Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Michal Štroch

Michal Štroch

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
M 305, budova M
funkce:
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2159
e-mail:

Vzdělání

2001 – 2006
Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika
1995 – 1997
Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika
1992 – 1995
Bc., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika
 

Kvalifikace

2006
Ph.D.
 

Zaměstnání, praxe

2011 – dosud
Environmentální centrum, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
2011 – dosud
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
2000 – dosud
Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1999 – 2000
MG Odra Gas, spol. s r.o., analytik
 

Odborné zaměření

ekofyziologie, biofyzika a biochemie fotosyntézy vyšších rostlin; fluorescence chlorofylu
studium mechanismů, kterými reaguje asimilační aparát vyšších rostlin na krátkodobé a dlouhodobé změny environmentálních faktorů (intenzita a spektrální kvalita záření, UV záření, teplota vzduchu)
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2011 – dosud
zástupce vedoucího katedry
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

UV4Plants - The International Association for Plant UV Research
 

Působení v zahraničí

1. 5. 2006 – 31. 7. 2006
Botanical Institute II (Molecular Biology and Biochemistry of Plants), Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Německo, výzkumný pobyt
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Semer Jan
Odezva asimilačního aparátu vyšších rostlin na různé spektrální složení záření
disertační
2019
Materová Zuzana
Úloha fotosyntetických pigmentů při aklimaci asimilačního aparátu rostlin na různé mikroklimatické podmínky
disertační
2018
Charvátová Sandra
Odolnost fotosyntetického aparátu rostlin Arabidopsis thaliana kultivovaných na zeleném světle vůči působení akutního světelného stresu
diplomová
2019
Kotalová Karolína
Vliv aklimační ozářenosti na fotosyntetické charakteristiky smrku ztepilého
diplomová
2018
Kolos Miroslav
Studium vzájemného vztahu funkce fotosystému I a II u vyšších rostlin v souvislosti s různými radiačními a teplotními podmínkami
diplomová
2016
Materová Zuzana
Využití fluorescence chlorofylu a při studiu změn UV stínění u vybraných druhů vyšších rostlin v důsledku rozdílných radiačních podmínek
diplomová
2012
Kotyzová Alena
Dynamika epidermálního UV-stínění a ochranné funkce karotenoidů vybraných druhů vyšších rostlin
diplomová
2011
Leváková Veronika
Úloha fotorespirace při aklimaci smrku ztepilého na rozdílné radiační a teplotní podmínky
diplomová
2008
Podolinská Jana
Dynamika využití absorbované excitační energie ve fotosystému II u smrku ztepilého během dne v laboratorních podmínkách simulujících různý stupeň stresové zátěže
diplomová
2006
Krausová Petra
Kinetika indukce parametrů zhášení fluorescence chlorofylu a při aklimaci fotosyntetického aparátu na zvýšenou úroveň ozářenosti v souvislosti s aktivitou xantofylového cyklu
diplomová
2005
Kyseláková Helena
Kinetika relaxace parametrů zhášení fluorescence chlorofylu a při aklimaci fotosyntetického aparátu na zvýšenou úroveň ozářenosti v souvislosti s ativitou xantofylového cyklu
diplomová
2005
Kubisová Magdaléna
Fluorescence chlorofylu jako indikátor environmentálního stresu rostlin
bakalářská
2023
Provazová Michaela
Fluorescenční analýza míry odolnosti fotosyntetického aparátu a analýza fotosyntetických pigmentů u rostlin vystavených různé teplotě a ozářenosti
bakalářská
2020
Korbelová Lucie
Studium cyklického transportu elektronů kolem fotosystému I pomocí měřícího systému Dual-PAM-100
bakalářská
2019
Mertová Jana
Odolnost rostlin aklimovaných na různou spektrální kvalitu světla vůči UV-B záření
bakalářská
2017
Kolos Miroslav
Analýza funkčního stavu fotosystému I u rostlin vystavených rozdílným mikroklimatickým podmínkám
bakalářská
2014
Benešová Hana
Zastoupení volných fenolických látek v extraktech z listů ječmene jarního aklimovaného na různé radiační podmínky
bakalářská
2011
Materová Zuzana
Indukce epidermálního UV-stínění během vývoje listů ječmene jarního a jeho mutantu chlorina f2
bakalářská
2009
Janoška Martin
Zavedení metodiky izolace aktivních thylakoidních membrán z jehlic smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.)
bakalářská
2008
Kotyzová Alena
Stanovení míry epidermálního UV-stínění detekcí fluorescence chlorofylu a in vivo
bakalářská
2008
Jarošová Soňa
UV- stínění asimilačního aparátu vyšších rostlin a metody stanovení in vivo a in vitro
bakalářská
2007
Kováč Daniel
Denní a sezónní dynamika aktivity xantofylového cyklu pro vybrané rostlinné druhy
bakalářská
2006
Leváková Veronika
Význam fotorespirace v ochraně asimilačního aparátu při působení environmentálních stresů
bakalářská
2006
Sitková Lenka
Studium závislosti maximální fluorescence chlorofylu a na intenzitě saturačního pulsu u ječmene jarního
bakalářská
2005
Zedníčková Petra
Modulační technika měření fluorescence chlorofylu a při pokojové teplotě
bakalářská
2005Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2017
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
1/2010 - 12/2010
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
1/2007 - 12/2009
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období
7/2007 - 4/2007
Poskytovatel
Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 

facebook
social hub