Příroda je zábavná, je v ní tolik barev!

Víte, jaké barvy má Příroda (PřF)? Jakou barvu má matematika, fyzika, chemie a informatika? Více než 100 středoškoláků z našeho regionu se na tyto barvy Přírody přišlo podívat dne 26. května 2011 v rámci oblíbené akce naší Přírodovědecké fakulty OU pro studenty SŠ. Letos se nesla ve znamení barev přírodovědných oborů a měla příznačný název: „Barvy Přírody“ („Příroda“ = zkráceně Přírodovědecká fakulta).

Úvodní slovo o naší fakultě přednesla středoškolákům paní proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání na PřF RNDr. Petra Konečná, Ph.D., která představila také katedru matematiky. Následovaly základní informace od jednotlivých zástupců dalších tří kateder (katedra chemie - doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D., katedra fyziky - doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D., katedra informatiky - Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.) a pak už studenti pokračovali v blocích popularizačních přednášek, které si tyto jednotlivé katedry připravily:

  • Barvy matematiky byly představeny díky přednáškám „Zlatý řez v přírodě“ (student katedry matematiky Radim Putyera) a „Magické čtverce“ (studentka doktorského studia katedry matematiky Věra Ferdiánová). Každý student měl možnost vyluštit si hlavolamy – buď sudoku, nebo hanjies (zašifrované obrázky).

  • Barvy fyziky reprezentovaly přednášky RNDr. Libora Koníčka, PhD. z oblasti „Měření spekter zdrojů světla (zářivka, žárovka, LED)“, dále „Aditivní a subtraktivní míchání barev“ a na závěr „Optické klamy“.

  • Barvy chemie byly velmi atraktivní díky zajímavým a barevným experimentům, které si pro studenty připravila doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. V tomto bloku studenti mohli u některých pokusů také asistovat, což byl pro ně zajisté nevšední zážitek.

  • Barvy informatiky byly přímo „prostorové“ a to díky naší 3D učebně, kde se studenti dozvěděli od Ing. Davida Bražiny, Ph.D. jak funguje 3D grafika a shlédli také 3D projekci.

Akce dopadla opět na výbornou. Nejvíce se studentům SŠ líbila chemie a 3D učebna. Takže se těšíme zase někdy příště!

Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.

Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody
Barvy Přírody

plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022