 
Čouka JanVývoj krajiny v dobývacím prostoru Dolu František od poloviny 19. století do současnostidiplomová 2012 
Doležalová RenátaHodnocení změn ve využití krajiny v katastrálních územích Roudno, Karlovec a Nová Pláňdiplomová 2012 
Václavek MarekZměny krajiny v dobývacím prostoru Vítkovice od roku 1836 do současnostidiplomová 2012 
Wrobel LukášAntropogenní tvary reliéfu v karvinské části OKR (východní část)diplomová 2012 
Prášková MichaelaAntropogenní tvary reliéfu v ostravské části OKRdiplomová 2011 
Vojvodík DavidKomparace výsledků vizuální fotointerpretace a automatické klasifikace leteckých snímků v software FeatureObjeXdiplomová 2011 
Begešová PetraČasoprostorové změny krajiny v dobývacím prostoru Slezská Ostrava Idiplomová 2010 
Křístková VeronikaAnalýza změn krajiny v katastrálním území Razovádiplomová 2010 
Pavlovský LukášVývoj krajiny v dobývacím prostoru Přívozdiplomová 2010 
Pavlíková AlexandraČasoprostorové změny krajiny v dobývacích prostorech Slezská Ostrava III a Michálkovicediplomová 2009 
Brus JanSledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Dolu Heřmanice s využitím GITdiplomová 2007 
Hefner RadimVyužití leteckých snímků při sledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Dolu Darkovdiplomová 2007 
Plačková KateřinaSledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Dolu ČSA s využitím GITdiplomová 2007 
Večeřová MartinaMonitorování skládek odpadudiplomová 2007 
Bubeníček JanVyužití multitemporální analýzy leteckých snímků při sledování antropogenních změn krajiny na příkladu správního území obce Světecdiplomová 2005 
Holečková PavlaPrincipy obnovy vegetace v rámci zahlazení těžby hnědého uhlídiplomová 2005 
Kvak AntonínVyužití leteckých snímků při sledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Dolu Fučík 5diplomová 2005 
Svoboda LukášVyužití multitemporální analýzy leteckých snímků při sledování vývoje krajiny v okolí vodní nádrže Velké Dářkodiplomová 2005 
Wieczorková KarlaAntropogenní změny krajiny v dobývacím prostoru Dolu Dukladiplomová 2005 
Matušová TerezaAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Dolní Lutyně v letech 1947 a 2018bakalářská 2021 
Türke PavelAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Vendryně v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2018 
Gajdaczová NataliaAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Lyžbice a Karpentná v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2017 
Kopcová AnetaKrajinný pokryv a jeho vývoj v katastrálním území Ropice a Rakovec v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2017 
Hulina LukášVývoj krajinného pokryvu v katastrálním území Havířov - město v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2015 
Malá BarboraAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Nýdek v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2015 
Nedoma PatrikAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Návsí v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2015 
Světoňová HanaZměny krajiny v katastrálním území Petřvald v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2014 
Szymurda MartinAnalýza krajinného pokryvu v katastrálním území Heřmanice v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2014 
Kocich DavidAnalýza změn krajinného pokryvu v katastrálním území Moravská Ostrava v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2013 
Pasz VáclavAnalýza změn krajinného pokryvu v katastrálním území Horní Lutyně v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2013 
Světoňová MichaelaZměny krajiny v katastrálním území Michálkovice a Radvanice v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2013 
Holušová VeronikaAnalýza využití krajiny v katastrálních územích Hrušov a Muglinov v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2012 
Hykel JiříAnalýza využití krajiny v katastrálním území Rychvald v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2012 
Priesnitz VojtěchRekultivace krajiny v karvinské části OKRbakalářská 2012 
Antal MiroslavKrajina v dobývacím prostoru Doubrava od 1. poloviny 19. století do současnostibakalářská 2010 
Czepczorová BeataZměny využití krajiny v katastru obce Dolní Lomnábakalářská 2008 
Filipcová PetraInventarizace rostlinných společenstev odvalů Ema a Odrabakalářská 2008 
Matras MartinVývoj ekologických zátěží v prostoru Benátek nad Jizeroubakalářská 2008 
Mička MarekZměny využití krajiny v katastru obce Horní Lomnábakalářská 2008 
Synková RadkaVývoj ekologických zátěží v Přerověbakalářská 2008 
Voznicová TerezaZměny využití krajiny v katastru obce Morávkabakalářská 2008 
Chnúrik PeterSrovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obce Mosty u Jablunkovabakalářská 2007 
Hrbáč JanDigitální model reliéfu vybraného územíbakalářská 2006 
Ovčáčík MartinDigitální model reliéfu vybraného územíbakalářská 2006 


Inovace učeben geoinformačních technologií
Hlavní řešitelRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách 205/06/0965
Hlavní řešitelRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Přednáškové pobyty na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF OU
Hlavní řešitelRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub