Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie

Vítězslav Plášek

Vítězslav Plášek

titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
L 403, budova L
funkce:
obor činnosti:
telefon, mobil:
553 46 2328
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014
Doc., Technická Univerzita ve Zvolenu, habilitace, Ekologie
2003
RNDr., Univerzita Palackého v Olomouci, Botanika
1998 – 2002
Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Botanika
1991 – 1996
(1994 - Bc; 1996 - Mgr.) Univerzita Palackého v Olomouci, Systematická biologie a ekologie
1986 – 1990
Gymnázium Zábřeh na Moravě
 

Kvalifikace

2014
Habilitace docentem ekologie
2002
Ph.D. (obor botanika)
 

Zaměstnání, praxe

1997 – dosud
Ostravská Univerzita, Katedra biologie a ekologie
1996 – 2012
Slezské zemské muzeum v Opavě, výzkumný pracovník, kurátor botanických sbírek, vedoucí botanického oddělení
 

Odborné zaměření

Bryologie
Taxonomie mechorostů
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosud
člen oborové rady DSP Biologie na OU
1999 – 2016
vedoucí odd. botaniky na katedře biologie a ekologie
 

Ocenění

2010
cena rektora Warmińsko Mazurské univerzity v Olsztynie (Polsko) prof. dr hab. Józefa Górniewicza za vědecký přínos výsledků grantového projektu
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2010 – dosud
Sociedad Espa?ola de Briología
2009 – dosud
Acta musei Richnoviensis, sect. natur., ISSN: 1213-4260, člen redakční rady
2008 – dosud
Bryonora, Praha, ISSN 0862-8904, člen redakční rady
2007 – dosud
ABLS (American Bryological-Lichenological Society)
2003 – dosud
British Bryological Society
2003 – dosud
BASEE (Bryological Association of SE Europe)
1999 – dosud
Acta Musei Silesiae (DeGruyter Group), ISSN 2336-3193 (Print), ISSN 2336-3207 (Online), výkonný redaktor
1999 – dosud
Slovenská botanická společnost
1997 – dosud
IAB (International Association of Bryologists)
1995 – dosud
Česká botanická společnost
 

