OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Marie Opálková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Marie Opálková
místnost, podlaží, budova: L 4, budova L
funkce:
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2308
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V., Blanc, P. a Wald, L. A database of 10 min average measurements of solar radiation and meteorological variables in Ostrava, Czech Republic. Earth System Science Data. 2018, roč. 10, č. 10, s. 837-846. ISSN 1866-3508.
OPÁLKOVÁ, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Burda, M. Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. Praha: Česká zemědělská univerzita. 2017.
OPÁLKOVÁ, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017 (Sborník recenzovaných vědeckých prací) 2017-09-12 Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017. s. 156-159. ISBN 978-80-213-2767-2.
OPÁLKOVÁ, M. Studijní stáž na pracovišti Centre Observation, Impacts, Énergie, MINES ParisTech.. 2017.
OPÁLKOVÁ, M. Studijní stáž na pracovišti Centre Observation, Impacts, Énergie, MINES ParisTech.. 2017.
Opálková, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Influence of air pollutants on spectral regions from ultraviolet to visible solar radiation. In: EuroSun 2016: Proceedings of the ISES EuroSun 2016 Conference 2016-10-10 Palma de Mallorca. Freiburg: International Solar Energy Society, 2016. s. 1531-1535. ISBN 978-3-9814659-6-9.

Všechny publikace

Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V., Blanc, P. a Wald, L. A database of 10 min average measurements of solar radiation and meteorological variables in Ostrava, Czech Republic. Earth System Science Data. 2018, roč. 10, č. 10, s. 837-846. ISSN 1866-3508.
OPÁLKOVÁ, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Burda, M. Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. Praha: Česká zemědělská univerzita. 2017.
OPÁLKOVÁ, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017 (Sborník recenzovaných vědeckých prací) 2017-09-12 Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017. s. 156-159. ISBN 978-80-213-2767-2.
OPÁLKOVÁ, M. Studijní stáž na pracovišti Centre Observation, Impacts, Énergie, MINES ParisTech.. 2017.
OPÁLKOVÁ, M. Studijní stáž na pracovišti Centre Observation, Impacts, Énergie, MINES ParisTech.. 2017.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Different behaviour of short-wave bands of solar radiation in relation to photosynthetically active radiation in dependence on weather and solar elevation angle. In: 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC). Trieste: European Meteorological Society. 2016.
Opálková, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Influence of air pollutants on spectral bands from ultraviolet to visible solar radiation. In: EuroSun 2016. Palma de Mallorca. 2016.
Opálková, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Influence of air pollutants on spectral regions from ultraviolet to visible solar radiation. In: EuroSun 2016: Proceedings of the ISES EuroSun 2016 Conference 2016-10-10 Palma de Mallorca. Freiburg: International Solar Energy Society, 2016. s. 1531-1535. ISBN 978-3-9814659-6-9.
Gavelčíková, E., Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Influence of atmospheric pollution on spectral composition of incident solar radiation. In: 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC). Trieste: European Meteorological Society. 2016.
OPÁLKOVÁ, M. Studijní stáž na pracovišti Centre Observation, Impacts, Énergie; MINES ParisTech. 2016.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Burda, M. Vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční záření. In: 13. Setkání v čistém ovzduší. Kutná Hora. 2016.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Robson, T. M. Influence of variable weather on the incident solar radiation and its spectral composition in the Ostrava region, Czech Republic. In: Conference ?Global Change: A Complex Challenge?. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.. 2015.
Opálková, M., Špunda, V., Navrátil, M. a Robson, T. M. Influence of variable weather on the incident solar radiation and its spectral composition in the Ostrava region, Czech Republic. In: Global Change: A Complex Challenge, Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, 2015. Global Change Research Centre, 2015. s. 38-41. ISBN 978-80-87902-10-3.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Robson, T. M. Spectral composition of photosynthetically active radiation over one year and its relation to cloud cover. In: 4th International Conference on Earth Science & Climate Change. Alicante. 2015.
Opálková, M. University of Helsinki, Department of Biosciences. 2015.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Změny spektrálního složení dopadající fotosynteticky aktivní radiace v průběhu roku. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin. Brno: Česká společnost experimentální biologie rostlin. 2015.
Opálková, M. Aerologické a radiačné centrum Slovenského hydrometeorologického ústavu, Poprad-Gánovce. 2014.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 97-100. ISBN 978-80-213-2475-6.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Zvolen: Ústav ekologie lesa SAV, Zvolen. 2014.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci se zaměřením na vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční radiaci. In: 11. setkání v čistém ovzduší. Zaječí: ENVItech Bohemia s.r.o.. 2014.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Průběžné zhodnocení charakteristik dopadající sluneční radiace v závislosti na znečištění ovzduší. In: Sborník abstraktů Studentské vědecké konference. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 0-0. ISBN 978-80-7464-359-0.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
OPÁLKOVÁ, M. University of Helsinki, Department of Biosciences. 2014.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub