Společný seminář Skupiny fyziky klastrů, týmu molekulové dynamiky IT4I/VP3 a SGS PřF OU 2012

Program společného semináře

  • 6. prosince 2012,
    Podnikatelský inkubátor VŠB – TUO, místnost 333
Program:
09:00 – 09:15 „Registrace“
09:15 – 09:30Ivan JanečekZahájení
09:30 – 10:00Aleš VítekWangův-Landauův algoritmus pro simulace Monte Carlo
Wang-Landau algorithm for Monte Carlo simulations
10:00 – 10:30Daniel KrpelíkStochastické optimalizační algoritmy založené na hejnové inteligenci
Stochastic swarm intelligence algorithms for global optimizations
10:30 – 11:00Martin StachoňProč nepoužívat Numerical Recipise – algoritmy pro vlastní čísla a vektory
Why not to use Numerical Recipes – eigenvalue and eigenvector algorithms
11:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:00Tomáš JančaMultiškálový model pro neadiabatickou dynamiku - rozvoj, aplikace a získané výsledky
Multiscale model for non-adiabatic dynamics – development, applications, and achievements
13:00 – 13:45František KarlickýReakce nanočástic železa s vodou
The reaction of nanoscale zero-valent iron with water
13:45 – 14:15René KalusSrážky iontových klastrů helia – příspěvek CPG k modelování chladného heliového plazmatu
Collisions of ionic helium clusters – a CPG contribution to the modeling of cold helium plasma
14:15 – 14:30 Přestávka
14:30 – 15:00Aleš Vítek, René KalusInformace o projektech PRACE
Information on granted PRACE projects
15:00 – 15:30Lukáš ČervenkaOtevřená věda II – zážitky a dojmy
Open science II – experiences and impressions
15:30 – 16:00Jan PremusModelování srážek iontů v počátečních adiabatických stavech s trimery vzácných plynů
Modeling of collisions of monomer ions in pure adiabatic states with neutral rare-gas trimers
16:00 – 16:30Pavel NaarFragmentační kanály ionizovaných klastrů vzácných plynů prostřednictvím energetické analýzy a modelu DIM
Fragmentation channels of ionized rare-gas clusters via energetic analysis within DIM modeling
16:30 – 16:45Ivan Janeček Ukončení

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017