Působení v zahraničí

2018
vědecká expedice do Peru, Číny a na Aljašku
2017
vědecká expedice do Číny
2016
3x vědecká expedice do Číny
2014 – 2015
vědecké expedice na Nový Zéland, Tasmánii, do Chile, Argentiny, Brazílie a Kyrgyzstánu
2012
vědecká expedice do střední Asie (Tádžikistán), Jihoafrické republiky, Lesotha a na Madagaskar
2011
vědecká expedice do J Ameriky (Chile)
2010
vědecká expedice do střední Asie (Pamír)
2009
vědecká expedice do JV Asie (Borneo, Malajsie)
2008
vědecká expedice do střední Asie (Tádžikistán) a na Aljašku
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Polština
pokročilý
Ruština
středně pokročilý
Španělština
pasivní znalost
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Fialová Lucie
Zhodnocení distribučních struktur a šíření epifytických mechů z čeledi Orthotrichaceae
disertační
2023
Komínková Zuzana
Taxonomická studie orthotrichálních mechů (Bryophyta) temperátních oblastí Číny
disertační
2021
Číhal Lukáš
Rod Orthotrichum (Bryophyta) ve střední Asii
disertační
2017
Kovářová Markéta
Vztah epifytických mechorostů k ekologickým proměnným, zejména k pH borky
rigorózní
Bierzová Andrea
Bryofloristický a ekologický výzkum mechorostů v údolí Hutiského potoka (CHKO Beskydy)
diplomová
2022
Rucki Jiří
Příprava naučné stezky věnované mechorostům v údolí Černé Ostravice
diplomová
2022
Oliveriusová Dana
Vliv dopravy na epifytické mechorosty rostoucí podél silnic
diplomová
2018
Fialová Lucie
Rod Orthotrichum na území NP Muráňská planina (Slovensko)
diplomová
2016
Komínková Zuzana
Detailní struktury peristomu mechů z r. Orthotrichum vyskytujících se na jižní polokouli
diplomová
2015
Benešová Hana
Abundance a dominance epifytních mechorostů v jednotlivých úsecích řeky Teplé
diplomová
2014
Kořenková Simona
Rozšíření druhů rodu Ulota na sevrní Moravě a ve Slezsku
diplomová
2014
Sehnalová Markéta
Abundance a dominance epifytních mechorostů v jednotlivých úsecích řeky Moravské Sázavy
diplomová
2014
Sýkorová Sylvie
Abundance a dominance epifytních mechorostů v jednotlivých úsecích řeky Lučiny
diplomová
2014
Filipová Kateřina
Srovnání historického a recentního výskytu expanzivních a invazních druhů mechorostů na území S Moravy Slezska
diplomová
2013
Petrželková Romana
Výskyt a biologické aktivity flavonoidů v mechorostech
diplomová
2013
Bradová Lenka
Mechy jako potrava rovnokřídlého hmyzu r. Tetrix
diplomová
2012
Czernerová Dana
Bryoekologická studie mechorostů v zemědělské krajině Dolního Slezska
diplomová
2010
Číhal Lukáš
Kritické zhodnocení výskytu epifytických mechorostů na území Hrubého Jeseníku
diplomová
2010
Nociarová Dominika
Sledování populační dynamiky vybraných druhů r. Orthotrichum v Beskydech
diplomová
2010
Kovářová Markéta
Bryoekologická studie epifytických mechorostů v povodí Černé Ostravice
diplomová
2009
Nowaková Hana
Fytoplankton inundačního území v PP Hraniční meandry Odry
diplomová
2009
Podstawková Daniela
Sledování populační dynamiky vybraných druhů r. Orthotrichum v údolí říčky Stonávky
diplomová
2009
Rotreklová Lucie
Rozšíření a ekologie epifytických mechorostů PR Údolí Říčky (Ochoz u Brna)
diplomová
2008
Vávrová Iva
Inventarizační výzkum mechorostů na území města Ostravy
diplomová
2008
Tračík Štěpán
Bryologicko-ekologická studie Potštátské vrchoviny a přilehlých území
diplomová
2007
Tkáčová Eva
Analýza druhové diverzity čeledi Orthotrichaceae na jižní polokouli
bakalářská
2022
Stachová Sarah
Diverzita mechorosty a jejich stanovištní nároky v ZOO Ostrava
bakalářská
2021
Rucki Jiří
Bryofloristický výzkum navrhované přírodní rezervace v MS Beskydech
bakalářská
2020
Benešová Michaela
Bryofloristický výzkum prameništního území řeky Morávky v MS Beskydech
bakalářská
2019
Borovská Jana
Tvorba check-listu epifytických mechů r. Orthotrichum s.str. pro kontinent Jižní Ameriky
bakalářská
2018
Štěrbová Veronika
Tvorba checklistu epifytických mechů rodu Lewinskya pro kontinent Jižní Ameriky
bakalářská
2018
Mojžíšková Johana
Epifytické mechorosty z čeledi Orthotrichaceae provincie Xinjiang (Čína)
