Společný blok seminářů Skupiny fyziky klastrů (CPG) realizovaných v rámci projektu Studentské grantové soutěže Ostravské univerzity, projektu Otevřená věda II, AV ČR a cyklu Seminářů molekulové fyziky na katedře Aplikované matematiky VŠB - TUO

  • Pondělí 11. června 2012
    09.00 - 16.20 hodin, Podnikatelský inkubátor, místnost 332
Program:
09.00Zahájení
Přednášky
09.10 - 09.30Analýza fragmentačních kanálů ionizovaných klastrů RgN, N> 4, rozvoj programu Mdisreader
Pavel Naar (OU - SGS)
09.40 - 10.00Konkurence procesů se zářivými a nezářivými přechody u klastrů Rg4+, rozvoj balíku Multiscale (Comp TDM, CompTSH, RadiativeFrag)
Tomáš Janča (OU - SGS)
10.10 - 10.30Revidované výsledky srážek iontů Rg+ s klastry Rg3 - analýza disociovaných stavů systému Rg4+, rozvoj balíku Multidis
Jan Premus (OV II)
12.15 - 12.55Vibrační spektrum klastru Ar3+ a význam jeho izomerů pro fotodisociaci
František Karlický (UPOL)
13.10 - 13.30Fotodisociace Rg3+, role strukturních izomerů
René Kalus (VŠB - TU)
13.40 - 14.002D metoda multiple-histogram pro simulace NPT MC
Aleš Vítek (VŠB - TU)
14.10 - 14.30Paralelizace simulačního balíku MULTIDIS a testy škálování provedené na evropských superpočítačích
Martin Stachoň (VŠB - TU)
14.40 - 15.00Struktury a vazebné energie iontových klastrů helia
Lukáš Červenka (OV II)
15.30 - 15.50Využití neuronových sítí pro modelování mezimolekulových interakcí
Aleš Vítek, Martin Stachoň (VŠB -TU)

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017