Semináře katedry fyziky 2013

Seznam seminářů:
1. července 2013Společný seminář ostravské skupiny fyziky klastrů, týmu molekulové dynamiky IT4Innovations/VP3 VŠB-TU Ostrava a Katedry aplikované matematiky VŠB-TU Ostrava
31. října 2013Seminář studentů skupiny biofyziky v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS20/PřF/2013)
21. listopadu 2013Seminář studentů skupiny didaktiky fyziky v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS20/PřF/2013)
16. prosince 2013Společný seminář studentů Centra Excelence IT4Innovations a Katedry aplikované matematiky VŠB-TUO (s podporou projektu Postdoci II a studentských grantových soutěží VŠB - TU Ostrava a Ostravské univerzity).

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017