bakalářská
2017
Oliveriusová Dana
Epifytické mechorosty SV části Vítkovské vrchoviny
bakalářská
2016
Čapuchová Laura
Mechorosty na polích
bakalářská
2015
Firlová Karolína
Kalorická hodnota mechorostů
bakalářská
2015
Fialová Lucie
Interakce vířníků a mechů v polárních regionech
bakalářská
2014
Halfar Jan
Epifytické mechorosty z čeledi Orthotrichaceae na území Zlatohorské vrchoviny
bakalářská
2014
Lichovníková Zuzana
Reagují mechorosty na klimatické změny?
bakalářská
2014
Komínková Zuzana
Vývoj a funkce peristomu u mechů
bakalářská
2013
Ralevská Ellen
Ekologické faktory a diverzita epifytických lišejníků v NPP Rešovské vodopády
bakalářská
2013
Benešová Hana
Výskyt epifytických mechorostů čeledi Orthotrichaceae na východních svazích údolí řeky Morávky
bakalářská
2012
Nováková Markéta
Vodní květy sinic vybraných rybníků na území CHKO Poodří (Jistebník)
bakalářská
2012
Olszarová Marie
Fytoplankton vybraných rybníků v Jistebníku (CHKO Poodří)
bakalářská
2012
Pospíšilová Anna
Krásnoočka (Euglenophyta) v rybnících v Jistebníku (CHKO Poodří)
bakalářská
2012
Sehnalová Markéta
Epifyticke mechorosty PP Březná a jejich ekologie
bakalářská
2012
Sýkorová Sylvie
Výskyt epifytických mechorostů čeledi Orthotrichaceae na západních svazích údolí řeky Morávky
bakalářská
2012
Filipová Kateřina
Invazní a expanzívní druhy mechorostů v ČR
bakalářská
2011
Mastalerzová Lucie
Rod Schistidium na území Moravskoslezských Beskyd
bakalářská
2011
Petrželková Romana
Biologicky aktivní látky v mechorostech a jejich účinky
bakalářská
2011
Kořenková Simona
Evaluace determinačních znaků rodu Ulota (Bryophyta)
bakalářská
2010
Bradová Lenka
Studium evaporace u vybraných xerofilních mechorostů
bakalářská
2009
Lacinová Kateřina
Check-List mechorostů Slezska
bakalářská
2009
Sovík Zbyněk
Bryoflóra údolí Velkého potoka v Moravskoslezských Beskydech
bakalářská
2009
Brus Jan
Výskyt mechů z čeledi Orthotrichaceae na masívu Ondřejníku v Beskydech a jejich ekologické nároky
bakalářská
2008
Černá Jana
Bryoekologická studie zástupců čeledi Orthotrichaceae v údolí řeky Opavy
bakalářská
2008
Číhal Lukáš
Srovnání historického a recentního výskytu epifytních mechorostů na území Hrubého Jeseníku
bakalářská
2008
Hradilová Jitka
Bryoekologická studie epifytických mechorostů ve Frenštátské brázdě (Beskydy)
bakalářská
2008
Poklembová Petra
Bryoekologická studie zástupců čeledi Orthotrichaceae v údolí řeky Bystřice
bakalářská
2008
Řezáčová Jana
Složení fytoplanktonu vybraných rybníků na území CHKO Poodří
bakalářská
2008
Šimková Ivana
Bryoekologická štúdia machorastov v NPR Kozol
bakalářská
2008
Štefúnová Kateřina
Bryoekologická studie zástupců čeledi Orthotrichaceae v Rožnovské pahorkatině
bakalářská
2008
Czernerová Dana
Vztah epifytických mechorostů ke kůře stromů
bakalářská
2007
Franková Hana
Epifytické mechorosty střední Evropy - pilotní analýza ekologických dat
bakalářská
2007
Nociarová Dominika
Bryoekologická studie zástupců čeledi Orthotrichaceae v Beskydech
bakalářská
2007
Podstawková Daniela
Bryoekologická studie epifytických mechorostů v údolí řeky Olše (Karvinsko)
bakalářská
2007
Motyka Oldřich
Ekologie druhů rodu Orthotrichum na území PP Meandry Lučiny a jejich význam pro bioindikaci
bakalářská
2006
Badurová Petra
Bryologicko-ekologická studie rodu Orthotrichum Hedw. na Rychvaldsku (okres Karviná)
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období
9/2018 - 9/2022
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období
1/2015 - 6/2016
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období
7/2015 - 2/2016
Poskytovatel
Nezařazené projekty
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období
4/2010 - 12/2010
Poskytovatel
Nezařazené projekty
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období
6/2009 - 11/2009
Poskytovatel
Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období
1/2008 - 12/2008
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období
1/2006 - 12/2006
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub