Do Ostravy míří odborníci na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta připravila na 25.–27. června konferenci DidSci+2024 s maratonem přednášek a workshopů

Odborníci a výzkumníci v oblasti vzdělávání v přírodních vědách z Česka a zahraničí budou v Ostravě prezentovat svůj výzkum. City Campus Ostravské univerzity nabídne v rámci konference DidSci+ 2024 ve dnech 25.–27. června maraton přednášek a prezentací.

Didaktici Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity chystají konferenci DidSci+ 2024, která nabídne výměnu zkušeností a sdílení nových trendů v oblasti pedagogiky a didaktiky (didactics science).

Hlavním oborem naší konference je didaktika, což naznačuje, že je primárně určena odborníkům a výzkumníkům v oblasti vzdělávání, jakož i didaktikům a učitelům, kteří se zajímají o metody výuky přírodních věd – chemie, biologie, fyziky – matematiky a informatiky a její samotnou aplikaci ve vzdělávacím procesu. Nosnými tématy pak budou výsledky didaktických výzkumů, STEM vzdělávání, kurikulum přírodních věd a AI ve vzdělávání,“ přibližuje za organizační tým Kateřina Trčková z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Na účastníky konference z Česka, Slovenska, Polska, Litvy či Maďarska čeká plenární přednáška, a především větší množství kratších vstupů, které představí výsledky výzkumu prezentujících autorů, chybět nebude ani posterová část.

Konference je pro nás především platformou pro setkání odborníků z různých vědních oblastí. Kromě představení trendů a poznatků chceme účastníkům nabídnout notnou dávku inspirace pro další práci i praxi, možnost rozšíření kontaktů napříč státy a s ní související výměnu zkušeností,“ říká za vědecký výbor Dana Kričfaluši z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Organizátoři pro účastníky připravili také bohatý doprovodný program. Ještě před startem konference mohou zájemci navštívit jednu z největších akcí popularizující přírodní vědy (Chemii a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě), v rámci exkurze se pak podívají do hornického muzea ostravského Landek Parku, kde je pro ně zároveň připraven také konferenční večer v BistrOpen.

Konference se uskuteční pod záštitou náměstkyně ostravského primátora Andrey Hoffmanové, děkanky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Zuzany Václavíkové a díky podpoře společností Teva, Poda, Edufor a České společnosti chemické pobočky Ostrava.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 04. 2024