Semináře katedry fyziky 2018

23. listopadu 2018Seminář v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS01/PřF/2018)
Program semináře:pátek 23. listopadu 2018, od 12.00 hodin, budova M, učebna M312
Bc. Sandra Charvátová - Odolnost fotosyntetického aparátu rostlin Arabidopsis thaliana kultivovaných na zeleném světle vůči působení akutního světelného stresu
30. listopadu 2018 Seminář skupiny biofyziky
Program semináře:pátek 30. listopadu 2018, od 12.00 hodin, budova M, učebna M312
Mgr. Adriana Volná - Genová exprese - úvod, první výsledky
7. prosince 2018Seminář v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS01/PřF/2018)
Program semináře:pátek 7. prosince 2018, od 12.00 hodin, budova M, učebna M312
Mgr. Ondřej Dlouhý - Zavedení relativní kvantifikace proteinů pomocí metody SDS-PAGE/Western blotting s chemiluminiscenční imunodetekcí
14. prosince 2018Seminář v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS01/PřF/2018)
Program semináře:pátek 14. prosince 2018, od 12.00 hodin, budova M, místnost M312
Bc. Magdaléna Burešová - Zavedení a základní validace HPLC metodiky pro kvalitativní a kvantitativní analýzu fenolových látek obsažených v listech Arabidopsis thaliana

Bc. Veronika Jahodová - Základní validace HPLC metody pro studium změn obsahu chlorofylů a jejich derivátů v rostlinném materiálu

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2018