Seminář v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS09/PřF/2015)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Program semináře

  • čtvrtek 14. května 2015, od 9.00 hodin, budova M, učebna M312
    Bc. Miroslav Kolos - Vliv zvýšené teploty na aktivitu PS I, PS II a gradienty přes tylakoidní membránu (ΔΨ a ΔpH) u ječmene setého a smrku ztepilého

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022