Oslavy 150 let od založení Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a Mezinárodní matematická soutěž Vojtěcha Jarníka

JČMF vznikla ze Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky, který v roce 1862 založili studenti Pražské univerzity. Jednota organizace věnuje velkou pozornost talentovaným žákům a studentům, podílí se na organizování Matematický a Fyzikální olympiády, Pythagoriády, Turnaje mladých fyziků, Matematického klokana apod a stojí za odborným nakladatelstvím Prometheus.

flyer

29. března 2012 bude na Masarykově náměstí ostravská veřejnost seznamována s posláním, významem a akcemi Jednoty českých matematiků a fyziků. Studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity spolu se studenty Wichterlova gymnázia a Gymnázia Hladnov budou rozdávat občanům letáčky s informacemi o JČMF, její historii i současnosti. Kolemjdoucí si také budou si moci vyzkoušet, kolik si toho zapamatovali ze školské matematiky.

Akce proběhne pod záštitou Magistrátu města Ostravy a MS kraje. Happening bude probíhat od 10 do 16 hodin. Na stejný den je připravena matematicko-fyzikální soutěž pro žáky základních škol. Připravují ji pedagogové a studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Wichterlova gymnázia a Gymnázia Hladnov. Součástí akce budou i další zajímavé aktivity populárně vědeckého charakteru. Dvoukolová soutěž prokládaná zmíněnými aktivitami bude probíhat v době od 8 do 13 hod. a vyvrcholí k láním deseti nejúspěšnějších týmů ve dvou kategoriích. Vítězné týmy budou odměněny hodnotnými cenami.

Ještě před konáním výše zmíněných akcí budou žáci základních škol přihlášených do soutěže informováni o významu a poslání Jednoty českých matematiků a fyziků prostřednictvím dvojic studentů obou pořádajících gymnázií, kteří je navštíví přímo v hodinách matematiky a připraví si pro ně i malé překvapení.

V pátek 30. března 2012 se na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uskuteční již 22. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Tato soutěž vznikla před jednadvaceti lety a je určena pro studenty matematiky studující na vysoké škole. Pořádá se v Ostravě každým rokem a dělí se do dvou kategorií. První kategorie je pro studenty prvního a druhého ročníku vysoké školy a druhá kategorie je pro studenty třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Organizátoři očekávají, že i letos se soutěže zúčastní kolem 150 studentů z více než 30 univerzit z celého světa. Před touto soutěží se na každé univerzitě konají jednotlivá předkola, ze kterých jsou studenti nominováni na soutěž do Ostravy. Jedná se tedy o evropskou elitu a většina těchto studentů jsou obvykle bývalí vítězové matematických olympiád v jednotlivých státech, respektive ti, kteří se umístili na předních místech. Mnozí z nich jsou také vítězové mezinárodní matematické olympiády. Ostravská soutěž Vojtěcha Jarníka je nejstarší a nejprestižnější matematickou soutěží v Evropské unii. Její organizátoři jsou student studenta a studenti studenta studenta jednoho z nejlepších českých matematiků všech dob, pražského matematika Vojtěcha Jarníka. Organizace této soutěže je velice náročná a vyžaduje práci po celý rok.

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne 31. března v odpoledních hodinách v prostorech PřF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022